Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Zdjęcie Monika Dekrewicz
Monika Dekrewicz
analityk Bankier.pl


Nest Lokata Witaj w Nest Banku – informacje podstawowe

Nest Lokata Witaj to promocyjna oferta Nest Lokaty. W zamian za wyższą stawkę, klienci są zobowiązani do spełnienia kilku warunków, do których należą m.in. posiadanie konta osobistego oraz statusu nowego klienta.

Jak założyć Nest Lokatę Witaj?

Nest Lokata Witaj może być otwarta za pośrednictwem bankowości internetowej. Posiadacz konta osobistego z oferty banku może skorzystać z oferty Nest Lokaty Witaj w ciągu 30 dni od jego założenia. Jako rachunek promocyjny bank wskazuje Nest Konto, o które nowy klient może wnioskować, mając do dyspozycji:

 • formularz internetowy dostępny na witrynie internetowej banku lub na tej stronie Bankier.pl,
 • infolinię,
 • placówkę Nest Banku.

Ci, którzy wybrali ostatni wariant otwarcia konta, podpiszą umowę w oddziale. Preferujący infolinię, mogą wybrać dostarczenie umowy przez kuriera lub udać się bezpośrednio do oddziału. Te same metody akceptacji umowy są również dostępne w przypadku złożenia wniosku przez internet. Tutaj dodatkową opcją jest możliwość aktywacji konta za pomocą przelewu z innego rachunku.

Kwota minimalna i maksymalna Nest Lokaty Witaj

Otwarcie depozytu będzie możliwe pod warunkiem zgromadzenia konkretnej sumy. Kwota minimalna Nest Lokaty Witaj wynosi 1 000 zł.

Nest Lokata Witaj w Nest Banku – kwota minimalna i maksymalna lokaty

Parametr

Wartość

Kwota minimalna

1000 zł

Kwota maksymalna

25 000 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Zamożniejsi klienci nie będą mogli ulokować wszystkich posiadanych oszczędności, ponieważ bank narzucił także górny limit kwotowy. Dopuszczalna kwota maksymalna została wyznaczona na 20 000 zł. Lokaty nie można założyć ponownie ani dokonywać na nią dopłat, więc promocyjną stawką zostaną objęte wyłącznie środki ulokowane na pierwszej (i jedynej dostępnej) Nest Lokacie Witaj.

Nest Lokata Witaj w Nest Banku – oprocentowanie

Nest Lokata Witaj jest oferowana w dwóch wariantach. Można ją założyć na kwartał lub pół roku. Stawka na obu propozycjach jest stała i nie zależy od wysokości wpłaty. Wysokość oprocentowania zależy natomiast od okresu, na który klient wpłaca środki. Deponent będzie musiał również zwrócić uwagę na wymogi przed nim stawiane, ponieważ różnią się one w zależności od wybranego wariantu.

Nest Lokata Witaj w Nest Banku – podstawowe parametry lokaty

Okres Lokaty

Oprocentowanie

3 miesiące

5,25 proc. w skali roku

6 miesięcy

7,10 proc. w skali roku

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

W przypadku braku spełnienia wymogów stawianych przy Nest Lokacie półrocznej w ciągu 60 dni na pozostały okres deponowania środki klienta zostaną objęte oprocentowaniem w wysokości 0,01 proc. w skali roku.

Nest Lokata Witaj – warunki dodatkowe

Konkurencyjne oprocentowanie będzie dostępne dopiero po spełnieniu kilku wymogów. Pierwszym z nich jest założenie Nest Konta, drugim – otwarcie depozytu w ciągu 30 dni od aktywacji rachunku bankowego. Nie obedzie się również bez wyrażenia zgód marketingowych. Ich spełnienie wystarczy, aby założyć kwartalną Nest Lokatę Witaj.

Zainteresowani dwukrotnie dłuższym okresem lokaty będą musieli ponadto zapewniać każdego miesiąca: 

 • wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł,
 • wykonanie min. 3 transakcji spośrób wymienionych (przelew, płatność kartą lub płatność Blikiem). 

Zgodnie z regulaminem oferty, aby otworzyć promocyjną lokatę, należy przelać środki z pierwszego posiadanego rachunku we wskazanym terminie, czyli w praktyce być nowym klientem banku. Klient może założyć tylko jedną Nest Lokatę Witaj.

Czy jest możliwość odnowienia Nest Lokaty Witaj?

Nest Lokatę Witaj można odnowić, jednak nie na takich samych warunkach. Jest to oferta promocyjna, zarezerwowana dla nowych klientów i dostępna wyłącznie przez określony czas. Klienci, którzy raz z niej skorzystają nie będą mieli później takiej możliwości.

Odnowione lokaty będą objęte stawkami obowiązującymi dla standardowej Nest Lokaty na dzień odnowienia. Obecne stawki na tym depozycie prezentuje poniższa tabela.

Nest Lokata Witaj a Nest Lokata - porównanie

Parametr

Nest Lokata Witaj

Nest Lokata

Oprocentowanie

Lokata 3M – 5,25 proc.

Lokata 6M – 7,10 proc.

Lokata 3M* – 3,00 proc.

Lokata 6M* – 3,25 proc.

Kwota minimalna lokaty

1000 zł

1000 zł

Kwota maksymalna lokaty

25 000 zł

2 000 000 zł

Dostępność

Wyłącznie nowi klienci

Wszyscy klienci

*Oprocentowanie dla wariantu z kontem osobistym.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Nest Lokata Witaj – informacje dodatkowe

Na rachunek Nest Lokaty Witaj można przekazać środki tylko w PLN. Odsetki dopisywane są do rachunku lokaty na koniec jej trwania. 

Zalety:

 • Nest Lokata Witaj należy do czołówki lokat kwartalnych oraz lokat półrocznych w publikowanych cyklicznie rankingach lokat Bankier.pl,  
 • najwyżej oprocentowany depozyt z oferty Nest Banku,  
 • stałe oprocentowanie niewrażliwe na zmianę stóp procentowych,  
 • niska kwota minimalna.  


Wady:

 • produkt dedykowany nowym klientom banku,
 • konieczność posiadania konta osobistego,
 • niska kwota maksymalna lokaty,
 • możliwość założenia tylko jednej lokaty,
 • wypłata środków przed terminem skutkuje utratą odsetek za dotychczasowy okres utrzymania lokaty.