Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,00 zł , zmiana od tamtej pory: -68,33%

Czy ta spółka jest na kroplówce od roku ???

Zgłoś do moderatora

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AWBUD-Zawarcie-przez-Emitenta-umowy-pozyczki-7577036.html 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), informuje, iż nastąpiło zwiększenie finansowania pożyczkowego Emitenta przez ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej („ABADON REAL ESTATE”) poprzez zawarcie pomiędzy Emitentem, jako pożyczkobiorcą a ABADON REAL ESTATE, jako pożyczkodawcą kolejnej umowy pożyczki w kwocie 3.000.000,00 złotych, oprocentowanej 6,5% w skali roku i podlegającej zwrotowi do dnia 31 marca 2018 r. Umowę pożyczki Emitent otrzymał w dniu 12 marca 2018 r. Mając na uwadze dotychczas udzielone Emitentowi przez ABADON REAL ESTATE pożyczki pieniężne, to jest pożyczkę w kwocie 5.000.000,00 złotych (Emitent informował o umowie pożyczki raportem bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.) oraz pożyczkę w kwocie 4.000.000,00 złotych (Emitent informował o umowie pożyczki raportem bieżącym nr 76/2017 z dnia 2 października 2017 r.) łączna wartość pożyczek pieniężnych wynosi kwotę 12.000.000,00 złotych. Emitent dokonał częściowej spłaty pierwszej pożyczki w wysokości 1.676.489,38 złotych, przy czym termin spłaty całości tej pożyczki upływa w dniu 27 lipca 2018 r. Emitent nie dokonywał spłaty drugiej pożyczki, a termin spłaty drugiej pożyczki został przesunięty na 20 grudnia 2018 r. Na dzień 12 marca 2018 r. łączna wartość udzielonych Emitentowi i niespłaconych ABADON REAL ESTATE pożyczek wynosi kwotę 10.323.510,62 złotych.

Pozostałe warunki umowy pożyczki na kwotę 3.000.000,00 złotych nie odbiegają od warunków umów pożyczki poprzednio zawartych z ABADON REAL ESTATE. Zawarcie kolejnej umowy pożyczki zostało uznane za informację poufną ze względu na łączną wartość finansowania pożyczkowego Emitenta przez ABADON REAL ESTATE na dzień 12 marca 2018 r., na podstawie powołanych wyżej umów pożyczki.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AWBUD-Zawarcie-przez-Emitenta-umowy-pozyczki-7546806.html 
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), informuje, iż w dniu 2 października 2017 r. została podpisana przez Emitenta umowa pożyczki („Umowa”) pomiędzy ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, jako pożyczkodawcą („ABADON REAL ESTATE”) a Emitentem, jako pożyczkobiorcą. Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych ABADON REAL ESTATE udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), oprocentowanej 6,5% w skali roku i podlegającej zwrotowi do dnia 21 grudnia 2017 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Zawarcie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość kwoty pożyczki.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AWBUD-Zawarcie-przez-Emitenta-umowy-pozyczki-7535068.html 
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), informuje, iż w dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa pożyczki („Umowa”) pomiędzy ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, jako pożyczkodawcą („ABADON REAL ESTATE”) a Emitentem, jako pożyczkobiorcą. Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych ABADON REAL ESTATE udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), podlegającej wypłacie w dniu zawarcia Umowy, oprocentowanej 6,5% w skali roku i podlegającej zwrotowi do dnia 27 lipca 2018 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Zawarcie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość kwoty pożyczki.
  • Czy ta spółka jest na kroplówce od roku ??? Autor: ~żuraw

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
AWBUD 0,00% 0,95 2020-09-09 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.