Forum Giełda +Dodaj wątek

GPW
27.09.2012 17:14 - 12313056

GPW: Unieważnienie niezrealizowanych zleceń

Uchwała Nr 967/2012

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie unieważnienia niezrealizowanych zleceń maklerskich na akcje niektórych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, w związku z zakwalifikowaniem akcji niżej wymienionych spółek do segmentu Lista Alertów oraz w związku z § 3 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółek:

1) ADVADIS S.A. w upadłości układowej (oznaczone kodem "PLMBRST00015"),

2) HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (oznaczone kodem "PLHDRWL00010"),

3) REGNON S.A. (oznaczone kodem "PLPRNTC00017")

- przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 września 2012 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • info Autor: ~mkrs

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HYDROBUD 3,83% 209,00 2007-08-08 16:25:12