Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,05 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

i nie ma upadłości

Zgłoś do moderatora
Postanowieniem z dnia 26 maja 2020 r., wydanym w sprawie sygn. akt XVII GU 995/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku dłużnika Sco-Pak S.A. z siedzibą w Warszawie postanowił:
I. na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, albowiem majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w taki stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
II. ustalić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania dłużnika bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego;
III. określić, iż koszty postępowania ponosi w całości dłużnik, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów Referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SCOPAK 4,95% 0,05 2020-06-24 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.