Forum Giełda +Dodaj wątek

List Prezesa Makolab do akcjonariuszy z 2009 r

Zgłoś do moderatora
Wyslalem do spolki maila z zapytaniem o kapitalizacje spolki ktorą prezes Zielinski w 2009 okreslal jako niesatysfakcjujaca i obiecal ze ciezka praca zarzadu sprawi ze ta wartosc spolki wzrosnie...czekam na odpowiedz a oto list prezesa;

Łódź, 29 maja 2009

Szanowni Państwo – Akcjonariusze i Inwestorzy,
„Z całą pewnością sześć tysięcy lat temu człowiek, który kierował budową
piramidy Cheopsa, wiedział więcej od współczesnego dyrektora”
Te słowa Petera Druckera chyba nigdy nie były tak aktualne, jak w okresie, który
podsumowuje mój list. W rok 2008 wchodziliśmy z przeświadczeniem, że pomimo
widocznych perturbacji na rynkach finansowych, światową gospodarkę czekają
dalsze lata wzrostu. Perturbacje przekształciły się w wyraźny kryzys w USA, ale
początkowo wydawało się, że nie będzie miał on dużego wpływu na sferę realną
oraz gospodarki europejskie. Jeszcze w połowie roku wiele analiz
makroekonomicznych wskazywało, że polska gospodarka będzie rosła, a nasza
waluta będzie się umacniać. Jesienią rozpoczął się gwałtowny spadek indeksów
giełdowych i kursu złotówki. Pojawiła się niepewność co do stabilności sektora
bankowego i wyraźne pogorszenie wskaźników ekonomicznych w sferze realnej.
Wydaje się, że dziś oswoiliśmy się już z nową sytuacją, ale nikt nie jest w stanie
odpowiedzieć, co zdarzy się w gospodarce w kolejnych miesiącach.
Taka sytuacja w otoczeniu Spółki sprawiła, że w pierwszej połowie 2008 roku
prognozy zaprezentowane w momencie wejścia MakoLab-u na NewConnect
traktowaliśmy jako realne i zgodne z rozwojem sytuacji. Jednak późną jesienią
2008, kierując się sygnałami z gospodarki i informacjami od naszych głównych
klientów, byliśmy zmuszeni obniżyć prognozę sprzedaży i zysku na rok 2008 i
odwołać prognozy na kolejne lata. Zwiększony wysiłek i dalej zmieniająca się
sytuacja zewnętrzna doprowadziły do tego, że na koniec 2008 roku osiągnęliśmy
wyniki lepsze niż w skorygowanej prognozie.
Kurs akcji MakoLab-u podlegał w 2008 roku znacznym wahaniom. Nie jest moim
celem komentowanie przyczyn takiego stanu rzeczy, chcę jednak wyraźnie
zaznaczyć, że obecna rynkowa wycena Spółki nie jest satysfakcjonująca dla
Zarządu. W dalszej części listu krótko przedstawię wyniki Spółki w 2008 roku oraz
działania, które podejmujemy, aby wskaźniki ekonomiczne Spółki systematycznie
polepszały się. Wierzę, że przełoży się to na wzrost ceny akcji MakoLab-u. W celu
analizy szczegółowych danych zapraszam do lektury pełnego raportu.
W 2008 roku Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości ok.
545 tys. zł, na co złożyły się: zysk z działalności operacyjnej oraz zysk z działalności
finansowej. Ten ostatni był przede wszystkim wynikiem dodatnich różnic
kursowych. Niemal połowa (ok. 47%) sprzedaży Spółki miała miejsce do strefy
euro i mimo, że do września 2008 wartość tej waluty w stosunku do złotówki
systematycznie spadała, prowadziliśmy konserwatywną politykę w zakresie
zabezpieczania kursu, nie decydując się na ryzykowne instrumenty finansowe. Ta
strategia okazała się w naszej ocenie właściwa i nie zamierzamy jej zmieniać w
przyszłości. Będziemy koncentrować nasze wysiłki na podstawowym biznesie i
pracować przede wszystkim nad poprawą efektywności tworzenia, wdrażania i
obsługi oprogramowania, w celu poprawy rentowności operacyjnej. W 2008 roku
była ona niższa niż w roku poprzednim przede wszystkim na skutek kosztów
związanych z działaniami rozwojowymi opisanymi w dalszej części.
W ubiegłym roku o 57% zwiększyliśmy sprzedaż w stosunku do 2007 roku, na co
złożyło się kilka czynników. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jeden z
nich - stworzenie struktur handlowych i marketingowych Spółki. Był to jeden z
priorytetów Zarządu i musimy przyznać, że niektóre decyzje i działania, jakie
podjęliśmy w 2008 roku, okazały się błędne. Na bieżąco jednak je korygowaliśmy i
uznajemy, że końcowy efekt, jaki osiągnęliśmy, jest satysfakcjonujący i dobrze
rokuje na przyszłość. Utrzymaliśmy kluczowych klientów i zwiększyliśmy sprzedaż
do nich. Pozyskaliśmy również nowych, znaczących odbiorców. W 2009 roku
naszym celem jest poprawa efektywności działań handlowych, która ma przynieść
zwiększenie sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku i dalszą dywersyfikację
portfela klientów. Chcemy to osiągnąć świadomi trudnej sytuacji rynkowej i
związanego z kryzysem ograniczania budżetów przede wszystkim przez klientów w
branży samochodowej, będących naszymi istotnymi odbiorcami.
Misją MakoLab-u jest tworzenie webowych rozwiązań dla biznesu, co przesądza o
kierunku działań rozwojowych w obszarze produktów. W 2008 roku
zrealizowaliśmy kilka innowacyjnych projektów wykorzystujących technologie
typu ”web service”. Efekty naszych prac spotkały się z dobrym przyjęciem u
klientów, a niektóre projekty uzyskały prestiżowe nagrody. Kontynuowaliśmy
rozwijanie opartych na technologiach webowych systemów zarządzania. Prace
nad rodziną systemów ColDis pozwoliły na pozyskanie na początku 2009 roku
dwóch nowych, znaczących klientów. Niestety w 2008 roku nie doprowadziliśmy
do końca realizacji systemu zarządzania sprzedażą Fractus 2.0. Dobrze oceniamy
jednak postęp prac zgodnie z nowym harmonogramem i zamierzamy rozpocząć
sprzedaż tego systemu w III-cim kwartale 2009. Poszerzyliśmy kompetencje Spółki
o umiejętność budowania systemów klasy business intelligence, w którym to
obszarze zrealizowaliśmy w 2008 roku dwa znaczące projekty. Naszym celem na
2009 rok jest dalsze rozwijanie kluczowych produktów Spółki i podnoszenie
kompetencji pozwalających na opracowywanie efektywnych, innowacyjnych
rozwiązań programistycznych przynoszących klientom korzyści biznesowe.
W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na poprawę naszej komunikacji
z inwestorami w minionym roku. Uważamy, że jest to jeden z elementów
zwiększających wartość Spółki. Od III-go kwartału 2008 publikujemy raporty
kwartalne, stworzyliśmy także nową, bogatą w treści stronę internetową relacji
inwestorskich.
Z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej nie prezentujemy prognoz
finansowych na obecny rok i kolejne lata. Mam jednak nadzieję, że niniejszy list a
przede wszystkim zawartość załączonego kompletnego raportu przekona
Państwa, że mamy plan, zgodnie z którym działamy. Chcę zapewnić, że zarówno
Zarząd jak i pracownicy Spółki są gotowi do ciężkiej pracy, aby plan ten
zrealizować i osiągnąć efekty, które przełożą się na wzrost wartości Spółki.


Wojciech Zieliński
Prezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
MAKOLAB 0,00% 6,25 2021-09-17 17:00:00