Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,22 zł , zmiana od tamtej pory: -13,11%

Re: Po co KCI znak Gremii?

Zgłoś do moderatora
https://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/3219383,gremi-media-sa-(6-2022)-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-gremi-media-s-a-
Projekt Uchwały Nr 10:

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 08.02.2022 r. w sprawie licencyjnej na znaki towarowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1. [Zezwolenie] W związku z zezwoleniem na sprzedaż utworów i znaków towarowych wynikającym z Uchwały nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia …………….. zezwala się na uzyskanie od KCI S.A. licencji uprawniającej do korzystania ze: a) znaku towarowego „GREMI", który został zarejestrowany jako znak słowno-graficzny w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego R.183769, b) znaku towarowego „GREMI GRUPA", który został zarejestrowany jako znak słowno-graficzny w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego R.244198, c) znaku towarowego „gremi media” , który został zarejestrowany jako znak słowno-graficzny w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego R.309875, przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy licencji, za miesięcznym wynagrodzeniem z tego tytułu w wysokości 47 300,00 zł netto plus należny podatek VAT, waloryzowanym o wskaźnik inflacji począwszy od stycznia 2023 r. 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KCI -1,40% 1,06 2023-05-31 17:01:11
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.