Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,25 zł , zmiana od tamtej pory: 16,00%

Re: gdzie info?

Zgłoś do moderatora
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/companiesStatements/ESPI/info/789640,dtp-sa-zawiadomienie-akcjonariusza-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-wza-dtp-s-a-

DTP SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP S.A.
Raport bieżący 15/2016
Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 tej ustawy, od Rawmove Limited z siedzibą na Cyprze ("Spółka") o zaangażowaniu powyżej 5% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Szczegółowe informacje zawarte w zawiadomieniu:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Nabycie przez Spółkę 3.550.000 akcji Emitenta w dniu 16 lutego 2016 r., które zostało dokonane w transakcji poza rynkiem regulowanym.

2. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Spółka aktualnie posiada 3.550.000 akcji DTP S.A., przy czym stanowią one 9,94 % ogólnej liczby akcji (kapitału zakładowego) DTP S.A. oraz dają prawo do 3.550.000 głosów, co odpowiada 9,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie Spółka, w odniesieniu do art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformowała, iż nie posiada spółek zależnych, posiadających akcje Emitenta oraz nie została zwarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DTP 0,00% 4,93 2016-05-19 15:33:27
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.