Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,68 zł , zmiana od tamtej pory: 7,34%

w 1 kw ENERGA ma 1,5 zysku 2,6 EBITDA na 1 akcje C/Z będzie 1 kurs 6,7zł

Zgłoś do moderatora
Grupa ENERGA w 1 kw 2022 r ma około1,5 zł zysku netto oraz około 2,6 zł EBITDA na akcje przy cenie akcji 6,7 zł

W wynikach praktycznie brak zdarzeń jednorazowych -aktywa węglowe wycenione na zero
Może nawet powinni odwrócić odpisy

Wyniki powtarzalne ,więc w 22 r szykuje się 10 zł EBITDA na 1 akcje oraz 6 zł zysku netto na 1 akcje -a kurs 6,7 zł

Sama EBITDA a może nawet jednoroczny zysk netto za 22 rok Grupy ENERGA będzie większy niż kapitalizacja /wycena spółki na GPW -oczywiście jeśli kurs nie podrożeje.

EBITDA -tylko za 1kw 22 r to 1,08 mld
zysk netto Grupy za 1kw 22 r to 0,61 mld zł

Już teraz uwzględniając ostatnie 4 kwartały /pełny rok/ mamy -dane za portal biznesradar

C/Z = 2,34
C/ZO = 1,74 -wskaźnik Cena / Zysk Operacyjny w odróżnieniu od C/Z -pozwala odrzucić zdarzenia jednorazowe
C/WK = 0,26

Energa podsumowała kolejny udany kwartał Grupa Energa, dzięki coraz mocniejszej integracji z Grupą ORLEN, w pierwszym kwartale 2022 r. kontynuowała wzrosty wyników finansowych i operacyjnych. Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Energa za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,08 mld zł i był nie tylko wyższy o 42% r/r. Pobił też kolejny historyczny rekord kwartalnych wyników, licząc od 2013 roku. Do tego aż o 59% r/r wzrósł zysk netto Grupy (0,61 mld zł), a o 44% r/r jej przychody (4,94 mld zł).
IPO po 17 zl przy wskaźnikach C/Z=14 ,C/WK = 1,06 EBITDA 1,5 mld -teraz wyniki kilkakrotnie lepsze a kurs 6.78 zł

https://media.energa.pl/pr/743051/energa-podsumowala-kolejny-udany-kwartal

Włączenie Energi do Grupy ORLEN było ważnym elementem budowy silnego koncernu, który inwestuje w odnawialne źródła energii i w ten sposób rozwija nowoczesny, niskoemisyjny segment energetyki. Konsekwentnie zwiększamy udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Pierwszy kwartał 2022 r. zakończyliśmy z ponad 20 proc. wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne, jak Gryf, Mitra czy pięć małych farm
Energa Green Development, spółka przeznaczona do rozbudowy potencjału OZE na lądzie, w swoim portfelu projektowym posiada również ok. 200 MW potencjalnych planów inwestycyjnych. To wyraźnie pokazuje potencjał i kierunek rozwoju Energi, który jest zgodny ze strategią ORLEN2030. Kolejny kwartał z solidnymi wynikami finansowymi dowodzi, że decyzja o integracji spółek była słuszna. Silny partner, jakim jest Grupa ORLEN, wspiera spółkę i umożliwia jej dalszy rozwój – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, czasowo pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Energi.

Za większość wypracowanego w pierwszym kwartale skonsolidowanego wyniku EBITDA i zysku netto Grupy Energa odpowiada Linia Biznesowa Dystrybucja – odpowiednio ok. 66% i 58%. W dalszej kolejności oba wyniki budowane były przez Linię Biznesową Wytwarzanie – kolejno ok. 28% i 32%. Linia Biznesowa Sprzedaż odpowiada za ok. 5% wyniku EBITDA Grupy i za ok. 6% skonsolidowanego zysku netto.W raportowanym okresie aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 1,3 TWh (wzrost 24% r/r) energii elektrycznej. Około 39% energii elektrycznej wyprodukowanej w raportowanym okresie pochodziło z aktywów OZESieci dystrybucyjne Energi Operatora przesłały w pierwszym kwartale 6,2 TWh (7% więcej r/r). Kwartalna sprzedaż detaliczna wyniosła 4,7 TWh.

Kwartalne nakłady inwestycyjne wyniosły 316 mln zł. Z tej kwoty 276 mln zł przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu wybudowano i zmodernizowano 641 km linii energetycznych i przyłączono 14 tys. nowych klientów oraz źródła OZE o łącznej mocy 366 MW.
Konsekwentna realizacja inwestycji
W pierwszym kwartale Grupa Energa skoncentrowana była na kontynuacji kluczowych inwestycji, m.in. na finalizowaniu budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni Elbląg (oddana do eksploatacji pod koniec kwietnia br.) czy wyłonieniu wykonawcy układu silników gazowych w Elektrociepłowni Kalisz (umowę podpisano w połowie kwietnia br.). Energa Green Development dążyła w tym czasie do pozyskania pozwolenia na budowę i warunków przyłączeniowych dla I etapu realizacji farmy fotowoltaicznej PV Mitra, zaplanowanego na moc zainstalowaną ok. 65 MW. W trakcie realizacji jest również pięć małych farm fotowoltaicznych
W raportowanym okresie Grupa Energa uporządkowała ostatnie kwestie związane z projektem bloku węglowego w Ostrołęce. W aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026 dwie planowane elektrownie gazowe Grupy Energa, bloki typu CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów. Ponadto 24 marca br. spółka celowa CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wydała generalnemu wykonawcy bloku gazowego w Ostrołęce (745 MWe netto mocy zainstalowanej) polecenie rozpoczęcia prac (NTP – ang. notice to proceed). Osiągnięto tym samym kolejny kamień milowy budowy tego aktywa wytwórczego, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Przychody z rynku mocy aktualnie około 300 mln rocznie ale przyszłe przychody to
dla spółki CCGT Ostrołęka łączne przychody w okresie 17 lat wyniosą minimum 4,73 mld zł
dla spółki CCGT Grudziądz łączne przychody w okresie 17 lat wyniosą minimum 3,52 mld zł
Dodatkowo cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych nieuwzględnionej w podanych kwotach wiec kwoty będą jeszcze wyższe

wartość budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) Ostrołęka o mocy 745 MWe netto ma wynieść szacunkowo ok. 2,5 mld zł. a CCGT Grudziądz około 2 miliardy - oba CCGT będą mogły zużywać wodór ,będą dostosowane do działania w przyszłości na paliwie wodorowym – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Oddanie elektrowni do eksploatacji ma nastąpić w 2025 roku - czytamy w raporcie Technologia, która zostanie zastosowana przy budowie bloku w Grudziądzu, należy do najnowocześniejszych na rynku. Planowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy bloki będą przystosowane aby współspalać mieszankę gazu i wodoru, docelowo wyłącznie wodór- przekazuje Energa

Wpływy tylko dla tych 2 projektów z rynku mocy to 8,3 miliarda plus waloryzacja zgodnie z przepisami z rynku mocy czyli będzie jeszcze więcej i te wpływy pokrywają z nawiązką koszt budowy / spłatę rat kredytowych i jeszcze zostanie z dwóch projektów 4,5 miliardy które zrekompensują to gdyby koszt wytworzenia energii z technologi gazowej był wyższy niż cena rynkowa sprzedaży-choć pamiętajmy że produkcja z gazu potrzebuje tylko połowę ilości uprawnień co2 w porównaniu do tego co zużywa technologia węglowa więc przy sprzedaży na zero mają 4,5 miliarda zysku z rynku mocy wypłacane w ratach przez 17 lat a co będzie jak gaz potanieje w 2025/2026 roku i następnych latach i dodatkowo będą zyski ze sprzedaży energii w tej technologi Bez uwzględnienia tych gazowych niewiadomych spółka wypracowuje i będzie będzie wypracowywać od 4 zł do 7 zł -powtarzalnego zysku netto rocznie na akcje a kurs akcji 6,8 zł bo od 70 % do 80% zysku robi dystrybucja -W planach też morskie farmy wiatrowe -złożone dwa wnioski na dwie lokalizacje -mając to na uwadze w przyszłości będzie 10 zł zysku na 1 akcje wypracowywała spółka rocznie -zresztą sam zarząd w ESPI nr21 z roku 2021 twierdzi że przyszła EBITDA Grupy ENERGA wzrośnie o 60 % w przyszłości mając na uwadze aktualne i przyszłe inwestycje.

Polskę czeka stopniowe, ale nieuchronne odłączanie od KSE kolejnych źródeł węglowych – ze względu na ich wiek oraz pogarszającą się wydajność pracy i dyspozycyjność. Towarzyszyć temu będzie systematyczny wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną – tylko w ciągu bieżącej dekady wzrosnąć może o kilkanaście procent. Skupienie się wyłącznie na rozwoju źródeł odnawialnych, przy uwzględnieniu ich zależności od czynników nie podlegających kontroli (jak np. zmienność pogody czy warunków hydrologicznych), nie pozwoli sprostać temu zapotrzebowaniu bez odpowiedniego wolumenu mocy zainstalowanej w stabilnych źródłach bilansujących. W polskich warunkach i w świetle wymogów unijnej polityki klimatycznej takimi źródłami mogą być jedynie elektrownie gazowe. Oznacza to, że zapotrzebowanie na pracę bloków gazowych będzie wyraźne, co czynić będzie te źródła opłacalnymi - mówią jednomyślnie zarząd ENERGA i ORLEN

Pomimo tak dobrych aktualnych i przyszłych wskaźników w przyszłości może będzie 10 zł na 1 akcje brak chętnych na zakup -nad spółką unosi się widmo delistingu .Mamy dwa pozwy drobnych akcjonariuszy którzy się temu sprzeciwiają ,sąd nakazał wpłacenie kaucji 1,4 mln Kaucja została wpłacona oba pozwy uzyskały sądowne wstrzymanie tego pomysłu do czasu zakończenia postępowań.Jedną grupę reprezentuje Marcin Śledzikowski z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Twierdzą Oni i ja podzielam to zdanie że całą stanowczością można stwierdzić, że cena na poziomie 8,35 zł nie uwzględnia rzeczywistej wartości jednej akcji, i będziemy dążyć, aby sytuacja ta uległa zmianie – komentuje Śledzikowski

drugi pozew złożyli też akcjonariusze zrzeszeni w grupie „Pokażmy siłę inwestorów Energa".Jan Trzciński, współtwórca projektu „Pokażmy siłę inwestorów Energa”.(sprawę prowadzą mec. Michał Dzięciołkiewicz oraz mec. Adrian Kessler z Kancelarii Radców Prawnych w GdańskuJako akcjonariusze Energi jesteśmy pewni, że cena akcji tej spółki jest bardzo zaniżona, w rzeczywistości warte są one dużo więcej niż oferował PKN Orlen.Sam kupujący po zdobyciu dużego pakietu akcji Energa przyznał, że nabył te akcje „po wyjątkowo okazyjnej cenie"PKN Orlen pochwalił się, że w wynikach za II kwartał 2020 r. odnotuje zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energi w wysokości ok. 3,69 mld zł.Zanim procesy prawomocnie się zakończą będą w normalnym terminie wybory -zawsze 50 /50 kto wygra ?

Ze względu że mało akcji jest w obrocie zgodnie z przepisami akcje spółki zostały usunięte ze wszystkich indeksów nawet zwykłego wigu -czy to powoduje że wewnętrzne regulacje funduszy, OFE ,PPK nie pozwalają na zakup takiej spółki
Pytanie czy lepiej mieć 1 % portfela w spółce z takimi wskaźnikami nawet poza GPW czy balona z notowaniami na GPW

https://akcjeenerga.pl/

https://www.sii.org.pl/12974/ochrona-praw/biezace-interwencje/opinia-sii-w-sprawie-obowiazku-zaproponowania-uczciwej-ceny-za-akcje-w-wezwaniu-delistingujacym.html

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
INTELIWIS 0,00% 3,95 2022-10-14 14:57:39
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.