Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: Dywidenda - wątpliwości...

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-19
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. wysokość dywidendy za rok obrotowy 2010 na jedną akcję wynosi 65,00 złotych.Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 5 maja 2011 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 maja 2011 roku.Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 września 2010 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 205 426 740 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 20,00 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 462 210 165 zł , tj. kwota 45 zł za jedną akcję.Do dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Żywiec S.A.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ZYWIEC -0,41% 481,00 2021-10-22 15:43:40
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.