Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  17,00 zł , zmiana od tamtej pory: 29,41%
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 18.969.786,58 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100), w ten sposób, że kwotę 15 269 786,58 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2. Wypłacić dywidendę w kwocie 3 700 000,00 zł (trzech milionów siedmiuset tysięcy złotych), co stanowi 0,50 zł na jedna akcję CNT S.A.

§ 2
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 13.08.2021r., a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06.09.2021r.
§ 31. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 18.969.786,58 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100), w ten sposób, że kwotę 15 269 786,58 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2. Wypłacić dywidendę w kwocie 3 700 000,00 zł (trzech milionów siedmiuset tysięcy złotych), co stanowi 0,50 zł na jedna akcję CNT S.A.

§ 2
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 13.08.2021r., a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06.09.2021r.
§ 3

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CNT -1,79% 22,00 2021-10-25 14:36:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.