Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  14,30 zł , zmiana od tamtej pory: -4,90%

kolejna wtopa SECO

Zgłoś do moderatora
...chyba już nabrałem dystansu do tego dziada bo chce mi się tylko śmiać po kolejnym info:-))

SECO/WARWICK SA Informacje o zdarzeniach mających wpływ na
SECO/WARWICK SA Informacje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015 oraz o korekcie bilansu otwarcia za rok 2015
19.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2016
Mając na uwadze rzetelność komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o czynnikach negatywnie wpływających na skonsolidowane wyniki 4Q 2015 i całego roku.
Po uzyskaniu wstępnych niezaudytowanych informacji finansowych za 4Q 2015, według aktualnego stanu wiedzy, Zarząd SECO/WARWICK S.A. podjął uchwałę: o dokonaniu odpisu aktualizującego "wartość firmy" oraz środków trwałych w spółce zależnej SECO/WARWICK Corporation (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) w kwocie 8,4 mln PLN, o dokonaniu odpisów aktualizujących należności w spółce zależnej SECO/WARWICK Allied w kwocie 7,3 mln PLN (wpływ na skonsolidowany wynik netto 75%).
Kwoty te obciążą skonsolidowane wyniki Grupy za 4Q 2015. Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż powyższe wartości opierają się na wstępnych niezaudytowanych danych finansowych za 4Q 2015. W związku z powyższym kwoty te po badaniu sprawozdań finansowych za rok 2015 mogą ulec zmianie.
Niezależnie od powyższego, Zarząd jest w trakcie oceny czy zaistniały przesłanki do utraty wartości firmy spółki Retech Systems LLC. Ewentualne decyzje o dokonaniu odpisu wartości firmy zostaną podjęte przy zamknięciu i badaniu sprawozdania rocznego Emitenta i Grupy Emitenta za rok 2015.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że po konsultacji z audytorem zdecydował o korekcie okresu rozliczania kosztów programu motywacyjnego dla pracowników i kadry zarządzającej grupy SECO/WARWICK. Zmiana ta nie ma wpływu na całkowity koszt programu motywacyjnego, a jedynie na jego właściwe przypisanie do kolejnych okresów sprawozdawczych. W wyniku korekty kwota 3,1 mln PLN zostanie wykazana w sprawozdaniu finansowym jako błąd podstawowy w pozycji: nierozliczony wynik z lat ubiegłych. Dotychczas wykazywana kwota kosztów programu obciążająca wynik roku 2015 wynosiła 2,1 mln PLN, po korekcie kwota ta wynosi 0,4 mln PLN.
Niezaudytowany skonsolidowany raport finansowy za 4Q 2015 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 lutego 2016. Zaudytowany jednostkowy i skonsolidowany raport finansowy za rok 2015 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 2 maja 2016.
Więcej na: biznes.pap.pl kom espi zdz

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SECOGROUP 4,62% 13,60 2020-06-05 16:43:06
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.