Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,95 zł , zmiana od tamtej pory: 173,68%

Treść uchwał podjętych na ZWZ

Zgłoś do moderatora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje 6 następujących zmian w Statucie Spółki: ----- §1. Rozszerza się przedmiot działalności spółki poprzez dodanie w §4 ust. 1 po pkt 23, pkt 24 w brzmieniu: „Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD: 21.20.Z)” 

PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. [...]
Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. [...]
Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych). Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone.

To wygląda tak jakby Median Miał produkować maszyny do wyrobów medycznych! Węsze współpracę z kimś pokroju 4Mass, Protektor, Lauren Peso lub inną spółką zajmującą się sprzedażą maseczek. To będzie hit!!! Jupi! :)))

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MEDIANPOL -3,70% 2,60 2021-10-15 10:45:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.