Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Zdjęcie Monika Dekrewicz
Monika Dekrewicz
analityk Bankier.pl


Jak założyć Lokatę na Nowe Środki?

Lokatę można założyć zdalnymi kanałami dostępu. Dotychczasowi klienci banku mogą ją otworzyć, wybierając odpowiednią opcję po zalogowaniu się do bankowości internetowej lub mobilnej. Pozostali mogą udać się do placówki lub skorzystać z wniosku online, który można znaleźć na stronie banku lub po kliknięciu banera „Wnioskuj o tę lokatę” dostępny na tej podstronie Bankier.pl. Dostępna jest także infolinia.

Kwota minimalna i maksymalna Lokaty na Nowe Środki w VeloBanku

Kwota minimalna lokaty wnosi 1000 zł w bankowości internetowej, bankowości mobilnej, przez infolinię lub stronę banku bądź 5000 zł w placówce. Podwyższone oprocentowanie jest stosowane dla wkładów, które nie przekraczają 150 000 zł. Klient może wpłacić na rachunek depozytu niższą lub wyższą kwotę, jednak wykraczające poza wskazany limit środki będą objęte niższą stopą procentową. 

Lokata na Nowe Środki – oprocentowanie 

W najnowszej edycji promocji stawka procentowa jest uzależniona od okresu depozytu Do wyboru klienta są trzy terminy: 

  • lokata na 2 miesiące: 5,80 proc. rocznie
  • lokata na 3 miesiące: 6,00 proc. rocznie, 
  • lokata na 6 miesięcy: 5,00 proc. rocznie. 

Promocyjna stawka obejmuje oczywiście nowe środki dla banku. VeloBank definiuje je jako takie, które stanowią nadwyżkę ponad złotowe środki klienta przechowywane na koniec dnia 29 listopada 2023 roku na wszystkich złotowych rachunkach i lokatach prowadzonych przez klienta. Warto podkreślić, że wysokość nowych środków jest pomniejszona o kwoty przekazane na lokaty na nowe środki w poprzednich edycjach, które były założone po tym terminie.

W kilku przypadkach może przez bank zostać zastosowane oprocentowanie odpowiadające Lokacie Tradycyjnej. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli:

  • depozyt jest niższy niż 5000 zł,
  • depozyt przekracza 150 000 zł - obniżonym oprocentowaniem objęta jest nadwyżka środków ponad wskazaną kwotę maksymalną,
  • nie wszystkie środki na lokacie uznane są za nowe – oprocentowanie podstawowe dotyczyć będzie tej części wkładu, która nie spełnia tego warunku. 

Odsetki są dopisywane do rachunku lokaty na koniec okresu jej trwania, tj. po upływie 2, 3, 6 miesięcy. 

Czy jest możliwość odnowienia Lokaty na Nowe Środki?

Lokata może być zarówno odnawialna, jak i nieodnawialna. Klienci, którzy prowadzą w VeloBanku konto osobiste lub konto oszczędnościowe, mogą wybrać, czy depozyt się odnowi po upływie okresu jego trwania czy wolą otrzymać zwrot kapitału wraz z odsetkami po zakończeniu okresu trwania depozytu. W innym wypadku lokata zostanie odnowiona na kolejny, taki sam okres, jednak z niższym oprocentowaniem. 

Charakter lokaty można zmienić w systemie transakcyjnym, placówce lub przez contact center w dowolnym momencie. Klient ma czas na modyfikacje do dnia poprzedzającego ostatni dzień trwania lokaty.

Lokata na Nowe Środki – informacje dodatkowe 

Warunki, na jakich Lokata na Nowe Środki jest zakładana, określone są regulaminem promocji „Lokata na Nowe Środki edycja nr 15/2023”. Dokument wskazuje m.in.:

  • datę graniczną, po upływie której zdeponowane oszczędności są uznane za nowe środki - 29 listopada 2023 roku
  • liczbę możliwych do założenia lokat w danej edycji promocji – trzy lokaty
  • czas na przystąpienie do promocji – do 12 grudnia 2023 roku włącznie.

VeloBank nie wymaga od klienta posiadania konta osobistego, posiadanie konta ma jednak wpływ na charakter lokaty. 

Po upływie pierwszego okresu umownego lokata ulega prolongacie na ten sam okres, jeśli klient nie posiada konta w VeloBanku lub wybrał opcję lokaty odnawialnej. Nowa lokata objęta jest obniżonym oprocentowaniem. 

Lokata nie może zostać naruszona w całym okresie jej trwania. Konsekwencją dokonania wypłaty z jej rachunku jest jej zamknięcie. W tym przypadku klient musi się liczyć z utratą wszystkich odsetek. 

Ważnym warunkiem jest również konieczność wyrażenia zgód marketingowych oraz brak wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. 

Lokata na Nowe Środki – zalety i wady

Lokata na Nowe Środki w VeloBanku – zalety i wady

Zalety

Wady

Dostępna dla wszystkich klientów banku

Oprocentowanie promocyjne obejmuje wyłącznie nowe środki

Atrakcyjne oprocentowanie

Brak możliwości dokonywania wypłat częściowych

Oprocentowanie stałe w całym okresie trwania lokaty

Utrata odsetek w przypadku wcześniejszej likwidacji lokaty

Brak konieczności posiadania konta osobistego w VeloBanku

Możliwość założenia tylko pięciu lokat

Niska kwota minimalna lokaty

Szeroka dostępność lokaty. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Nowi klienci mogą być szczególnie zainteresowani propozycją VeloBanku. Posiadacz lokaty nie jest zobowiązany do założenia konta osobistego w banku, co stanowi dodatkową zaletę oferty. Osoby, które nie dysponują nowymi środkami, mogą być zainteresowane Lokatą Tradycyjną. Bank posiada w ofercie również Lokatę Mobilną