Forum Giełda +Dodaj wątek
19.01.2012 15:54
ODLEWNIE POLSKIE SA przedterminowa spłata wierzytelności wynikających z zawartej ugody

19.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2012

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2012 roku Spółka korzystając z przysługującego jej prawa, określonego w § 3 pkt 5 Umowy Ugody z dnia 29.04.2009 r. dokonała na rzecz BPN Paribas Bank Polska SA. przedterminowej spłaty pozostałej części zadłużenia z niej wynikającej w wysokości 5.934.050,59 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) złotych wraz z należnymi odsetkami w wysokości 30.334,54 (trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) złotych. W związku z przedterminową spłatą zadłużenia Spółka nie poniosła dodatkowych kosztów i opłat.

kom espi abs

Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 19.01.2012 15:54
  • --> Autor: ~hmm
  • Re: --> Autor: ~TAK
  • Re: --> Autor: ~max

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ODLEWNIE -2,19% 6,24 2021-06-17 14:06:37
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.