Forum Giełda +Dodaj wątek

8.02. Netmedia Amplico TFI SA 624 355 głosów na WZA / 5,14%

Zgłoś do moderatora
NETMEDIA S.A.: Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki przez Amplico TFI S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-08
Skrócona nazwa emitenta
NETMEDIA S.A.
Temat
Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki przez Amplico TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2012 r. otrzymał informację od Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Amplico"), o zwiększeniu przez zarządzane przez Amplico Fundusze Inwestycyjne (dalej "Fundusze") udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce NETMEDIA S.A. (dalej "Spółka") oraz o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji kupna akcji Spółki w dniu 27 stycznia 2012 r.

W wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych Funduszy dokonanych w dniu 3 lutego 2012 r. Fundusze posiadały łącznie 624 355 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowiło 5,14% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 624 355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dniem 27 stycznia 2012 r. Fundusze posiadały łącznie 573 861 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowiło 4,72% kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 573 861 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-08 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu

RSS Google Flaker Delicious Blip

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NETMEDIA -0,82% 12,10 2019-03-27 15:36:38
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.