Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,86 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%
Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dzisiaj, tj. 30.12.2019 r. Emitent otrzymał pismo od osoby, która była akcjonariuszem obecnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 listopada 2019 r. i która głosowała przeciwko podjęciu przez to Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Ergis S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i po jej powzięciu zgłosiła sprzeciw do protokołu ("Akcjonariusz"), w którym Akcjonariusz informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ergis S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
O treści uchwał nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ergis S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku a o wniesieniu sprzeciwów do uchwały w raporcie bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r poz.757)

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ERGIS 0,26% 3,86 2019-12-12 16:25:43
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.