Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  22,35 zł , zmiana od tamtej pory: -20,36%

Z prospektu czytali?

Zgłoś do moderatora
Po tym potrąceniu Noobz PL sp. z o.o. będzie otrzymywać 46 proc. przychodów netto z gry TTS, gdzie przychody netto są zdefiniowane jako przychody brutto pomniejszone o korekty (np. podatki, opłaty na rzecz platform, inne bezpośrednie koszty związane z wydaniem gry TTS poniesione przez 505 GAMES) dodatkowo pomniejszone o podatek u źródła (withholding tax) w wysokości 10%. W wyniku zawarcia w dniu 12 czerwca 2019 roku pomiędzy Noobz PL sp. z o.o. a Agentem umowy agencyjnej na świadczenie usług pośredniczenia na rzecz Noobz PL sp. z o.o. przy zawieraniu umów handlowych, Agentowi przysługuje 10% od opłat deweloperskich uzyskanych przez Noobz PL sp. z o.o. (rozumianych jako przychody uzyskane w postaci zaliczek, opłat lub funduszy na produkcję gry TTS lub powiązanych z nią tytułów), a także 7,5% od wszelkich przychodów licencyjnych rozumianych jako pozostałe przychody uzyskane przez Noobz PL sp. z o.o. z tytułu umowy z 505 Games i jej spółek zależnych włączając w to przychody z tytułu bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży gry TTS lub Dokument informacyjny Noobz from Poland S.A. strona 176 z 350 jakiegokolwiek produktu powiązanego z grą TTS lub opłat licencyjnych i innych przychodów m.in. otrzymanych z tytułu udzielenia licencji na grę TTS lub jakikolwiek produkt powiązany z grą TTS. W związku z powyżej opisaną umową grupa kapitałowa Emitenta do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wypłaciła Agentowi kwotę 249.265,07 zł z tytułu świadczenia usług pośredniczenia w zakresie gry TTS.
Należy również wskazać, że na wysokość przychodów grupy kapitałowej Emitenta z tytułu sprzedaży gry TTS w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2024 roku pochodzących ze sprzedaży gry Total Tank Simulator wpływ ma i będzie miała wystawiona przez spółkę zależną Emitenta, Noobz PL sp. z o.o. seria 10 opcji na wskaźnik finansowy zdefiniowany w kolejnym zdaniu. Wskaźnik finansowy stanowi 8,1 proc. wysokości wszystkich wpływów środków pieniężnych związanych z grą Total Tank Simulator do Noobz PL sp. z o.o. w kolejnych 10 półrocznych okresach, tj. pierwsza opcja dotyczy przychodów w drugiej połowie 2019 roku a ostatnia w pierwszej połowie 2024. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego z tytułu opcji za okres 1 lipca 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku oraz za okres 1 stycznia 2020 roku – 30 czerwca 2020 roku, Grupa Kapitałowa Emitenta wypłaciła Panu Juliuszowi opcje w łącznej kwocie 175.255,26 zł. 
W wyniku zawarcia w dniu 12 czerwca 2019 roku pomiędzy Noobz PL sp. z o.o. a Agentem umowy agencyjnej na świadczenie usług pośredniczenia na rzecz Noobz PL sp. z o.o. przy zawieraniu umów handlowych, Agentowi przysługuje 10% od opłat deweloperskich uzyskanych przez Noobz PL sp. z o.o. (rozumianych jako przychody uzyskane w postaci zaliczek, opłat lub funduszy na produkcję gry TTS lub powiązanych z nią tytułów), a także 7,5% od wszelkich przychodów licencyjnych rozumianych jako pozostałe przychody uzyskane przez Noobz PL sp. z o.o. z tytułu umowy z 505 Games i jej spółek zależnych włączając w to przychody z tytułu bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży gry TTS lub jakiegokolwiek produktu powiązanego z grą TTS lub opłat licencyjnych i innych przychodów m.in. otrzymanych z tytułu udzielenia licencji na grę TTS lub jakikolwiek produkt powiązany z grą TTS. Dokument informacyjny Noobz from Poland S.A. strona 22 z 350 Grupa kapitałowa Emitenta do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, tj. do dnia 14 maja 2021 r. wypłaciła Agentowi kwotę 423.429,90 zł z tytułu świadczenia usług pośredniczenia w zakresie gry TTS.  
W związku z wczesnym etapem rozwoju grupy kapitałowej Emitenta oraz faktem, iż Noobz PL realizuje sprzedaż gry TTS od maja 2020 roku, obecnie nie są generowane przychody na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej Emitenta
Grupa kapitałowa Emitenta osiągnęła stratę netto w wysokości 490,3 tys. zł w 2020 roku oraz stratę netto w wysokości 530,8 tys. zł w roku 2019. Ujemny wynik operacyjny oraz ujemny wynik netto jest charakterystyczny dla przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju

to ile oni mają z tts 46% - 10% - 7,5% - 8,1% mi tak wychodzi, nawet w roku premiery jadą na stracie

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NOOBZ -6,32% 17,80 2022-01-24 16:18:15
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.