Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,20 zł , zmiana od tamtej pory: -95,00%

nowy inwestor

Zgłoś do moderatora
treść:

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. W związku z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 28 lipca 2015 r otrzymał zawiadomienia informujące o nabyciu akcji w liczbie zapewniającej ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jak poniżej: Pani Viktoriya Andryeyeva poinformowała o nabyciu w transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 14 lipca 2015 r. (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 16 lipca 2015 r.) 7.814.985 akcji Spółki stanowiących 9% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 7.814.985 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed transakcją Pani Viktoriya Andryeyeva nie posiadała akcji Spółki. Po transakcji Pani Viktoriya Andryeyeva posiada 7.814.985 akcji Spółki stanowiących 9% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 7.814.985 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pani Viktoriya Andryeyeva oświadczyła jednocześnie, że nie istnieją podmioty zależne wobec niej w rozumieniu Ustawy o ofercie, które posiadają akcje Spółki, nie istnieją również osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie. Pan Mirosław Pasterski poinformował o nabyciu w transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 14 lipca 2015 r. (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 16 lipca 2015 r.) 7.185.315 akcji Spółki stanowiących 8,27% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 7.185.315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,27% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed transakcją Pan Mirosław Pasterski nie posiadał akcji Spółki. Po transakcji Pan Mirosław Pasterski posiada 7.185.315 akcji Spółki stanowiących 8,27% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 7.185.315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,27% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pan Mirosław Pasterski oświadczył jednocześnie, że nie istnieją podmioty zależne wobec niego w rozumieniu Ustawy o ofercie, które posiadają akcje Spółki, nie istnieją również osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie. Pani Viktoriya Andryeyeva oraz Pan Mirosław Pasterski oświadczyli jednocześnie, że w dniu 14 lipca 2015 roku zawarli między sobą ustne porozumienie dotyczące nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. Strony poinformowały, że w skutek zawarcia transakcji o których mowa powyżej, posiadają wspólnie 15.000.300 akcji Spółki stanowiących 17,27% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 15.000.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,27% ogólnej liczby głosów w Spółce. Strony oświadczyły, że w chwili zawarcia porozumienia nie posiadały akcji Spółki. Po zawarciu transakcji o których mowa powyżej Strony Porozumienia posiadają obecnie wspólnie 15.000.300 akcji Spółki stanowiących 17,27% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 15.000.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,27% ogólnej liczby głosów w Spółce. Strony Porozumienia oświadczyły jednocześnie, że nie istnieją podmioty zależne wobec nich w rozumieniu Ustawy o ofercie, które posiadają akcje Spółki, nie istnieją również osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POLYMETAL 0,00% 0,06 2016-06-29 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.