Forum Giełda +Dodaj wątek

Jak wyżej !

Zgłoś do moderatora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii SA z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.779.370,96 zł (trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy) w następujący sposób: ----------------------------------

1. Kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A., -------------

2. Kwotę 597.870,96 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2014 roku.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CNT 0,00% 20,50 2022-07-06 14:12:14
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.