Forum Giełda +Dodaj wątek

NWZ STARK DEVELOPMENT S.A. zwołane na dzień 01.03.2012r.

Zgłoś do moderatora
Działając na podstawie § 6 Statutu spółki STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 13.750.000,00 zł (trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych), poprzez emisję 1.100.000.000 (jeden miliard sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda ("Akcje Serii E").
7. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1.01.2011 roku.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
STARKDEV 0,00% 0,01 2013-12-11 09:00:00