Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,32 zł , zmiana od tamtej pory: -3,70%

Re: kupia nie kupia

Zgłoś do moderatora
Świetny wynik za 2Q, a tutaj cisza...

Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 6 miesięcy 2021 roku
ESPI: Raport bieżący 21 / 2021 16.07.2021 17:46:07

Przychody ze sprzedaży w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wyniosły około 12 600 tys. zł. wobec 9 477 tys. zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik brutto ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniósł (-) 511 tys.zł wobec 1 207 tys. zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA w raportowanym okresie wyniosła (-)1 072 tys. zł. wobec (-) 4 958 tys.zł.. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik netto w raportowanym okresie wyniósł około (-) 2 800 tys. złotych wobec (-) 6 544 tys. złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównymi powodami różnic, o których mowa powyżej, są: • czasowe zawieszenie działalności ośrodków Spółki w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Działalność ośrodków Spółki była ograniczana lub zawieszana począwszy od 14.03.2020 r. do 04.05.2020 r. (51 dni), a następnie od 07.11.2020 r. do 14.02.2021 r. (99 dni). Spółka o możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie, pogorszeniu płynności oraz pogorszeniu wyniku finansowego w 2020 roku informowała raportami bieżącymi oraz w raportach okresowych. Obecnie Spółka świadczy usługi w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, • uruchomienie częściowe (na rzecz gości z NFZ) od marca 2021 r. obiektu - INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, który Emitent rozbudowywał. Obecnie obiekt świadczy usługi w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2021. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
INTERFERI -3,26% 4,16 2021-09-20 14:17:37
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.