Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Ikona trofeum
Google Pay

Ikona trofeum
Aplikacja mobilna

Ikona trofeum
Blik

Ikona trofeum
Apple Pay

Ikona polubienia
547 osób wybrało w ciągu ostatnich 30 dni
Prowadzenie
rachunku
0 zł
Przelew
internetowy
zewnętrzny
0 zł
Funkcjonalności rachunku Google Pay, Aplikacja mobilna, Blik, Apple Pay
Posiadanie od 0 zł do 7 zł

0 zł, jeśli dokonano płatności na kwotę min. 350 zł

Bankomaty
krajowe
opłata: min. 0 zł , max. 2.5 zł

0 zł, jeśli kwota wypłaty wynosi min. 100 zł

Bankomaty
zagraniczne
opłata: min. 0 zł
Funkcjonalności Cash back, Płatności zbliżeniowe, Płatności internetowe
Monika Dekrewicz
redaktor Bankier.pl


Oferta rachunków bankowych w mBanku poszerzyła się o eKonto osobiste. To darmowe konto zachęca także łatwymi warunkami zwalniającymi z opłaty za kartę debetową oraz bezpłatnymi wypłatami ze wszystkich bankomatów krajowych (od 100 zł).

eKonto osobiste w mBanku – informacje podstawowe

W drugiej połowie lutego 2019 r. mBank wprowadził dwa nowe rachunki bankowe do oferty. Jednym z nich jest eKonto osobiste. Odświeżona oferta ROR-ów w mBanku obejmuje obecnie następujące konta bankowe:

 • eKonto możliwości – konto dedykowane młodym klientom,
 • eKonto PRP – podstawowy rachunek płatniczy.

Jak założyć eKonto osobiste w mBanku?

eKonto osobiste można otworzyć przez internet lub w placówce. Klienci, dla których wizyta w oddziale wydaje się lepszą opcją, załatwią wszystkie formalności na miejscu. W przypadku złożenia wniosku online klient będzie miał obowiązek potwierdzić swoje dane. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w wybranej placówce mBanku,
 • podpisując dokumenty wysłane kurierem.

eKonto osobiste w mBanku – podstawowe opłaty

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/m-c

Warunek obniżenia opłaty

Obniżona opłata/m-c

Prowadzenie konta

0 zł

-

Nie dotyczy

Obsługa karty*

7 zł

Dokonanie w ostatnim miesiącu transakcji na kwotę min. 350 zł

0 zł  

Przelewy internetowe

0 zł

-

Nie dotyczy 

Bankomaty krajowe

- 0 zł dla wypłat od 100 zł,

-2,50 zł dla wypłat poniżej 100 zł

-

Nie dotyczy 

*Dotyczy podstawowej karty do rachunku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Nowe eKonto osobiste to darmowy rachunek, czyli taki za którego prowadzenia bank nie pobiera opłaty miesięcznej. Za otwarcie konta również nie jest pobierana żadna opłata. Bezwzględnie darmowe są także przelewy internetowe oraz wypłaty z bankomatów krajowych dla kwoty co najmniej 100 zł.

Bank pobiera opłatę za kartę, ale można jej uniknąć, realizując nia płatności. Minimum wyznaczone przez bank to 350 zł. 

Karta debetowa w eKoncie osobistym w mBanku

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

Mastercard Debit PayPass

0 zł

7 zł*

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback. 

VISA payWave

0 zł

7 zł*

VISA Foto

10 zł

7 zł*

Mastercard Gold PayPass

0 zł

9,99 zł**

VISA Tymczasowa

0 zł

7 zł*

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback. 

Mastercard Debit Naklejka

10 zł

0 zł

Karta w formie naklejki służąca do realizacji transakcji zbliżeniowych.

eKarta

25 zł

0 zł (pobierana opłata roczna za drugi i każdy kolejny rok w wysokości 25 zł)

Karta wirtualna służąca do realizacji płatności internetowych.

Google Pay

0 zł

0 zł

Możliwość dokonywania płatności za pomocą aplikacji mobilnej, która zapisuje dane posiadanej karty (debetowej lub kredytowej). Pozwala na realizację płatności zbliżeniowych czy zakupy w aplikacjach mobilnych.

Apple Pay

0 zł

0 zł

*Brak opłaty pod warunkiem dokonania min. jednej transakcji bezgotówkowej w ostatnim miesiącu rozliczeniowym.

**Opłata jest zwracana, jeśli wartość transakcji bezgotówkowych za ostatni miesiąc wyniesie 2000 zł.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Zakładający eKonto osobiste ma duży wybór kart debetowych. Bank posiada w ofercie wiele propozycji w tradycyjnej formie, ale nie tylko. Istnieje możliwość skorzystania także z usług pozwalających na płatności telefonem lub płatności w internecie bez konieczności posiadania fizycznej karty (eKarta). Z kolei wśród tradycyjnie wydawanych kart można znaleźć produkt dostępny w placówce od razu po założeniu rachunku (VISA Tymczasowa).

eKonto osobiste – wypłata środków z konta

Klienci mają do dyspozycji nie tylko bankomaty krajowe. Zgromadzone na koncie środki można wypłacić również w inny sposób. Niektóre z czynności będą się jednak wiązały z dodatkowymi opłatami:

 • wypłata w sklepie (cashback) - 0 zł,
 • wypłata oraz wpłata gotówkowa w placówce mBanku - 9 zł,
 • wypłata gotówki w oddziale obcego banku krajowego - 10 zł,
 • wypłata Blikiem - 0 zł.

Posiadacz eKonta osobistego może wypłacać gotówkę również za granicą. W tym przypadku opłaty wyglądają następująco:

 • wypłata z bankomatu zagranicznego – 0 zł, 
 • wypłata gotówki w oddziale banku zagranicznego - 10 zł.

Transakcje zrealizowane poza granicą Polski są objęte prowizją za przewalutowanie, której wysokość zależy przede wszystkim od organizacji kartowej. Wyższy procent dotyczy posiadaczy plastiku od VISA – 5,90 proc. 3 proc. zapłacą korzystający z kart od Mastercard. 

Powyższe opłaty odnoszą się do dedykowanych kart debetowych do eKonta osobistego.

eKonto osobiste w mBanku – pozostałe opłaty

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – najważniejsze pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Polecenie zapłaty – opłata miesięczna za korzystanie

2 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Przelew walutowy

0,35 proc. – min. 25 zł, maks. 200 zł

Przelew europejski (SEPA)

0 zł

Sprawdzenie salda w bankomatach

5 zł

Zmiana PIN-u

0 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

eKonto osobiste – promocje

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

eKonto osobiste w mBanku – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

„Aktywność się opłaca" 

Nowy klient* może otrzymać 150 zł premii pieniężnej oraz promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego Moje cele po spełnieniu następujących warunków:

 • otwarcie konta wraz z kartą debetową,  
 • zaakceptowanie odpowiednich oświadczeń,  
 • otwarcie konta oszczędnościowego Moje cele (dla chętnych), 
 • zasilenie konta kwotą 1000 zł w podanym terminie, 
 • dokonanie min. jednej płatności kartą, 
 • dokonanie min. jednej płątności Blikiem lub telefonem. 

Premia dzielona jest na trzy części po 50 zł. Za każdą transakcję kartą klient otrzymuje 1 zł zwrotu, natomiast płatność Blikiem lub telefonem 2 zł. W danym miesiącu można zgarnąć nie więcej niż 50 zł. Starać się o premię można przez trzy kolejne miesiące. 

Podwyższona stawka konta oszczędnościowego (1,80 proc. dla maks. 10 000 zł przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe) jest stosowana w przypadku, kiedy suma wpływów na ten rachunek jest wyższa o co najmniej 100 zł od sumy obciążeń. Warunek ten jest sprawdzany każdego miesiąca.

Złożenie wniosku do 31 maja 2021 r.

„PolecamBank – edycja 2/2020”

W ramach programu rekomendacyjnego klient może zyskać:

 • 100 zł za polecenie eKonta osobistego osobie pełnoletniej (pod warunkiem, że nowy klient* dokona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą i 1 transakcję Blikiem),
 • 75 zł za polecenie eKonta możliwości (pod warunkiem, że nowy klient dokona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartąi 1 transakcję Blikiem),
 • 200 zł za polecenie mKonta Intensive (pod warunkiem, że nowy klient dokona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą i 1 transakcję Blikiem),
 • 200 zł za polecenie konta dla firmy (pod warunkiem wykonania przelewu do ZUS), 
 • 200 zł za polecenie konta dla firmy w procesie zakładania firmy z mBankiem. (pod warunkiem wykonania przelewu do ZUS). 

Warunkiem uzyskania premii jest aktywne korzystanie z rachunku przez polecającego w miesiącu polecenia konta lub w następującym miesiącu (wykonanie co najmniej 5 transakcji kartą). 

do 2 marca 2021 r.

*Za nowego klienta bank uznaje osobę, która po 1 stycznia 2017 r. nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego lub oszczędnościowego w mBanku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

eKonto osobiste – zalety i wady

Zalety eKonta osobistego:

 • brak opłat za prowadzenie konta,  
 • darmowe wypłaty z bankomatów krajowych dla kwot od 100 zł,  
 • darmowe przelewy internetowe,  
 • darmowe trzy wypłaty z bankomatów zagranicznych w miesiącu,  
 • brak opłat za wypłaty cashback,  
 • brak opłat za wypłaty BLIK,  
 • możliwość zniesienia opłaty za kartę debetową,  
 • szeroki wybór kart debetowych,  
 • dostępne płatności telefonem,  
 • mOkazje i inne promocje bankowe.  

Wady eKonta osobistego:

 • warunkowa opłata miesięczna za obsługę karty debetowej,  
 • płatne wypłaty z bankomatów krajowych dla kwot poniżej 100 zł,  
 • płatna czwarta i każda kolejna wypłata z bankomatu zagranicznego w miesiącu,  
 • prowizja za transakcje zagraniczne,  
 • brak możliwości aktywacji konta online.