Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,16 zł , zmiana od tamtej pory: -55,00%

PGF ESPI: list intencyjny w zakresie realizacji 30 farm fotowoltaicznych

Zgłoś do moderatora
Zarząd Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 marca 2023 r. doszło do podpisania listu intencyjnego zawartego pomiędzy spółką zależną Emitenta LionPower Sp. z o.o. a Aranella Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, określającego wstępne warunki współpracy pomiędzy Stronami w przedmiocie realizacji budowy farm fotowoltaicznych.

Intencją stron jest współpraca w zakresie dostawy konstrukcji wsporczej dla 30 farm fotowoltaicznych o łącznej szacunkowej wielkości 30 MW, kafarowania i montażu słupów fundamentowych dla w/w farm fotowoltaicznych oraz pozostałych prac związanych z przedmiotowymi realizacjami.

Szacunkowa wartość kontraktu to 9.360.000,00 złotych. Sposób realizacji wspólnych działań o których mowa w liście intencyjnym będzie ustalany każdorazowo w odrębnie zawieranych umowach. Niniejszy list intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze stron.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PGFGROUP -2,97% 0,52 2023-12-04 16:47:08