Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,01 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Mamusia do piachu

Zgłoś do moderatora
Złożenie przez Spółkę wniosków: o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o uchylenie Układu.
ESPI: Raport bieżący 61 / 2019 19.12.2019 10:46:26

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”), informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku postanowił o złożeniu przez Spółkę do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosków: 1) o otwarcie postępowania sanacyjnego dla Spółki; 2)o uchylenie układu zawartego przez Dłużnika z wierzycielami w dniu 05 sierpnia 2015 roku, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 08 października 2015 roku, który to Układ został zawarty w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu wszczętym na wniosek Dłużnika z dnia 4 czerwca 2012 r. postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia upadłości Dłużnika z możliwością zawarcia układu („Układ”). Sprawa toczyła się pod sygn. akt XI G.Up. 29/12. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez Spółkę ma na celu dokończenie realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań Spółki, ujętego w warunkach Układu, z korzyścią dla wierzycieli PBG i z ich poparciem. Wniosek jest wynikiem sytuacji finansowej, w której znajduje się Spółka, a którą sygnalizowano m.in. w raportach bieżących 13/2019 oraz dotyczących zgromadzeń Obligatariuszy Spółki. Sytuacja ta spowodowana jest znaczącymi opóźnieniami w realizacji programu dezinwestycji majątku PBG oraz trudnościami w uzyskaniu zadowalających przychodów z tytułu sprzedaży majątku i z działalności bieżącej. Wniosek o uchylenie Układu ma charakter techniczny i wynika z przepisów art. 152 Prawa Restrukturyzacyjnego. Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Spółkę jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany a wierzyciele zostaną zaspokojeni z przychodów ze sprzedaży majątku Spółki. Sprzedaż wg reguł przyjętych w układzie, będzie miała charakter wynikowy (zaspokojenie z przychodów z działalności przedsiębiorstwa). Układ określi proporcje w jakich poszczególne grupy wierzycieli Spółki będą brały udział w podziale środków pochodzących ze sprzedaży poszczególnych składników majątku.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HBPOLSKA 0,00% 0,01 2013-03-28 15:02:53
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.