Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Za pożyczone pieniądze płacimy bankowi lub firmie pożyczkowej wynagrodzenie. Wbrew pozorom w kosztach głównej roli nie muszą wcale odgrywać odsetki. Równie ważne, a czasem nawet ważniejsze, bywają opłaty i prowizje składające się na całkowity koszt kredytu.

Bank, SKOK lub firma pożyczkowa udostępniająca nam pieniądze na określony czas będzie oczekiwać wynagrodzenia za tę usługę. To zrozumiałe – jako deponenci odkładający w banku swoje oszczędności również spodziewamy się, że otrzymamy za nie pewną premię. W przypadku kredytów jednak na wynagrodzenie pożyczkodawcy składa się wiele elementów, nie tylko odsetki. Dlatego warto wiedzieć, czym jest całkowity koszt kredytu i co się w nim kryje.

Koszt kredytu – jak obliczyć całkowity koszt kredytu? Koszty kredytowe (fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Zobacz: różnice między kredytem a pożyczką

Definicja całkowitego kosztu kredytu znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim – akcie prawnym, który dotyczy większości pożyczek zaciąganych na cele pozamieszkaniowe. Brzmi ona następująco: są to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki.

Koszty kredytu – odsetki

Odsetki naliczane są od długu pozostającego do spłaty, w oparciu o ustaloną w umowie kredytowej stopę procentową. Przykładowo, jeśli pożyczamy 1000 zł na jeden rok, a oprocentowanie pożyczki wynosi 10 proc., to za wypożyczone nam środki zapłacimy 100 zł (zakładając, że spłata jest jednorazowa, bez rozłożenia na raty).

Maksymalna wysokość odsetek jest ograniczona przez prawo. Oznacza to, że żaden bank czy firma pożyczkowa nie może życzyć sobie wyższego wynagrodzenia niż wynikające z ustawowego wzoru. Limit obliczany jest w oparciu o stopę referencyjną NBP i wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej oraz 3,5 pp.

Łączny koszt odsetek w naszym kredycie możemy sprawdzić w formularzu informacyjnym, jaki musimy otrzymać starając się o finansowanie. Możemy go również sprawdzić w kalkulatorze kredytowym Bankier.pl, gdzie wyliczymy harmonogram spłaty zobowiązania z podziałem na kapitał i odsetki.

Ile kosztuje kredyt? Opłaty i prowizje

Oprócz odsetek na całkowity koszt kredytu składają się również różnego rodzaju opłaty i prowizje. Ich wysokość zależna jest od cennika banku lub firmy pożyczkowej. Mogą one mieć charakter płaskiej stawki (np. 40 zł za przygotowanie wniosku) lub procentowej (np. 2 proc. od kwoty kredytu).

Teoretycznie funkcją opłat i prowizji jest pokrycie kosztów, jakie kredytodawca ponosi w związku z konkretnymi czynnościami (np. weryfikacją klienta w bazach danych). W praktyce jednak czasem opłaty odpowiadają za większość całkowitego kosztu, a zdarzają się nawet pożyczki, w których oprocentowanie wynosi zero, a jedynym wynagrodzeniem pożyczkodawcy są prowizje.

W formularzu informacyjnym przedstawianym nam przez bank lub firmę pożyczkową powinniśmy znaleźć informację o opłatach i prowizjach naliczanych w związku z zawarciem umowy.

Na całkowity koszt kredytu składają się także koszty usług dodatkowych, towarzyszących kredytowi. Przede wszystkim chodzi tu o ubezpieczenia, które są wymagane przez pożyczkodawcę. Składki mogą być pobierane łącznie z ratami albo jednorazowo.

Przeczytaj: Jak ocenić ryzyko kredytowe?

Całkowity koszt kredytu – jak obliczyć?

Całkowity koszt kredytu obliczymy sumując wszystkie wymienione przez nas składniki. Są to:

  • Odsetki,
  • Opłaty i prowizje,
  • Składki ubezpieczeniowe oraz koszty prowadzenia rachunku do spłaty kredytu, jeśli nie mamy możliwości samodzielnego wyboru rachunku
  • Oraz koszty innych usług dodatkowych, jeśli są one obowiązkowe albo wymagane, żeby otrzymać kredyt na określonych warunkach.

Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się tylko niektórych elementów – niezależnych od pożyczkodawcy. Dotyczy to opłat notarialnych związanych np. z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-11-28

Karta kredytowa - co to jest? Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa to bardzo wygodny produkt kredytowy – regularne spłaty zobowiązania pozwolą uniknąć naliczania odsetek, a termin, w którym należy uregulować wykorzystany limit kredytowy jest dłuższy niż miesiąc. Jak korzystać z kart kredytowych, żeby korzystać z darmowego kredytu?

2019-11-21

Kredyt konsolidacyjny - co to jest? Rodzaje i warunki

Kredyt konsolidacyjny polega na połączeniu wszystkich posiadanych zobowiązań w jedno. Zamiast kilku rat kredytowych płacimy tyko jedną. Skonsolidować możemy kredyt gotówkowy, samochodowy, ratalny, karty kredytowe czy zadłużenie rachunków bieżących.

2019-10-01

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak można sprawdzić, ile wynosi własna zdolność kredytowa? Czy trzeba z tym zagadnieniem udać się do banku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Kredyt obrotowy - co to jest i jak go dostać?

Brak możliwości opłacenia bieżących faktur lub zakupu materiałów, z których tworzone są nasze produkty, jest nie tylko frustrujące, ale także zagraża funkcjonowaniu biznesu. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia

Kredyt samochodowy 50/50 - oferta, warunki

Jednym z popularniejszych produktów pozwalających na finansowanie zakupu samochodu jest kredyt 50/50. Na czym dokładnie polega i czy warto się nim w ogóle zainteresować?

Kredyt na dowód - kredyty na dowód bez zaświadczeń o dochodach

Kredyt na dowód znacznie ułatwia wnioskowanie o dodatkowe pieniądze w ramach oferty kredytów gotówkowych w banku i pożyczek w firmach pożyczkowych. Jak sama nazwa wskazuje, w oddziale banku wystarczy dowód do otrzymania kredytu gotówkowego.

Kredyt gotówkowy 50 tys. na 10 lat

Jest to już dość duża kwota, dlatego przed zaciągnięciem takiego kredytu, warto zastanowić się, czy na pewno jesteśmy w stanie go spłacić. Kto właściwie ma szanse na otrzymanie tak wysokiego kredytu?

Ikona informacji
poradniki