Forum Giełda +Dodaj wątek

Renhold kontra Union ws. Lipiński

Zgłoś do moderatora
To się zaczyna podobać, nareszcie jakaś polityka informacyjna zaczyna funkcjonować w tej firmie poniżej treść kolejnego komunikatu spółki:

W październiku 2010r. firma Union Investment Real Estate Gmbh (UIR) wypowiedziała, podpisaną w marcu tego samego roku, umowę ze spółkami zależnymi Reinhold Polska AB – Reinhold Polska Project 3 sp. z o.o. (RPP3) i Reinhold Polska Project 5 sp. z o.o. (RPP5). Przedmiotem umowy była realizacja inwestycji “Lipiński" Passage and Lipiński Centre”, zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 63. Reinhold Polska AB oraz jej spółki zależne od tego momentu niezmiennie stoją na stanowisku, Ŝe wypowiedzenie umowy było nieuzasadnione i bezprawne.
Po wypowiedzeniu umowy, UIR wystąpiła do Prezydenta Miasta St. Warszawy i uzyskała zgodę na przeniesienie na swoją rzecz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 590/Ś/2008, zmienianej decyzjami nr 591/Ś/2009, 533/Ś/2010, 599/Ś/2010, 677/Ś/2010 (które to decyzje stanowią zamienne pozwolenia na budowę do pozwolenia nr 590/Ś/2008).
W odpowiedzi, RPP3 zaskarżyła decyzję Prezydenta Miasta St. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego, argumentując iŜ decyzje o przeniesieniu zamiennych pozwoleń na budowę projektu „Lipiński Passage” (nr 533/Ś/2010, 599/Ś/2010, 677/Ś/2010) są dokonane sprzecznie z prawem, gdyŜ RPP3 nigdy nie wyraziła zgody na ich transfer. Wojewoda Mazowiecki orzekł o unieważnieniu decyzji o przeniesieniu pozwoleń. Ta decyzja jest ostateczna i prawomocna, jakkolwiek UIR zachowuje prawo do odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Po otrzymaniu decyzji Wojewody, UIR wysłała do RPP 3 zawiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego, ograniczając swoje roszczenie do Ŝądania wyraŜenia przez RPP3 zgody na przeniesienie zamiennych pozwoleń na budowę, w oparciu o artykuł 40. Prawa budowlanego. W odpowiedzi, RPP3 udzieliła pełnomocnictwa prawnikom z kancelarii Dewey & LeBoeuf do reprezentowania jej podczas arbitrażu.
Jednocześnie wskazała, że zawiadomienie nie może być rozumiane jako skuteczne w rozumieniu artykułu 3. zbioru zasad UNCITRAL i że nie zawiera wystarczającego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego.
Równocześnie Wojewoda Mazowiecki z urzędu wszczął postępowanie w przedmiocie unieważnienia wcześniejszego przeniesienia pozwoleń na budowę na UIR- pozwolenia na budowę (decyzja nr 590/Ś/2008) i jednej z wcześniejszych zamiennych pozwoleń na budowę (nr 591/Ś/2009). 20 kwietnia br. Wojewoda uznał przeniesienie za nieważne, wskazując RPP3 jako prawowitą stronę pozwoleń na budowę. UIR przysługuje prawo do odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Jednocześnie UIR przesłała pismo zawierające kalkulację rzekomych strat poniesionych przez Union Investment opiewającą na kwotę 10,56 mln euro. Zdaniem władz Spółki, są to roszczenia całkowicie bezzasadne.
Zarząd Reinhold Polska AB stale analizuje obecną sytuację i zamierza podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia interesów Spółki.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieli Państwu pan Waldemar Tevnell, Prezes Zarządu Reinhold Polska AB (tel. +48 723 981 612, email: stockholm@reinholdpolska.com) oraz pan Padraic Coll, Dyrektor Zarządzający
Reinhold AB (tel. +48 22 540 7130, email: padraic.coll@)reinholdpolska.com).
O Reinhold Polska AB
Reinhold Polska AB jest szwedzką spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2007 r. Firma prowadzi projekty deweloperskie w największych polskich miastach. Obecnie realizuje cztery inwestycje.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
REINHOLD 0,00% 0,09 2022-09-28 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.