Forum Giełda +Dodaj wątek

A JEDNAK UPADŁOŚĆ

Zgłoś do moderatora2013-01-21 22:35 Źródło: EBI (raporty spółek)
PARTEX: Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Partex S.A.

Zarząd Partex S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku, otrzymał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, obejmującej likwidację majątku Emitenta, wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Grażyny Suwara-Piwowarskiej oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Stefana Lewandowskiego. O terminie uprawomocnienia się postanowienia, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane w związku ze złożonym przez Emitenta wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Partex S.A., o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 40/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku. Podstawa prawna: §3 pkt. 2 ppk. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Osoby reprezentujżce spóżkż:

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PARTEX 0,00% 0,01 2013-05-08 15:00:00