Forum Giełda +Dodaj wątek

7 pkt mówi o dywidendzie, więc nie dzreć YAPY!!!! BUAHAHAH

Zgłoś do moderatora
Dnia 2012-02-03 o godz. 20:32 ~Ale jaja napisał(a):
> Działając na podstawie § 6 Statutu spółki STARK DEVELOPMENT
> S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka")
> oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych
> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala
> co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z
> kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt
> tysięcy złotych) do kwoty 13.750.000,00 zł (trzynaście
> milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o
> kwotę 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych),
> poprzez emisję 1.100.000.000 (jeden miliard sto milionów)
> akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej
> 0,01 zł (jeden grosz) każda ("Akcje Serii
> E").
7. Akcje Serii E uczestniczyć będą w
> dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki
> przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to
> jest od dnia 1.01.2011 roku.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
STARKDEV 0,00% 0,01 2013-12-11 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.