Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,84 zł , zmiana od tamtej pory: 1,65%

Wezwanie się szykuje

Zgłoś do moderatora
APN PROMISE SA (26/2020) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych.
12:39 29/09/2020

Profil: PROMISE
Raport bieżący 26/2020
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu weryfikację możliwości dalszego rozwoju działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. 
Zarząd będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności: zawarcie aliansu ze strategicznym partnerem lub partnerami, poszukiwanie inwestora lub inwestorów, dokonanie transakcji wiążącej się ze zbyciem posiadanych aktywów. Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego i nie wyłącza możliwości uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie zostaną uznane za korzystne. 
W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, Spółka może zawierać umowy z doradcami zewnętrznymi, których zadaniem będzie wspieranie Zarządu w realizacji procesu. 
Zarząd Spółki oświadcza jednocześnie, że dotychczas nie zostały podjęte żadne strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Spółki lub Grupy Kapitałowej Emitenta. Nie jest też pewne czy i ewentualnie, kiedy podjęte zostaną powyższe decyzje. Wynikiem procesu przeglądu opcji strategicznych może być również podjęcie decyzji o utrzymaniu dotychczasowego modelu działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PROMISE 2,93% 4,92 2020-11-27 16:49:15
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.