Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,30 zł , zmiana od tamtej pory: -65,15%
Zarząd Sundragon S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, w dniu 28 grudnia 2021 r. spółka PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000067681, NIP: 9290093806, REGON: 006104350) (dalej: „PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.”) złożyła oświadczenie o objęciu 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej. W ramach pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Emitent zawarł ze spółką PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. umowę przeniesienia 50 (pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki K500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górznej (KRS: 0000825678, NIP: 7671714960, REGON: 385547390) (dalej: „K500 sp. z o.o.”), stanowiących 51,02% udziału w kapitale zakładowym spółki K500 sp. z o.o. i uprawniających do wykonywania 51,02% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki K500 sp. z o.o., które to udziały stanowią wkład niepieniężny, jakim PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. pokrył podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta Przejście własności ww. udziałów nastąpiło z dniem 28 grudnia 2021 r. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, wartość powyższych udziałów wynosi 22.009.416 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych).

KOLEJNY WAŁ ....

pozorowane przerzucanie udziałami pomiędzy spółeczkami aby wydrukować sobie akcje za pół darmo i upchnąć je ulicy

Gdbymy spotkał tych ludzi na ulicy naplułbym im w twarz

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PGFGROUP 0,00% 0,45 2022-09-30 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.