Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,42 zł , zmiana od tamtej pory: 32,39%

POZBUD - cz. 1

Zgłoś do moderatora
Zapraszam do merytorycznej dyskusji o spółce giełdowej POZBUD.

Oto streszczenie kilku ostatnich artykułów z jednej z gazet której prenumeratę polecam
oraz moje przemyślenia po lekturze tych artykułów.

" Pozbud. Przejęcie będzie tańsze"  07.04.2020

W ARTYKULE TYM NAPISALI  ŻE:

- wycena firmy Agnes którą przejął już POZBUD wynosiła w dniu 20 stycznia od 59,4 mln do 77,3 mln zł
  wycena została w dniu 9 marca obniżona do 42.3 mln - 43,1 mln zł
- natomiast wartość rynkowa każdej akcji Pozbudu i cena emisyjna została ustalona na 2,36 zł
- podkreślono, że planowane przychody i zyski firmy Agnes w 2020 roku mają
 przynieść 102,2 mln zł i 4,6 mln zł
- zarząd Pozbudu planowaną akwizycję uzasadnia m.in. tym, że działając na rynku robót budowlanych 
 (jako generalny wykonawca) i w branży deweloperskiej
 coraz bardziej niezbędne jest posiadanie istotnych własnych sił wykonawczych, których nie ma 
 Dzięki Agnes je pozyska, jednocześnie poprawiając efektywność grupy.

MOJA ANALIZA ARTYKUŁU JEST TAKA:

Jak wiadomo firma Agnes została już przejęta za dużo tańszą cenę niż wyceniano jej wartość
20 stycznia.
Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na cenę jednej akcji POZBUD która została ustalona na 2.36 zł.
Moim zdaniem powinna być dużo wyższa.
.............................................................................................................................
" Główni udziałowcy przygotują nową strategię dla Pozbudu"  19.05.2020

W ARTYKULE NAPISALI ŻE:

- Wstępne założenia zakładają, że Pozbud będzie spółką holdingową zarządzającą firmami zależnymi.
  Każda będzie skoncentrowana na jednym biznesie.
– Duży potencjał rozwoju widzą m.in. w obszarze produkcji i handlu oknami i drzwiami. Pozbud ma przestrzeń,
 żeby zwiększyć wykorzystanie posiadanych tu mocy wytwórczych, ale i rozbudowywać kanały dystrybucji – uważa
 Michał Ulatowski, wiceprezes Pozbudu. Dodaje, że spółka dzięki nowemu podejściu do biznesu okiennego może
 znacząco zwiększyć sprzedaż zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
- Dzięki przejęciu Agnes i realizacji dużego kontraktu światłowodowego dla PKP PLK pojawiła się ogromna szansa 
 na pozyskanie w branży telekomunikacyjnej kolejnych umów np. przy realizacji prac budowanych związanych z powstawaniem sieci telefonii 5G
. – Mają również pomysły na dalszy rozwój grupy Pozbud w innych obszarach rynku budowlanego oraz przy projektach deweloperskich. 

MOJA UWAGI DO ARTYKUŁU SĄ TAKIE:

Sieć telefonii 5G to przyszłość, dobry kierunek zainteresowań.

....................................................................................................................
" Pozbud: Spółka może pozyskać kontrakt na Ukrainie "  19.06.2020

W ARTYKULE NAPISALI ŻE:
- Podpisali list intencyjny z ukraińską Elektrociepłownią Berdyczów.
 Potwierdzono w nim, że giełdowa spółka ma wyłączność na dalsze negocjacje w sprawie przygotowania realizacji 
 budowy elektrociepłowni na biomasę. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Pozbud ma pełnić rolę generalnego wykonawcy projektu, 
 którego wartość szacowana jest na 37,5 mln euro (167 mln zł według kursu NBP).
 Strony zamierzają zakończyć negocjacje i zawrzeć umowę w terminie dwóch miesięcy.

-Dla Pozbudu realizacja tego kontraktu może oznaczać kolejną skokową poprawę wyników. W ubiegłym roku grupa zanotowała 196,4 mln zł przychodów i 12,2 mln zł czystego zarobku,
 co oznaczało ich wzrost odpowiednio o 50,5 proc. i 97,7 proc. Budowa elektrociepłowni pomoże też grupie rozszerzyć zakres dotychczas prowadzonej działalności i przynajmniej częściowo 
uniezależnić wysokość wypracowywanych wyników od sztandarowego kontraktu światłowodowego zawartego z PKP PLK. Pozbud za jego realizację ma otrzymać łącznie 886,3 mln zł brutto,
 z czego 96,2 mln zł wpłynęło do kasy spółki w ubiegłym roku. 
Umowa, którą zawarto w marcu 2018 r., ma być zrealizowana w nieco ponad pięć lat.
-Obecnie grupa Pozbud większość przychodów uzyskuje z realizacji różnego rodzaju prac budowlanych. W 2019 r. zapewniły one 55,9 proc. wpływów. 
W tym roku ich znaczenie zapewne wzrośnie, m.in. za sprawą przejętej w połowie maja za 42,6 mln zł firmy budowlanej Agnes. 
Dziś jest ona mocno zaangażowana w realizację światłowodowego kontaktu dla PKP PLK. Dzięki zdobytemu doświadczeniu ma stopniowo zwiększać swój udział 
w całym rynku budowy światłowodów. Ponadto stopniowo będzie się starała pozyskiwać nowe zamówienia w ramach publicznych postępowań dotyczących infrastruktury 
i budownictwa kubaturowego. Trzeba też zauważyć niedawne utworzenie firmy zależnej Pozbud Hydrotechnika, której działalność będzie skoncentrowana na budownictwie hydrotechnicznym. 
Docelowo dla tego podmiotu planowane jest pozyskanie partnera branżowego posiadającego odpowiednie doświadczenie i zaplecze biznesowe.

MOJA UWAGI DO ARTYKUŁU SĄ TAKIE:

Skoro z kontraktu za 886,3 mln zł do kasy wpłynęło 96 mln zł to reszta, czyli prawie 800 mln dopiero wpłynie !!!

...................................................................................................................................................
" Jednym z głównych celów Pozbudu jest wzrost sprzedaży okien i drzwi  "  24.06.2020

W ARTYKULE NAPISALI ŻE:

- Spółka szczególnie duże nadzieje wiąże ze zwyżką eksportu do USA oraz Niemiec i krajów Beneluksu. Ponadto zamierza nawiązać współpracę z odbiorcami ze Skandynawii, 
  z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii.

MOJA UWAGI DO ARTYKUŁU SĄ TAKIE:

Dywersyfikują ryzyko, czyli chcą rozwijać się także w swojej podstawowej działalności.

.....................................................................................................
" Pozbud: Poprawa w dwóch z trzech biznesów " 30.06.2020

W ARTYKULE NAPISALI ŻE:

- Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale zdecydowanie najlepsze wyniki przyniósł segment usług budowlanych,
 który zapewnił firmie niespełna trzy czwarte wpływów. To przede wszystkim zasługa realizacji sztandarowego kontraktu światłowodowego
 zleconego przez PKP PLK. W okresie od stycznia do marca przychody z jego realizacji wyniosły 17,2 mln zł na 38,9 mln zł ogółem.
 Cała umowa opiewa na 886,3 mln zł brutto. Zawarto ją w marcu 2018 r. i ma być zrealizowana w nieco ponad pięć lat.

-Dzięki zdobytemu doświadczeniu Pozbud chce stopniowo zwiększać swój udział w całym rynku budowy światłowodów. 
 Ma pomóc w tym przejęta niedawno firma budowlana Agnes. Ponadto giełdowa spółka zawiązała firmę zależną Pozbud Hydrotechnika,
 której działalność będzie skoncentrowana na budownictwie hydrotechnicznym.
 Docelowo do tego podmiotu planowane jest pozyskanie partnera branżowego.

- malały wpływy ze sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i z eksportu. Według zarządu zdecydowało o tym spowolnienie produkcji,
 a następnie czasowe zamknięcie zakładu w związku z pandemią koronawirusa. Obecnie działalność produkcyjna została wznowiona. Zarząd uznaje, że jej poziom jest zadowalający.
 Dodatkowo wcześniejsza skala spadków w segmencie okien i drzwi była tak duża, że umożliwiała firmie ubieganie się o subwencje z ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
 Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 3,5 mln zł. 

MOJA UWAGI DO ARTYKUŁU SĄ TAKIE:

Mimo okresowego spadku sprzedaży okien i drzwi, spółka i tak pokazała rewelacyne wyniki za ten okres.
Jak z tego wynika dywersyfikacja działalności przynosi rezultaty.
Moim zdaniem przed spółką spektakularne wyniki finansowe w przyszłości i stabilny rozwój.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POZBUD -4,08% 1,88 2020-10-29 17:03:21
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.