Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,27 zł , zmiana od tamtej pory: -50,00%
Emitent konsekwentnie realizuje strategię wraz z jej aktualizacją z lipca 2020 roku. Wyrazem tego jest podpisanie w I kwartale 2021 roku umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej w gminie Oborowo o powierzchni 4,67 ha. Na nieruchomości Spółka zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej. Większość działalności Emitent prowadzi swoją poprzez spółki celowe, dlatego realnym odzwierciedleniem wyników jest raport skonsolidowany. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2021 w kwocie 516 747,35 zł pochodzą w przeważającej części ze sprzedaży usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Nafta-Trans” Sp. z o.o.. Spółka zależna Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wykonująca prace związane z transportem wielkogabarytowym oraz budową specyficznych obiektów inżynierii lądowej nie jest w znaczący sposób narażona na efekty wywołane pandemią, wraz z wprowadzeniem odpowiedniego rygoru sanitarnego wśród pracowników, funkcjonowała stabilnie przynosząc przychód ze sprzedaży w kwocie 468 889,20 zł, oraz zysk 49 264,00 zł. Niski zysk jest wynikiem trwających prac, które zostaną zafakturowane w kolejnych okresach. Stabilne zyski generowane przez „Nafta-Trans” są w dużej mierze powiązane ze współpracą z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przez realizację transportu oraz usług dźwigowych dla Exalo Driling S.A. (spółka córka PGNiG). Druga spółka stanowiąca ważne aktywo Emitenta – DaVinci Sp. z o.o. dotkliwie odczuła skutki działań rządu w zakresie obostrzeń w zakresie działania restauracji oraz hoteli, co stanowczo ograniczyło przychód tego podmiotu, trwający lock-down spowodował całkowite zamknięcie zarówno hotelu jak i restauracji tworząc stratę w wysokości 102 380,54 zł w I kwartale. Zarząd DaVinci Sp. z o.o. upatruje możliwości częściowego pokrycia strat po odmrożeniu gospodarki w II kwartale. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto na kwotę 93 423,12 zł w I kwartale 2021. Emitent dalej realizuje również inicjatywy podjęte we wcześniejszych okresach, o których informował zarówno poprzez raporty bieżące, jak również w raportach okresowych (s. 15 raportu).
  • SUPER Autor: ~Maniek
  • Re: SUPER Autor: ~Majster

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
LETUS -0,44% 1,14 2023-02-08 13:46:58
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.