SMART > Poradniki > Firma > Duże zmiany w ING Banku Śląskim. Kredyty firmowe będą udzielane po nowemu

Duże zmiany w ING Banku Śląskim. Kredyty firmowe będą udzielane po nowemu

ING Bank Śląski wprowadza znaczące zmiany dla klientów biznesowych. Bank przedstawia nową ofertę kredytów firmowych, która jest dostępna dla przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych. Oprocentowanie tych produktów, począwszy od 10 sierpnia br. jest oparte na wskaźniku WIRON, który zastąpi obecny WIBOR. W pierwszym etapie zmiany obejmą trzy produkty finansowe.

Duże zmiany w ING Banku Śląskim. Kredyty firmowe będą udzielane po nowemu
Spis treści
więcej Ikona strzałki

ING Bank Śląski wprowadził nową ofertę finansowania skierowaną do przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych. Zmiana w produktach kredytowych wynika z przejścia z dotychczasowego wskaźnika stawki referencyjnej tj. WIBOR-u, na nowy wskaźnik o nazwie WIRON. Banki uzyskały możliwość oferowania produktów wykorzystujących WIRON na początku 2023 r. 

Nowa oferta kredytowa w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski na początek zapowiedział zmiany w oprocentowaniu trzech produktów kredytowych skierowanych do przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych. Ta nowa oferta obejmuje linię kredytową, pożyczkę inwestycyjną oraz kredyt inwestycyjnyWszystkie wymienione produkty zostaną objęte oprocentowaniem, które będzie oparte na wskaźniku WIRON.

ING wyjaśnił, w jaki sposób będzie funkcjonować finansowanie z oprocentowaniem bazującym na wskaźniku WIRON. Szczegóły zostały opisane przez bank w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej.

"W związku z konstrukcją oprocentowania zmiennego WIRON, oprocentowanie linii kredytowej dla firm będzie zmieniać się codziennie, a odsetki będą pobierane miesięcznie. W przypadku pożyczki dla firm i kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych, oprocentowanie zmienne będzie oparte o WIRON 1M Stopa Składana. Oznacza to, że harmonogram spłaty będzie zmieniał się co miesiąc, uwzględniając zmieniającą się wysokość wskaźnika. Przekładać się to będzie na inną wysokość rat pożyczki dla firm i kredytu inwestycyjnego w każdym miesiącu" – czytamy w komunikacie prasowym ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski planuje rozszerzyć ofertę

Na początek, w odświeżonej wersji produktów kredytowych przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, ING Bank Śląski planuje wprowadzić trzy produkty, których konstrukcja oprocentowania będzie oparta na wskaźniku WIRON. W dalszej perspektywie bank zamierza poszerzyć swoją ofertę o inne produkty.

"Stopniowo ta oferta (produktów kredytowych dla przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych - przyp. red.) będzie rozszerzana, kolejne produkty są w przygotowaniu"  skomentował prezes banku Brunon Bartkiewicz w rozmowie z PAP Biznes.

Co z wnioskami złożonymi przed 10 sierpnia?

ING Bank Śląski podkreśla, że wnioski kredytowe zarejestrowane przed 10 sierpnia 2023 r., czyli datą wprowadzenia wskaźnika WIRON do oferty produktowej, będą rozpatrywane bez zmian. Decyzje zostaną wydane w oparciu o WIBOR, a oprocentowanie w umowie pozostanie oparte na tym właśnie wskaźniku.

Zmiana WIBOR-u na WIRON

ING Bank Śląski w komunikacie prasowym wskazuje, że dzięki nowej ofercie bank realizuje założenia Mapy Drogowej opublikowanej przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON.

O szczegółach związanych ze zmianą podstawy wyliczania oprocentowania w produktach kredytowych pisał Michał Kisiel w artykule pt. "Epoka WIBOR-u właśnie się kończy. Dokładnie prześwietlamy jego następcę - WIRON"

Jest to finansowanie udzielane przez banki lub inne instytucje finansowe przedsiębiorstwom, które mają na celu sfinansowanie różnych potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. Kredyty firmowe mogą być przeznaczone na inwestycje, zakup maszyn, rozbudowę działalności, zwiększenie kapitału obrotowego czy refinansowanie istniejących długów. Warunki takie jak oprocentowanie, okres spłaty czy wymagane zabezpieczenia, są ustalane indywidualnie przez bank na podstawie aktualnej polityki instytucji, ale czasem także analizy sytuacji finansowej i zdolności kredytowej klienta.

Banki oferują różne rodzaje kredytów firmowych. Najpopularniejsze z nich to:

 • kredyt inwestycyjny, 
 • kredyt obrotowy
 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt technologiczny,  
 • kredyt w rachunku bieżącym, 
 • kredyt konsolidacyjny, 
 • kredyt z gwarancją de minimis,
 • kredyt lombardowy,
 • kredyt pomostowy, 
 • kredyt na start.

Konkretne warunki zależą zarówno od banku, jak i rodzaju zobowiązania, niemniej wspólne kryteria przy umowie kredytu są dość podobne:

 1. Prowadzenie legalnej działalności gospodarczej: to dość oczywisty wymóg, czyli wpis do KRS oraz prowadzenie jednej z form prawnych dostępnych w Polsce. 
 2. Zdolność kredytowa: trzeba wykazać się zdolnością do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Banki oceniają zdolność kredytową na podstawie analizy sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, rentowności, poziomu zadłużenia oraz perspektyw rozwoju firmy. 
 3. Pozytywna historia kredytowa: banki zwykle sprawdzają historię kredytową przedsiębiorstwa, aby ocenić jego wiarygodność i dotychczasowe doświadczenia w spłacie zobowiązań finansowych. 
 4. Wystarczający cash flow: często trzeba będzie wykazać się wystarczającą płynnością finansową. 
 5. Zabezpieczenie kredytu (jeśli jest wymagane): w zależności od rodzaju finansowania i banku, może być wymagana forma zabezpieczenia, takiego jak hipoteka, poręczenie, gwarancja bankowa czy zastaw na mieniu ruchomym.

Odpowiednie dokumenty finansowe i prawne: bank może wymagać dodatkowych dokumentów. Mogą to być aktualne sprawozdania finansowe, prognozy finansowe, biznes plany, plany marketingowe oraz inne dokumenty, które pozwolą ocenić sytuację finansową i potencjał firmy.

Proces może trwać od kilku dni do nawet paru miesięcy. Przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz wypełnienie wniosków przed rozpoczęciem procesu może przyspieszyć ten czas. Generalnie proces składa się z kilku etapów:

 1. Przygotowanie dokumentacji
 2. Złożenie wniosku
 3. Analiza wniosku i ocena zdolności kredytowej
 4. Decyzja kredytowa
 5. Podpisanie umowy

Kredyty dla firm i pożyczki są to dwa rodzaje finansowania. Główne różnice między nimi to:

 1. Kredyt dla firmy to zobowiązanie, które są zarezerwowane dla banków. Zwykle są one zawierane na dłuższy okres i na większe kwoty. Pożyczka dla firmy to zwykle mniejsza kwota środków finansowych udzielana przez osobę fizyczną, firmę pożyczkową lub alternatywnego dostawcę finansowania na krótszy okres.
 2. Zabezpieczenia - kredyty dla firm często wymagają zabezpieczenia w postaci aktywów przedsiębiorstwa, takich jak nieruchomości, maszyny czy inwentarz. Pożyczki dla firm mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone, w zależności od dostawcy finansowania i sytuacji przedsiębiorstwa.
 3. Oprocentowanie - kredyty mają zwykle dłuższy okres spłaty i niższe oprocentowanie w porównaniu z pożyczkami. 
 4. Proces aplikacji - ubieganie się kredyt zwykle jest bardziej złożone i czasochłonne niż w przypadku pożyczki. Banki mogą wymagać szczegółowych informacji finansowych przed udzieleniem kredytu. Pożyczki dla firm mają zwykle prostszy proces aplikacji i szybszą decyzję o przyznaniu środków.

Tak, istnieją kredyty firmowe dedykowane dla nowo otwartych przedsiębiorstw. Często są one nazywane kredytami na start, start-upowymi, lub na rozpoczęcie działalności.  

Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie takiej formy finansowania dla nowo otwartej firmy jest trudniejsze niż dla działalności z dłuższym stażem. Aby zwiększyć szanse na przyznanie kredytu, warto:

 1. Posiadać solidny biznes plan, który pokaże cel inwesrtycji, strategię marketingową, prognozy finansowe oraz informacje o zespole zarządzającym.
 2. Wykazać posiadanie wkładu własnego w jak największym procencie. 
 3. Zgromadzić dokumenty potwierdzające doświadczenie w branży.
 4. Rozważyć zabezpieczenie zobowiązania, na przykład poprzez hipotekę, poręczenie czy zastaw na mieniu ruchomym.

Ponadto warto sprawdzić dostępne programy rządowe czy unijne, które często oferują preferencyjne warunki finansowania dla nowo otwartych przedsiębiorstw, w tym dotacje, pożyczki czy gwarancje kredytowe. 

Uzyskanie finansowania przez bank posiadając negatywną historię może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Zła historia kredytowa może wpłynąć na ocenę ryzyka i skłonić instytucję finansową do obaw o terminową spłatę W takim przypadku bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, wyższego oprocentowania czy wprowadzenia poręczycieli. 

Otrzymanie pieniędzy od banku często wiąże się koniecznością otwarcia rachunku firmowego w danej instytucji. Zwykle można to zrobić na dogodniejszych warunkach niż przy tradycyjnej procedurze zakładania konta. Sam proces ubiegania się o finansowanie jest uproszczony w chwili, gdy bank od dłuższego czasu prowadzi nasz rachunek i dzięki temu ma wgląd w jego historię. Chodzi głównie o wysokość salda, przepływów, czy choćby terminowość dokonywania przelewów do ZUS-u i urzędu skarbowego. Można więc powiedzieć, że stały klient jest bardziej godnym zaufania kredytobiorcą dla banku, chociaż nie oznacza to, że jego oferta będzie najlepsza na rynku.

Tak, istnieją różne alternatywy, które mogą zastąpić kredyt dla firm i służyć do finansowania przedsiębiorstw. Oto niektóre z nich:

 1. Leasing - pozwala na korzystanie z określonych środków trwałych, takich jak maszyny, samochody czy sprzęt, bez konieczności ich kupowania. Przedsiębiorca opłaca regularne raty leasingowe, a po zakończeniu umowy leasingowej może wykupić przedmiot na własność lub zdecydować się na nową umowę.
 2. Faktoring - forma finansowania oparta na przekazaniu wierzytelności na rzecz faktora (instytucji finansowej), który z kolei udziela przedsiębiorcy finansowania w zamian za otrzymane należności. Faktoring pozwala na poprawę płynności finansowej firmy i szybsze uzyskanie środków z faktur. 
 3. Inwestorzy - można też szukać finansowania u inwestorów prywatnych, takich jak fundusze VC, aniołowie biznesu, czy rodzina i znajomi. Do tego rodzaju pożyczek można zaliczyć też crowdfunding udziałowy. 
 4. Crowdfunding - forma zbierania środków na realizację projektów poprzez platformy internetowe, gdzie przedsiębiorca prezentuje swój pomysł szerokiej publiczności i zbiera środki od wielu darczyńców. 
 5. Dotacje - są formą bezzwrotnego wsparcia finansowego, często przeznaczonego na konkretne cele, jak rozwój technologii, ochrona środowiska czy tworzenie miejsc pracy. Przykładem może być np. kredyt technologiczny. 
 6. Kredyt kupiecki - rodzaj finansowania krótkoterminowego, które przedsiębiorca - dostawca towarów lub usług - udziela swojemu partnerowi biznesowemu, czyli odbiorcy. Jest to wyraz zgody sprzedawcy na przyjęcie płatności za dostarczony towar lub świadczoną usługę po upływie terminu dostawy. 
 7. Mikropożyczki - są niewielkie pożyczki, które są udzielane przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy mają trudności z uzyskaniem finansowania w tradycyjnych instytucjach finansowych. 

Nie zawsze będziemy możliwość takiego wyboru. Jeżeli jednak tak będzie, warto znać zalety i wady obu rozwiązań. 

 1. Oprocentowanie stałe
 • Daje pewność stałej wysokości rat przez pewien okres kredytowania, co ułatwia planowanie budżetu.
 • Czasem jest wyższe niż oprocentowanie zmienne na początku umowy.
 • Rekomendowane, gdy oczekuje się wzrostu stóp procentowych.
 1. Oprocentowanie zmienne:
 • Wysokość rat będzie się zmieniać wraz ze zmianami stóp procentowych.
 • Początkowo może oferować niższe oprocentowanie niż opcja ze stałym oprocentowaniem. 
 • Może być korzystniejsze, gdy oczekuje się spadku stóp procentowych...

Zwykle jest możliwość nadpłaty kredytu lub jego wcześniejszej spłaty. Należy jednak wziąć pod uwagę opłatę za przedterminową spłatę całkowitą lub częściową. Gdy decydujesz się na taką operację, bank traci przychody związane z mniejszymi odsetkami. W związku z tym może się zabezpieczyć przed takim działaniem, wprowadzając taką pozycję do umowy. Zwykle wynosi ona pewien procent od przedterminowo spłacanej kwoty. Warto zwrócić uwagę na ten koszt przy podpisywaniu umowy. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli tylko twoja firma dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową lub ma do dyspozycji wymagane przez bank zabezpieczenia nowego zobowiązania. 

Wszelkie aneksy do umowy kredytowej są możliwe w chwili, gdy zgodzą się na nie obie strony. W przypadku problemów z terminowym spłacaniem rat, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem, by wzajemnie móc rozwiązać ten problem. Kredytodawca może zgodzić się na zmniejszenie wysokości rat i jednocześnie na wydłużenie okresu ich spłaty. Należy pamiętać, że zwykle każdej ze stron zależy na dobrej i długofalowej współpracy. 

Jest to zwykle pomijany punkt przy podpisywaniu umowy kredytowej. Warto jednak zwrócić na niego uwagę i wynegocjować z bankiem taki dzień miesiąca, który będzie dla nas najwygodniejszy, jeśli chodzi o spłatę zobowiązań. 

Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.