Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,70 zł , zmiana od tamtej pory: -20,06%

2 umowy espi !!!

Zgłoś do moderatora
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Oxygen) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z podmiotem z siedzibą w Polsce (dalej: Partner) umowę wydawniczą (dalej Umowa), której przedmiotem jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie wydania, promocji, dystrybucji i świadczenia usług wsparcia gry pt. roboczym "Face Wars" (dalej: Gra) na urządzenia mobilne. Mocą Umowy, Partner udzieli MTG wyłącznej, bezterminowej (wieczystej) licencji na Grę dla celów realizacji przedmiotu Umowy. MTG z kolei zobowiązuje się m.in. do wydania Gry na urządzenia mobilne wraz z dystrybucją (w szczególności na platformach Google Play oraz Apple Store), promocji orz marketingu Gry, zorganizowania oraz administrowania społecznością graczy, a także przeprowadzenia procesu certyfikacji Gry na określone platformy dystrybucyjne oraz jej lokalizacji. Stronom będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy stanowiące udział w przychodach ze sprzedaży Gry, dzielony co do zasady po 50% dla każdej ze Stron.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OXYGEN -0,36% 0,56 2021-10-21 09:49:04
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.