Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  14,00 zł , zmiana od tamtej pory: -50,00%

CO ZA WYNIKI!!!!!!!!!!! TUTAJ MOŻE BYĆ 100 zł w krótkim czasie$$$$$$$$$$

Zgłoś do moderatora
W trzecim kwartale 2015 r. spółka osiągnęła przychody z działalności maklerskiej w kwocie 2.679.503,26 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z działalności maklerskiej wyniosły 957 472,60 zł, jest to wzrost o 179 % kwartał do kwartału. Przychody z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosły 146.137,35 zł w tym samym okresie roku ubiegłego wyniosły one 195.254,41,15 zł, co oznacza spadek o 25% w ocenie Zarządu w porównaniu do panującej sytuacji na rynku wynik należy za zadowalający Spółka w trzecim kwartale 2015 prowadzi dalsze prace nad rozwojem innowacyjnego serwisu pod nazwą Exeria.com pozwalającego inwestorom tworzyć, uruchamiać i wymieniać się automatycznymi strategiami. Exeria.com jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej i spółka zamierzać intensywnie rozwijać tę usługę w kolejnych miesiącach. EFIX Dom Maklerski S.A., w omawianym kwartale osiągnął zysk z prowadzonej działalności w kwocie netto 953.383,44 zł, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do straty z analogicznego okresu ubiegłego. EFIX Dom Maklerski S.A w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku zwiększył przychody ze sprzedaży o 153 % w stosunku do roku ubiegłego . Osiągnął zysk na działalności maklerskiej w kwocie 2.404.292,88 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego poniósł stratę w wysokości 245.951,46 zł. EFIX Dom Maklerski S.A. w omawianym kwartale uzyskał dodatnie całkowite przepływy pieniężne w wysokości 1.112.328,52 wobec ujemnych za porównywalny okres roku ubiegłego w wysokości 35.770,79 zł. Z działalności operacyjnej w III kwartale 2015 roku dodatnie przepływy pieniężne wyniosły 1.148.611,74 , w III kwartale 2014 roku spółka miała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 23.714,18 zł. EFIX Dom Maklerski S.A.. Od początku roku do 30 września 2015 roku EFIX Dom Maklerski S.A. uzyskał dodatnie całkowite przepływy netto w wysokości 3.475.347,00 zł co wobec ujemnych przepływów pieniężnych w kwocie 315.380,94 zł za III kwartały 2014 roku. Potwierdza osiągnięte wyniki finansowe w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku. W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka podniosła kapitał podstawowy w ramach emisji 80.000 szt. akcji o cenie nominalnej 10,00 zł za 1 akcję. Akcje zostały objęte po cenie 14.00 zł za 1 akcję. Spółka informowała o tym raportem bieżącym ESPI 4/2015 i ESPI 5/2015. 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
EFIXDM 34,62% 7,00 2020-07-10 15:23:39
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.