Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  9,33 zł , zmiana od tamtej pory: 77,06%

Podsumowanie wyników

Zgłoś do moderatora
https://stooq.pl/n/?f=1580760&c=1&p=4+22
Warszawa, 08.11.2023 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 22,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 202,26 mln zł wobec 167,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 32,55 mln zł wobec 29,12 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 22,01 mld zł na koniec poprzedniego roku.W I-III kw. 2023 r. bank miał 78,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 115,9 mln zł zysku rok wcześniej."Grupa BOŚ odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 613,2 mln zł, co oznacza wzrost o 22,6% r/r. Jednocześnie poniosła znaczące koszty ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, które w okresie dziewięciu miesięcy tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 237 mln zł (wobec 17,6 mln zł przed rokiem)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów tego roku wzrosła o 6% r/r i sięgnęła 3,1 mld zł. Ponad 40% tej kwoty stanowiły kredyt proekologiczne, podkreślono."Niemal 79 mln zł zysku netto osiągniętego w okresie od początku stycznia do końca września tego roku to co prawda wynik niższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku, ale zarazem drugi najlepszy rezultat w historii Grupy BOŚ. Zważywszy na jego obciążenie kwotą aż 237 mln zł w związku z kosztami ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, wynik ten oceniamy bardzo dobrze. Odzwierciedla on proklienckie podejście BOŚ do problemu kredytów we frankach szwajcarskich. We wrześniu wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla klientów zasady zawierania ugód. Pomimo licznych wyzwań, Grupa BOŚ zwiększa efektywność swojej działalności, czego potwierdzeniem jest poprawa wskaźnika kosztów do dochodów" - skomentowała wiceprezes BOŚ, pełniąca nadzór nad obszarem finansów i operacji Iwona Marciniak, cytowana w komunikacie.
Znaczący wpływ na wyniki Grupy BOŚ miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (głownie w CHF). W okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniosły one 237,0 mln zł wobec 17,6 mln zł przed rokiem."Wzrost tych kosztów spowodowany był zmianami parametrów modelu szacowania rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych, uwzględniającymi m.in. wzrost liczby nowych spraw sądowych oraz niekorzystny dla banków wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca br. Ponadto od września tego roku BOŚ wprowadził bardziej korzystne dla klientów zasady zawierania ugód" - napisano też w materiale.Ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 375,8 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% r/r. Bank w tym roku nie ponosił kosztów składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, niższe były również obciążenia z tytułu składek i wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego."Przełożyło się to na istotną poprawę wskaźnika C/I (koszty/dochody), który w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniósł 48,3% (przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów jednorazowej składki na BFG) wobec 52,9% w 2022 roku. Poziom wskaźnika C/I jest tym samym zgodny z celem określonym w strategii Grupy BOŚ, która zakłada, że na koniec 2023 roku wskaźnik ten będzie poniżej 52%" - podkreślono w komunikacie.Stopa zwrotu z kapitału (ROE) po trzech kwartałach br. wyniosła 5,3%, stopa zwrotu z aktywów (ROA) sięgnęła 0,5%. Marża odsetkowa na aktywach ogółem to 3,7%.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 64,77 mln zł wobec 116,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BOS -1,08% 16,52 2024-02-23 17:04:21
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.