Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Zdjęcie Monika Dekrewicz
Monika Dekrewicz
analityk Bankier.pl


Nest Konto Oszczędnościowe w Nest Banku – informacje podstawowe

Konto oszczędnościowe mogą założyć wszyscy zainteresowani. Na stawkę, którą objęte są środki, wpływa:

 • status klienta (korzystniejsza oferta dla osób, które jeszcze nie posiadają konta oszczędnościowego w Nest Banku),
 • wysokość wpłaconych oszczędności (w przypadku oferty dla nowych klientów).

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby założyć konto oszczędnościowe Nest Konto Oszczędnościowe, jest posiadanie konta osobistego. Bank posiada w ofercie rachunek Nest Konto.

Jak założyć konto oszczędnościowe w Nest Banku?

Konto oszczędnościowe można założyć w trakcie wnioskowania o Nest Konto lub w późniejszym terminie.

Klienci, którzy zdecydują się otworzyć oba rachunki jednocześnie, mogą to zrobić przez wniosek online lub w oddziale. Wniosek jest także dostępny na tej stronie Bankier.pl.

W pierwszym przypadku, przed wysłaniem formularza internetowego, bank zaproponuje:

 • możliwość otwarcia konta za pomocą wideorozmowy,
 • założenie rachunku z potwierdzeniem wniosku przelewem,
 • dostarczenie umowy przez kuriera,
 • podpisanie umowy w wybranej placówce.

Posiadacze konta osobistego mają do wyboru otwarcie konta oszczędnościowego przez bankowość elektroniczną, bankowość mobilną lub infolinię.

Nest Konto Oszczędnościowe w Nest Banku – oprocentowanie

Jako zachętę Nest Bank stosuje wyższe oprocentowanie dla środków wpłaconych przez osoby, które nie posiadały w Nest Banku tego konta oszczędnościowego. Lepsza stawka obowiązuje przez ograniczony czas - przez 90 dni. 

Oferta promocyjna obejmuje cały kapitał, choć najwyższe oprocentowanie dotyczy oszczędności nieprzekraczających 100 000 zł. Poniższa tabela przybliża stosowane przez bank stawki.

Nest Konto Oszczędnościowe w Nest Banku – oprocentowanie

Wysokość salda na koncie

Oprocentowanie standardowe

Oprocentowanie dla nowych klientów

do 100 000 zł

0,01 proc.

7,10 proc.

do 400 000 zł

0,01 proc. 

2,50 proc.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Po zakończeniu terminu naliczania się wyzszej stawki, bank jeszcze zastosuje oprocentowanie w wysokości 2,50 proc. rocznie do 31 marca 2024 r. Po tym czasie zacznie obowiązywać stawka standardowa. 

Klienci, którym zależy na utrzymaniu wysokiej stawki, muszą jednak pamiętać o spełnieniu jeszcze dwóch dodatkowych warunków - bank wymaga zapewniania wpływów w wysokości min. 2000 zł/m-c oraz wykonywania co najmniej trzech operacji z listy: Płatność BLIK, Operacja Kartą, przelew z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w banku. 

Oprocentowanie na koncie Nest Oszczędności jest zmienne. Pewnym obowiązującej stawki mogą być natomiast klienci, którzy skorzystali z oferty dla nowych klientów. Oprocentowanie promocyjne jest stałe przez określony przez bank czas.

Nest Konto Oszczędnościowe w Nest Banku – podstawowe opłaty

Konto oszczędnościowe w Nest Banku można otworzyć bezpłatnie. Klient nie zapłaci również za prowadzenie rachunku. Z opłatami można się spotkać, dokonując m.in. przelewów.

Nest Konto Oszczędnościowe  w Nest Banku – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata

Otwarcie konta

0 zł

Prowadzenie konta przez bank

0 zł

Przelew wewnętrzny

0 zł

Przelew zewnętrzny

10 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Bank nie przewiduje możliwości wypłacenia środków w oddziale. Aby podjąć gotówkę z rachunku, należy w pierwszej kolejności zlecić przelew na konto osobiste. Do konta nie jest również wydawana karta płatnicza.

Nest Konto Oszczędnościowe jest prowadzony w parze z Nest Kontem. Obowiązujące opłaty oraz szczegóły dotyczące tego rachunku można znaleźć pod tym adresem.

Konto oszczędnościowe w Nest Banku – informacje dodatkowe

Do oferty banku należy również Nest Walutowe Oszczędności. Rachunek jest dostępny w trzech walutach – euro, dolarach oraz funtach.

Nest Bank znany jest z atrakcyjnie oprocentowanej oferty produktów oszczędnościowych. Klienci, dla których wolny dostęp do środków nie jest priorytetem, mogą skorzystać z m.in. Nest Lokaty Witaj, Nest Lokaty Lojalnej czy Nest Lokaty na Nowe Środki.

Zalety:

 • promocyjna oferta dla nowych klientów,
 • darmowe przelewy wewnątrzne, 
 • bezpłatne prowadzenie konta,
 • możliwość otwarcia konta kilkoma kanałami,
 • możliwość aktywacji konta online.

Wady:

 • konieczność posiadania konta osobistego w Nest Banku,
 • możliwość otwarcia tylko jednego konta w danej walucie,
 • płatne przelewy zewnętrzne.
Zobacz też Najlepsze konta oszczędnościowe [rankingi Bankier.pl]

Nest Konto w Nest Banku - promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

"3% na Koncie oszczędnościowym"

Nowi klienci banku**, którzy załozą konto przez wideorozmowę, mogą otrzymać w ramach nagrody promocyjne oprocentowanie Konta oszczędnościowego w wysokości 3 proc. w skali roku, które obejmuje wkład do 10 000 zł. Oprocentowanie obowiązuje do końca miesiąca, w którym założono rachunek oraz przez kolejne dwa miesiące. 

Dodatkowymi warunkami promocji jest skorzystanie z dedykowanego formularza elektronicznego i wyrażenie zgód marketingowych. 

do 7 maja 2018 r.

Program partnerski

Klient może zyskać do 205 zł brutto za skuteczne polecenie Nest Konta osobie, która nigdy nie posiadała w Nest Banku rachunku. Premia jest wypłacana w częściach za spełnienie poszczególnych warunków przez zaproszonego do programu:

 • 40 zł za zawarcie umowy o konto, 
 • 55 zł za wykonanie co najmniej 2 płatności kartą debetową na łączną kwotę min. 200 zł
 • 110 zł za zasilenie konta wynagrodzeniem w wysokości min. 1 000 zł. 

Dwa ostatnie warunki muszą być zrealizowane w ciągu 60 dni od dnia otwarcia rachunku. 

do odwołania

**Za nowego klienta uważa się osobę, która w dniu złożenia wniosku nie byla posiadaczem konta osobistego w banku przez ostatnie 12 miesięcy ani nie jest już w trakcie przetwarzania wniosku o konto osobiste przez bank. 

*Za nowego klienta uważa się osobę, która na dzień złożenia wniosku o Nest Konto nie była w ciągu ostatnich 2 lat posiadaczem rachunku w banku. Pod uwagę nie będą również wzięte wnioski klientów, którzy przed okresem promocji rozpoczęli już proces otwierania rachunku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl