Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: UWAGA !!!! CHOSZTAPLER TYMOCHOWICZ POD LUPĄ KNF

Zgłoś do moderatora
W Polskim prawie pojęcie oszustwa określone jest między innymi w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym. Oszustwo w rozumieniu tych dokumentów pociąga za sobą sankcje karne.

Oszustwo a kodeks karny

Kodeks karny w Polsce wyróżnia następujące rodzaje oszustw:
Oszustwo zwykłe
Polega ono na doprowadzeniu innej osoby do niepożądanego rozporządzenia mieniem poprzez:
wprowadzenia jej w błąd;
wyzyskania błędu;
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.
Oszustwo komputerowe
To wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych oraz każda zmiana, usuwanie albo wprowadzanie nowych zapisów danych informatycznych. Działania te są podejmowane w celu uzyskania korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody innej osobie.
Oszustwo kredytowe
Polega przedłożeniu podrobionego, przerobionego , poświadczającego nieprawdę lub nierzetelnego dokumentu w celu uzyskaniu dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą(…)- kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego.
Oszustwo ubezpieczeniowe
Występuje, gdy podmiot powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania w celu uzyskania takiego odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia.
Oszustwo kapitałowe
Polega na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji lub przemilczaniu informacji o stanie majątkowym oferenta w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu. Dodatkowo kodeks karny skarbowy dodatkowo opisuje pojęcie oszustwa podatkowego Oszustwo podatkowe Polega na podaniu przez podatnika nieprawdy lub zatajeniu prawdy bądź też niezawiadomieniu o zmianie danych, przez co następuje narażenie Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku. Dokonywane jest w deklaracji lub oświadczeniu.
Bibliografia

H.C. Black, Black’s Law Dictionary, 5th ed, West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, 1979
R.Petterson, Kompedium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, PriceWaterhouseCoopers, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2002, s.69
Art. 286,287,297, 298, 311 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
Definicja

Są to wszystkie różnorodne sposoby, jakie człowiek jest w stanie wymyśleć, w celu uzyskania indywidualnych korzyści od drugiego poprzez fałszywe sugestie lub ukrycie prawdy. Należą do nich wszystkie niespodzianki, triki, przebiegłe działania i fałszerstwa oraz każde nieuczciwe postępowaniem, w którym druga strona jest oszukana.

Warunki

Aby mówić o oszustwie muszą być spełnione następujące warunki:
fałszywy sposób przedstawienia faktów,

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
GREENTECH -13,58% 1,40 2020-03-04 13:00:09
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.