Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,94 zł , zmiana od tamtej pory: 109,79%

Umowa na ponad 7 milionów brawo

Zgłoś do moderatora
Zarząd APS Energia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. APS Energia S.A. została wybrana przez spółkę Energomontaż - Poznań S.A. i otrzymała zamówienie na dostawę i udział w uruchomieniu urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego wraz z obiektem administracyjnym i infrastrukturą wojskową (Umowa). Zdarzenie wpisuje się w strategię dywersyfikacji branżowej struktury przychodów Spółki.

Łączna wartość Umowy wynosi 1,6 mln euro netto (tj. ok. 7,3 mln zł według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień dokonania wyboru). Dostawy urządzeń będą realizowane etapowo, w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku.

Spółka udzieli gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres 24 miesięcy od daty odbioru inwestycji, ale nie później niż od dnia 31 stycznia 2022 r. Umowa umożliwia nabywcy m.in. nałożenie kar umownych w wysokości do 0,5% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz do 15% za odstąpienie przez Spółkę od realizacji Umowy z przyczyn leżących po jej stronie. Zabezpieczeniem roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy będzie gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa lub kaucja gotówkowa na kwotę stanowiącą 10% wartości netto umowy.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
APSENERGY 0,00% 4,07 2021-06-15 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.