Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,25 zł , zmiana od tamtej pory: -42,40%

Zawarcie istotnej umowy - ESPI

Zgłoś do moderatora
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, ze w dniu 28 grudnia 2021 r. złożył oświadczenie o objęciu 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii D spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000367579, NIP: 7441667501, REGON: 519608560) (dalej: „Sundragon S.A.”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) (cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej) oraz zawarł ze spółką Sundragon S.A. umowę przeniesienia 50 (pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki K500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górznej (KRS: 0000825678, NIP: 7671714960, REGON: 385547390) (dalej: „K500 sp. z o.o.”), stanowiących 51,02% udziału w kapitale zakładowym spółki K500 sp. z o.o. i uprawniających do wykonywania 51,02% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki K500 sp. z o.o., które to udziały stanowią wkład niepieniężny, jakim Emitent pokrył podwyższenie kapitału zakładowego Sundragon S.A. Przejście własności ww. udziałów nastąpiło z dniem 28 grudnia 2021 r. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, wartość powyższych udziałów wynosi 22.009.416 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych).

Powyższe oświadczenie oraz umowa są konsekwencją podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sundragon S.A. uchwały nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Sundragon S.A. wzrośnie do ponad 90%. Emitent stosowna notyfikację przekażę po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PGFGROUP -1,37% 0,72 2022-05-27 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.