Forum Giełda +Dodaj wątek

Przyominam: nowy program motywacyjny

Zgłoś do moderatora
- Rada zatwierdziła nowy program motywacyjny (ESOP) oraz nowy system rocznej premii całkowicie zastępujące obecny system premii rocznej oraz obecny ESOP uchwalony przez Radę Dyrektorów 23 grudnia 2010 roku. Celem nowego programu motywacyjnego jest zmotywowanie zarządu, dyrektorów ACE lub spółek zależnych ("Uczestnicy") do aktywnego uczestnictwa w sukcesach Grupy ACE oraz ujednolicenie celów zarządu, Grupy ACE oraz akcjonariuszy. Uczestnicy będą mieli prawo do nabycia od ACE, na podstawie warunków określonych w programie, akcji reprezentujących łącznie do dziewięciu procent (9%) kapitału akcyjnego ACE ("Akcje motywacyjne"). Nabycie akcji przez Uczestników programu oraz transfer akcji przez ACE będzie miał miejsce w grudniu 2013 roku, grudniu 2014 roku oraz grudniu 2015 roku, po trzy procent (3%) w każdym z tych terminów. Akcje Motywacyjne będą przydzielane Uczestnikom przez Radę Dyrektorów indywidualnie i według jej uznania. Cena ich nabycia w euro będzie ceną niższą z pośród (i) średniej ceny zakupu akcji zapłaconej przez spółkę za akcje przeznaczone do sprzedaży lub (ii) średniej dziennej ceny rynkowej akcji z dnia, w którym akcje przeznaczone do sprzedaży zostały nabyte.

Nowy system premiowy dla Uczestników będzie oparty o osiągnięcie założonych wartości zysku EBITDA w kolejnych latach, analogicznie jak w poprzednim systemie. Osiągnięcie założonych celów będzie upoważniało Uczestników do otrzymania rocznie kwoty w euro odpowiadającej wartości 1% akcji skupionych przez ACE i wykorzystanie tej kwoty całkowicie na pokrycie kosztów nabywanych akcji.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ACE 0,18% 15,98 2015-12-22 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.