Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Zdjęcie Monika Dekrewicz
Monika Dekrewicz
analityczka Bankier.pl


Ile można pożyczyć w Filarum?

Wysokość chwilówki, o którą można zawnioskować, zależy od tego, czy klient jest już znany firmie. Maksymalna kwota pożyczki jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy korzystali z usług Filarum co najmniej 5 razy.

Pożyczka w Filarum – kwota pożyczki

Parametr

Wartość parametru

Kwota minimalna pożyczki

100 zł

Kwota maksymalna pożyczki

 • w przypadku pierwszej pożyczki – 1000 zł,
 • w przypadku kolejnej pożyczki - 5000 zł 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Na wysokość udzielonej pożyczki wpływ ma również wynik badania zdolności kredytowej, któremu poddawany jest klient w momencie złożenia wniosku. 

Na jak długo można pożyczyć w Filarum?

Filarum udziela wyłącznie pożyczek krótkoterminowych. Klient może wybrać najbardziej dogodny dla siebie dzień spłaty pożyczki, o ile nie przekroczy on maksymalnego okresu spłaty.

Pożyczka w Filarum – okres spłaty pożyczki

Parametr

Wartość parametru

Minimalny okres spłaty pożyczki

1 dzień

Maksymalny okres spłaty pożyczki

30 dni

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Chwilówka w Filarum – jak złożyć wniosek? 

Filarum udziela nowym klientom pożyczki online. Z kolei stali pożyczkobiorcy mogą skorzystać z infolinii. 

Klienci, dla których jest to pierwsza pożyczka będą musieli dokonać rejestracji na stronie firmy. Kolejnym krokiem jest zlecenie przelewu autoryzacyjnego na kwotę 0,01 zł. Przelew stanowi jednocześnie opłatę rejestracyjną. W tym wypadku ważne jest, aby właścicielem rachunku była osoba ubiegająca się o pożyczkę. Po weryfikacji danych Filarum niezwłocznie prześle na wspomniany rachunek wnioskowaną kwotę pożyczki.

Szybkiej rejestracji na stronie firmy można dokonać również z poziomu strony Bankier.pl.

Stali klienci nie muszą się ponownie rejestrować. Zwolnieni są również z dokonywania opłaty rejestracyjnej. 

Dla kogo pożyczka w Filarum?

FIlarum udziela pożyczek osobom fizycznym, które:

 • mają ukończone 20 lat,
 • nie przekroczyły 76. roku życia, 
 • posiadają obywatelstwo Polskie i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, 
 • posiadają adres zameldowania lub zamieszkania na terytorium Polski,
 • są właścicielami konta osobistego prowadzonego w Polsce,
 • są stałymi użytkownikami numeru telefonii komórkowej. 

Przed udzieleniem pożyczki, firma dokona weryfikacji zdolności kredytowej klienta na podstawie otrzymanych danych od wnioskującego, a także z Biur Informacji Gospodarczej. Sprawdzane są bazy InfoMonitora, Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERIF, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej oraz Systemu Bankowy Rejestr. Środki nie zostaną udostępnione tym klientom, którzy mają jakiekolwiek zaległości w spłacie swoich obecnych zobowiązań. Firma sprawdze również historie kredytowa klienta w Biurze Informacji Kredytowej. 

Ile kosztuje pożyczka w Filarum? 

Za pierwszą i każdą kolejną pożyczkę trzeba zapłacić. Do kosztów chwilówki należą:

 • oprocentowanie -  9 proc. w skali roku,
 • prowizja – uzależniona m.in. od kwoty pożyczki oraz długości terminu spłaty.

Filarum udostępnia na stronie internetowej kalkulator, który pozwoli na zapoznanie z wysokością pobieranej prowizji, sumą odsetek kapitałowych oraz wysokością wymaganej kwoty do spłaty. 

Dodatkowe koszty mogą się pojawić wyłącznie w momencie braku spłaty zadłużenia w terminie. 

Filarum pożyczka – informacje dodatkowe

 • Firma zapewnia, że wniosek o udzielenie pożyczki zostanie rozpatrzony w przeciągu kilku minut. 
 • W tym samym czasie klient może posiadać wyłącznie jedną pożyczkę w Filarum.
 • Pożyczka spłacana jest przelewem z dowolnego rachunku bankowego.