Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,87 zł , zmiana od tamtej pory: 5,75%

IMO... na temat podniecenia...

Zgłoś do moderatora
Hi... pisze raz i bez komentarzy...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 sierpnia 2022r., w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanej przez notariusza Iwonę Mieloch, Akt Notarialny z dnia 01.08.2022 r., Rep. A nr 8335/2022 i nadać jej następujące brzmienie: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również „Spółka”) postanawia: 1. uchylić Uchwałę nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanego przez Notariusza Agnieszkę Sułek, Akt Notarialny z dnia 28.06.2019 r., Rep. A nr 8114/2019, 2. wyrazić zgodę dla Zarządu Spółki na rezygnacje z kwalifikowania Spółki na potrzeby sprawozdawczości finansowej jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10 par.27 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej od dnia 01 stycznia 2023 roku, 3. upoważnić Zarząd Spółki do zmiany polityki rachunkowości obejmującej w szczególności obowiązek sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych od dnia 01 stycznia 2023 roku, 4. zaakceptować rezygnację z zasady rachunkowości w przedmiocie wyceny inwestycji w jednostki zależne w wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9, 5. wyrazić zgodę na wprowadzenie w/w zmian w polityce rachunkowości dla sprawozdań finansowych za okresy obrachunkowe począwszy od 01 stycznia 2023r.” 

Powyzszy tekst pokazuje cofniecie sie spolki do ...ciemnogrodu.
Przeniesienia akcji do swiezo utworzonej spolki w Singapurze (LTD oznacza z.o.o), prawdopodobnie przez tych samych udzialowcow co dotychczas, aby uniknac jurysdykcji EU.
Straty zaksiegowane za ub rok sa nie do odrobienia jasli nie ma aktywnosci biznesowej, nawet kary 2.5 mln, dla KNF-u nie ma czym zaplacic.
Jesli to przebywanie na poziomie ponizej 50 gr sie powtorzy to jest to zaproszenia do ..listy alertow... i podwojnego fixingu, ew zawieszen notowan.
Kapital wymagany w Londynie do zalozenia ltd byl 1..slownie jeden Pfund, dlatego po opuszczeniu unii przez GB zniknelo z rynku eu kilkadziesiat tysiecy firm ltd, bo w unii kapital wymagany jest ok 4000 euro
Firma na dzien dzisiejszy warta jest ... moze na wet 1 PLN.
Bez odzewu ..P...

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PGFGROUP -6,88% 0,92 2023-05-04 16:37:20
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.