Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Ikona trofeum
Google Pay

Ikona trofeum
Aplikacja mobilna

Ikona trofeum
Blik

Ikona trofeum
Apple Pay

Ikona polubienia
823 osób wybrało w ciągu ostatnich 30 dni
Prowadzenie
rachunku
0 zł
Przelew
internetowy
zewnętrzny
0 zł
Funkcjonalności rachunku Google Pay, Aplikacja mobilna, Blik, Apple Pay
Posiadanie od 0 zł do 7 zł

0 zł, jeśli dokonano jednej transakcji bezgotówkowej

Bankomaty
krajowe
opłata: min. 0 zł , max. 2.5 zł

0 zł, jeśli kwota wypłaty wynosi min. 100 zł

Bankomaty
zagraniczne
opłata: min. 0 zł
Funkcjonalności Cash back, Płatności zbliżeniowe, Płatności internetowe


Oferta rachunków bankowych w mBanku poszerzyła się o eKonto osobiste. To darmowe konto zachęca także łatwymi warunkami zwalniającymi z opłaty za kartę debetową oraz bezpłatnymi wypłatami ze wszystkich bankomatów krajowych (od 100 zł).

eKonto osobiste w mBanku – warunki eKonto osobiste w mBanku – warunki (fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl)

eKonto osobiste w mBanku – informacje podstawowe

W drugiej połowie lutego 2019 r. mBank wprowadził dwa nowe rachunki bankowe do oferty. Jednym z nich jest eKonto osobiste. Odświeżona oferta ROR-ów w mBanku obejmuje obecnie następujące konta bankowe:

 • eKonto możliwości – konto dedykowane młodym klientom,
 • eKonto PRP – podstawowy rachunek płatniczy.

Jak założyć eKonto osobiste w mBanku?

eKonto osobiste można otworzyć przez internet lub w placówce. Klienci, dla których wizyta w oddziale wydaje się lepszą opcją, załatwią wszystkie formalności na miejscu. W przypadku złożenia wniosku online klient będzie miał obowiązek potwierdzić swoje dane. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w wybranej placówce mBanku,
 • podpisując dokumenty wysłane kurierem.

eKonto osobiste w mBanku – podstawowe opłaty

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/m-c

Warunek obniżenia opłaty

Obniżona opłata/m-c

Prowadzenie konta

0 zł

-

Nie dotyczy

Obsługa karty*

7 zł

Dokonanie w ostatnim miesiącu min. jednej płatności bezgotówkowej

0 zł  

Przelewy internetowe

0 zł

-

Nie dotyczy 

Bankomaty krajowe

- 0 zł dla wypłat od 100 zł,

-2,50 zł dla wypłat poniżej 100 zł

-

Nie dotyczy 

*Dotyczy podstawowej karty do rachunku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Nowe eKonto osobiste to darmowy rachunek, czyli taki za którego prowadzenia bank nie pobiera opłaty miesięcznej. Za otwarcie konta również nie jest pobierana żadna opłata. Bezwzględnie darmowe są także przelewy internetowe oraz wypłaty z bankomatów krajowych dla kwoty co najmniej 100 zł.

Bank pobiera opłatę za kartę, ale w łatwy sposób można jej uniknąć. W przeciwieństwie do np. eKonta standard, wystarczy dokonać tylko jednej płatności bezgotówkowej, aby opłata wynosiła 0 zł.  

Karta debetowa w eKoncie osobistym w mBanku

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

Mastercard Debit PayPass

0 zł

7 zł*

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback. 

VISA payWave

0 zł

7 zł*

VISA Foto

10 zł

7 zł*

Mastercard Gold PayPass

0 zł

9,99 zł**

VISA Tymczasowa

0 zł

7 zł*

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback. 

Mastercard Debit Naklejka

10 zł

0 zł

Karta w formie naklejki służąca do realizacji transakcji zbliżeniowych.

eKarta

25 zł

0 zł (pobierana opłata roczna za drugi i każdy kolejny rok w wysokości 25 zł)

Karta wirtualna służąca do realizacji płatności internetowych.

Google Pay

0 zł

0 zł

Możliwość dokonywania płatności za pomocą aplikacji mobilnej, która zapisuje dane posiadanej karty (debetowej lub kredytowej). Pozwala na realizację płatności zbliżeniowych czy zakupy w aplikacjach mobilnych.

Apple Pay

0 zł

0 zł

*Brak opłaty pod warunkiem dokonania min. jednej transakcji bezgotówkowej w ostatnim miesiącu rozliczeniowym.

**Opłata jest zwracana, jeśli wartość transakcji bezgotówkowych za ostatni miesiąc wyniesie 2000 zł.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Zakładający eKonto osobiste ma duży wybór kart debetowych. Bank posiada w ofercie wiele propozycji w tradycyjnej formie, ale nie tylko. Istnieje możliwość skorzystania także z usług pozwalających na płatności telefonem lub płatności w internecie bez konieczności posiadania fizycznej karty (eKarta). Z kolei wśród tradycyjnie wydawanych kart można znaleźć produkt dostępny w placówce od razu po założeniu rachunku (VISA Tymczasowa).

eKonto osobiste – wypłata środków z konta

Klienci mają do dyspozycji nie tylko bankomaty krajowe. Zgromadzone na koncie środki można wypłacić również w inny sposób. Niektóre z czynności będą się jednak wiązały z dodatkowymi opłatami:

 • wypłata w sklepie (cashback) - 0 zł,
 • wypłata oraz wpłata gotówkowa w placówce mBanku - 9 zł,
 • wypłata gotówki w oddziale obcego banku krajowego - 10 zł,
 • wypłata Blikiem - 0 zł.

Posiadacz eKonta osobistego może wypłacać gotówkę również za granicą. W tym przypadku opłaty wyglądają następująco:

 • wypłata z bankomatu zagranicznego – 0 zł, 
 • wypłata gotówki w oddziale banku zagranicznego - 10 zł.

Transakcje zrealizowane poza granicą Polski są objęte prowizją za przewalutowanie, której wysokość zależy przede wszystkim od organizacji kartowej. Wyższy procent dotyczy posiadaczy plastiku od VISA – 5,90 proc. 3 proc. zapłacą korzystający z kart od Mastercard. 

Powyższe opłaty odnoszą się do dedykowanych kart debetowych do eKonta osobistego.

eKonto osobiste w mBanku – pozostałe opłaty

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – najważniejsze pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Polecenie zapłaty – opłata miesięczna za korzystanie

2 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Przelew walutowy

0,35 proc. – min. 25 zł, maks. 200 zł

Przelew europejski (SEPA)

0 zł

Sprawdzenie salda w bankomatach

5 zł

Zmiana PIN-u

0 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

eKonto osobiste – promocje

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

„eKonto z premią – VII edycja”

Nowy klient* może otrzymać 140 zł premii pieniężnej oraz promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego Moje cele po spełnieniu następujących warunków:

 • otwarcie konta wraz z kartą debetową,  
 • zaakceptowanie odpowiednich oświadczeń,  
 • otwarcie konta oszczędnościowego Moje cele (dla chętnych), 
 • zasilenie konta kwotą 1000 zł w podanym terminie – dwa razy,  
 • dokonanie pięciu płatności bezgotówkowych w podanym terminie – dwa razy.  

Premia dzielona jest na dwie części – 100 zł oraz 40 zł. Większa część przysługuje za zrealizowanie warunków dotyczących zasilenia konta oraz płatności za pierwszym razem, mniejsza – za drugim.

Podwyższona stawka konta oszczędnościowego (2,50 proc. dla maks. 20 000 zł do 31 maja 2020 r.) jest stosowana w przypadku, kiedy suma wpływów na ten rachunek jest wyższa o co najmniej 100 zł od sumy obciążeń. Warunek ten jest sprawdzany każdego miesiąca.

Złożenie wniosku do 30 stycznia 2020 r.

„PolecamBank – edycja 1/2019”

W ramach programu rekomendacyjnego klient może zyskać:

 • 100 zł za polecenie eKonta osobie pełnoletniej (pod warunkiem, że nowy klient dokona min. 5 transakcji wskazanych przez bank),
 • 50 zł za polecenie eKonta osobie niepełnoletniej (pod warunkiem, że nowy klient dokona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą),
 • 200 zł za polecenie jednego z rachunków typu mKonto osobie, która ukończyła 18 lat (pod warunkiem, że nowy klient dokona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą),
 • 200 zł za polecenie jednego z rachunków firmowych (pod warunkiem, że nowy klient dokona transakcji bezgotówkowych kartą na min. 200 zł)
 • 300 zł, jeśli poza otwarciem rachunku firmowego nowy klient skorzysta z usługi mKsięgowość (pod warunkiem, że nowy klient dokona transakcji bezgotówkowych kartą na min. 200 zł).

Do wskazanych przez bank transakcji należą płatność kartą debetową, przelew wychodzący, płatność mTransferem lub mTransferem mobilnym, płatność BLIK wypłata gotówki w bankomacie kartą lub przez BLIK, wypłata gotówki w oddziale lub wpłata w oddziale. Warunkiem uzyskania premii jest aktywne korzystanie z rachunku przez polecającego w miesiącu poprzedzającym wypłatę premii.

do 1 września 2019 r.

*Za nowego klienta bank uznaje osobę, która po 1 stycznia 2017 r. nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego lub oszczędnościowego w mBanku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

eKonto osobiste – zalety i wady

Zalety eKonta osobistego:

 • brak opłat za prowadzenie konta,  
 • darmowe wypłaty z bankomatów krajowych dla kwot od 100 zł,  
 • darmowe przelewy internetowe,  
 • darmowe trzy wypłaty z bankomatów zagranicznych w miesiącu,  
 • brak opłat za wypłaty cashback,  
 • brak opłat za wypłaty BLIK,
 • możliwość zniesienia opłaty za kartę debetową,
 • szeroki wybór kart debetowych,
 • dostępne płatności telefonem,
 • mOkazje i inne promocje bankowe.

Wady eKonta osobistego:

 • warunkowa opłata miesięczna za obsługę karty debetowej,
 • płatne wypłaty z bankomatów krajowych dla kwot poniżej 100 zł,
 • płatna czwarta i każda kolejna wypłata z bankomatu zagranicznego w miesiącu,
 • prowizja za transakcje zagraniczne,
 • brak możliwości aktywacji konta online.

2020-01-23

IBAN, BIC, SWIFT - do czego służą? Gdzie je znaleźć?

Przelewy zagraniczne obrosły wieloma mitami, przez co część klientów banków obawia się z nich korzystać. Dzięki numerom IBAN oraz BIC (SWIFT) są jednak zdecydowanie prostsze.

2020-01-23

Zarabiaj na bankach - jak korzystać z promocji bankowych?

Banki prześcigają się w kreatywnych sposobach na pozyskanie nowych klientów. Na części z nich można zarobić. W tym celu warto zaznajomić się z promocjami bankowymi.

2020-01-17

Płatność telefonem - Co będzie potrzebne? Jak płacić telefonem?

Bankowość mobilna rozwija się w błyskawicznym tempie. Dzięki niej nie musimy pamiętać nie tylko o pieniądzach, ale również kartach płatniczych. Warto dowiedzieć się, jak płacić telefonem.

Karta prepaid - jak działa karta przedpłacona?

Chociaż karty prepaid kojarzą się głównie z telefonią komórkową, są obecne również w bankowości. Gwarantują bezpieczeństwo i wygodę. To dobry pomysł nie tylko dla rodziców.

Jak założyć profil zaufany?

Już na samą myśl o konieczności załatwienia jakiejś sprawy w urzędzie, wiele osób zaczyna się denerwować. Ogromne kolejki, dziesiątki dokumentów do wypełnienia i niezbyt przyjaźnie nastawieni urzędnicy to strata czasu, na którą nie możemy sobie pozwolić

Jak założyć bezpiecznie konto bankowe przez internet?

Obecnie klienci mają możliwość nie tylko korzystania z bankowości internetowej, ale również zlożenia wniosku o konto przez internet.

Ograniczenia karty EKUZ w krajach Unii Europejskiej. Uważaj na haczyki

Już w momencie planowania podróży warto pomyśleć o bezpieczeństwie. Karta EKUZ może być dobrym rozwiązaniem w momencie, gdy ulegniemy wypadkowi i będziemy musieli skorzystać z pomocy medycznej. Czy to jednak wystarczy, aby nie wrócić z wakacji z dodatkowymi kosztami? Sprawdzamy.

Ikona informacji
poradniki