Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Monika Dekrewicz
redaktor Bankier.pl


Klienci, którzy założą konto osobiste w Nest Banku, mogą skorzystać z promocyjnie oprocentowanej Nest Lokaty Witaj. Depozyt można założyć przez bankowość elektroniczną, wybierając jeden z dwóch dostępnych okresów.

Nest Lokata Witaj w Nest Banku – informacje podstawowe

Nest Lokata Witaj to promocyjna oferta Nest Lokaty. W zamian za wyższą stawkę, klienci są zobowiązani do spełnienia kilku warunków, do których należą m.in. posiadanie konta osobistego oraz statusu nowego klienta.

Jak założyć Nest Lokatę Witaj?

Nest Lokata Witaj może być otwarta za pośrednictwem bankowości internetowej. Posiadacz konta osobistego z oferty banku może skorzystać z oferty Nest Lokaty Witaj w ciągu 30 dni od jego założenia. Jako rachunek promocyjny bank wskazuje Nest Konto, o które nowy klient może wnioskować, mając do dyspozycji:

 • formularz internetowy dostępny na witrynie internetowej banku lub na tej stronie Bankier.pl,
 • infolinię,
 • placówkę Nest Banku.

Ci, którzy wybrali ostatni wariant otwarcia konta, podpiszą umowę w oddziale. Preferujący infolinię, mogą wybrać dostarczenie umowy przez kuriera lub udać się bezpośrednio do oddziału. Te same metody akceptacji umowy są również dostępne w przypadku złożenia wniosku przez internet. Tutaj dodatkową opcją jest możliwość aktywacji konta za pomocą przelewu z innego rachunku.

Kwota minimalna i maksymalna Nest Lokaty Witaj

Otwarcie depozytu będzie możliwe pod warunkiem zgromadzenia konkretnej sumy. Kwota minimalna Nest Lokaty Witaj wynosi 1 000 zł.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Nest Lokata Witaj w Nest Banku – kwota minimalna i maksymalna lokaty

Parametr

Wartość

Kwota minimalna

1000 zł

Kwota maksymalna

10 000 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Zamożniejsi klienci nie będą mogli ulokować wszystkich posiadanych oszczędności, ponieważ bank narzucił także górny limit kwotowy. Dopuszczalna kwota maksymalna została wyznaczona na 10 000 zł. Lokaty nie można założyć ponownie ani dokonywać na nią dopłat, więc promocyjną stawką zostaną objęte wyłącznie środki ulokowane na pierwszej (i jedynej dostępnej) Nest Lokacie Witaj.

Nest Lokata Witaj w Nest Banku – oprocentowanie

Nest Lokata Witaj jest oferowana w dwóch wariantach. Można ją założyć na kwartał lub pół roku. Stawka na obu propozycjach jest stała i nie zależy od wysokości wpłaty. Wysokość oprocentowania jest taka sama dla obu okresów, jednak klient będzie musiał zwrócić uwagę na wymogi przed nim stawiane, ponieważ różnią się one w zależności od wybranego wariantu.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Nest Lokata Witaj w Nest Banku – podstawowe parametry lokaty

Okres Lokaty

Oprocentowanie

3 miesiące

1,50 proc. w skali roku

6 miesięcy

1,50 proc. w skali roku

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

W przypadku braku spełnienia wymogów stawianych przy Nest Lokacie półrocznej w ciągu 60 dni na pozostały okres deponowania środki klienta zostaną objęte oprocentowaniem w wysokości 0,05 proc. w skali roku.

Nest Lokata Witaj – warunki dodatkowe

Konkurencyjne oprocentowanie będzie dostępne dopiero po spełnieniu kilku wymogów. Pierwszym z nich jest założenie Nest Konta, drugim – otwarcie depozytu w ciągu 30 dni od aktywacji rachunku bankowego. Ich spełnienie wystarczy, aby założyć kwartalną Nest Lokatę Witaj.

Zainteresowani dwukrotnie dłuższym okresem lokaty będą musieli ponadto zapewnić w co najmniej jednym miesiącu kalendarzowym:

 • wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł,
 • wpływy na konto firmowe w wysokości nie mniejszej niż 6000 zł oraz opłacenie zaliczki podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego lub płatności pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na realizację powyższych warunków klient ma 60 dni od otwarcia Nest Lokaty Witaj. W przeciwnym razie oszczędności klienta zostaną objęte obniżonym oprocentowaniem.

Zgodnie z regulaminem oferty, aby otworzyć promocyjną lokatę, należy przelać środki z pierwszego posiadanego rachunku we wskazanym terminie, czyli w praktyce być nowym klientem banku. Klient może założyć tylko jedną Nest Lokatę Witaj.

Czy jest możliwość odnowienia Nest Lokaty Witaj?

Nest Lokatę Witaj można odnowić, jednak nie na takich samych warunkach. Jest to oferta promocyjna, zarezerwowana dla nowych klientów i dostępna wyłącznie przez określony czas. Klienci, którzy raz z niej skorzystają nie będą mieli później takiej możliwości.

Odnowione lokaty będą objęte stawkami obowiązującymi dla standardowej Nest Lokaty na dzień odnowienia. Obecne stawki na tym depozycie prezentuje poniższa tabela.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Nest Lokata Witaj a Nest Lokata - porównanie

Parametr

Nest Lokata Witaj

Nest Lokata

Oprocentowanie

Lokata 3M – 1,50 proc.

Lokata 6M – 1,50 proc.

Lokata 3M* – 0,01 proc.

Lokata 6M* – 0,01 proc.

Kwota minimalna lokaty

1000 zł

1000 zł

Kwota maksymalna lokaty

10 000 zł

2 000 000 zł

Dostępność

Wyłącznie nowi klienci

Wszyscy klienci

*Oprocentowanie dla wariantu z kontem osobistym.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Nest Lokata Witaj – informacje dodatkowe

Na rachunek Nest Lokaty Witaj można przekazać środki tylko w PLN. Odsetki dopisywane są do rachunku lokaty na koniec jej trwania. 

Zalety:

 • Nest Lokata Witaj należy do czołówki lokat kwartalnych oraz lokat półrocznych w publikowanych cyklicznie rankingach lokat Bankier.pl,  
 • najwyżej oprocentowany depozyt z oferty Nest Banku,  
 • stałe oprocentowanie niewrażliwe na zmianę stóp procentowych,  
 • niska kwota minimalna.  

Wady:

 • produkt dedykowany nowym klientom banku,
 • konieczność posiadania konta osobistego,
 • niska kwota maksymalna lokaty,
 • możliwość założenia tylko jednej lokaty,
 • wypłata środków przed terminem skutkuje utratą odsetek za dotychczasowy okres utrzymania lokaty.
Ikona informacji Najnowsze poradniki finansowe:

2021-03-12

Kapitalizacja odsetek: na czym polega?

Efektywne oszczędzanie środków nie jest proste. Wybierając lokatę lub konto oszczędnościowe, uwagę należy zwrócić nie tylko na oprocentowanie, ale również kapitalizację odsetek.

2020-05-15

Inflacja: jak inflacja w Polsce wpływa na Twój portfel?

Część terminów używanych przez ekonomistów wydaje nam się obca lub wręcz kompletnie nieprzydatna. Inaczej jest z inflacją, która w znaczącym stopniu wpływa na nasze codzienne życie.

2020-02-03

BFG. Co daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Wiele osób obawia się o to, co stanie się z ich środkami w przypadku bankructwa banku. Pieniędzy nie należy jednak składować w skarpecie – o bezpieczeństwo dba Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokaty krótkoterminowe - rodzaje, oferty banków, ranking

Lokaty krótkoterminowe to depozyty o okresie nieprzekraczającym kilku miesięcy. Najpopularniejsze terminy lokat krótkoterminowych to miesiąc, dwa miesiące i trzy miesiące. Ale banki oferują także lokaty na znacznie krótsze terminy np. 1 dzień.

Lokaty długoterminowe - rodzaje i oferty banków lokat

Lokaty długoterminowe to depozyty, których okres zapadalności jest dłuższy niż rok. Większość banków oferuje lokaty długoterminowe na okres 12, 24 i 36 miesięcy, ale można spotkać oferty nawet na 48 czy 60 miesięcy.

Promocje bankowe - lokaty, karty kredytowe, konta, okazje

Zakładając nowe konto lub wnioskując o kredyt warto poszukać promocji bankowych. Najlepsze promocje pozwalają znacząco obniżyć koszty kredytowania lub skorzystać z konta osobistego na preferencyjnych warunkach. Z kolei promocje lokat umożliwiają dostęp do lepszych stawek oprocentowania.

Jak złożyć i napisać reklamację w banku?

Reklamacja w banku jest tak samo możliwa jak reklamacja u każdego innego sprzedawcy. Podpowiadamy, jakie kroki należy podjąć, aby ją złożyć.