Forum Jak ulokować pieniądze? +Dodaj wątek

Polbrand Sp. z o.o. - obligacje

Zgłoś do moderatora
Jestem obligatariuszem Polbrandu i chciałbym podzielić się z posiadaczami obligacji tej spółki opinią na temat działań zmierzających do wyegzekwowania od prezesa M. Ziembickiego naszych wierzytelności. Wydaje mi się, że najskuteczniejszym sposobem byłoby wspólne złożenie do prokuratury za pośrednictwem wybranej kancelarii prawnej zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez właściciela spółki z żądaniem naprawienia szkody w postaci zwrotu naszych należności. Uważam, że działania w tej sprawie na drodze postępowania cywilnego są kosztowne i mało skuteczne
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl