Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,42 zł , zmiana od tamtej pory: 39,77%

zapowiedź dywidendy .

Zgłoś do moderatora
Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR?) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach ("Spółka?) niniejszym, że w dniu 03.04.2019 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2018 r. w kwocie 6.199.236,30 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i trzydzieści groszy) na następujących zasadach:

1.w podziale dywidendy może uczestniczyć 20.664.121 szt. akcji (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden szt. akcji). Jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, zakupione w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wówczas łączna kwota, która przypadałaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne nie będzie podlegać rozdzieleniu i wypłacie z tytułu dywidendy, a powiększy kapitał zapasowy Spółki,

2.dywidenda na jedną akcję - 0,30 zł (trzydzieści groszy),

3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy) - 28 czerwca 2019 r.

4.dzień wypłaty dywidendy - 12 lipca 2019 r.

Zarząd przedstawi powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
https://mojeinwestycje.interia.pl/news?inf=2608302

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ODLEWNIE -0,42% 4,78 2020-11-26 10:25:32
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.