Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!

Za pożyczone pieniądze płacimy bankowi lub firmie pożyczkowej wynagrodzenie. Wbrew pozorom w kosztach głównej roli nie muszą wcale odgrywać odsetki. Równie ważne, a czasem nawet ważniejsze, bywają opłaty i prowizje składające się na całkowity koszt kredytu.

Bank, SKOK lub firma pożyczkowa udostępniająca nam pieniądze na określony czas będzie oczekiwać wynagrodzenia za tę usługę. To zrozumiałe – jako deponenci odkładający w banku swoje oszczędności również spodziewamy się, że otrzymamy za nie pewną premię. W przypadku kredytów jednak na wynagrodzenie pożyczkodawcy składa się wiele elementów, nie tylko odsetki. Dlatego warto wiedzieć, czym jest całkowity koszt kredytu i co się w nim kryje.

Koszt kredytu – jak obliczyć całkowity koszt kredytu? Koszty kredytowe (fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Zobacz: różnice między kredytem a pożyczką

Definicja całkowitego kosztu kredytu znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim – akcie prawnym, który dotyczy większości pożyczek zaciąganych na cele pozamieszkaniowe. Brzmi ona następująco: są to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki.

Koszty kredytu – odsetki

Odsetki naliczane są od długu pozostającego do spłaty, w oparciu o ustaloną w umowie kredytowej stopę procentową. Przykładowo, jeśli pożyczamy 1000 zł na jeden rok, a oprocentowanie pożyczki wynosi 10 proc., to za wypożyczone nam środki zapłacimy 100 zł (zakładając, że spłata jest jednorazowa, bez rozłożenia na raty).

Maksymalna wysokość odsetek jest ograniczona przez prawo. Oznacza to, że żaden bank czy firma pożyczkowa nie może życzyć sobie wyższego wynagrodzenia niż wynikające z ustawowego wzoru. Limit obliczany jest w oparciu o stopę referencyjną NBP i wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej oraz 3,5 pp.

Łączny koszt odsetek w naszym kredycie możemy sprawdzić w formularzu informacyjnym, jaki musimy otrzymać starając się o finansowanie. Możemy go również sprawdzić w kalkulatorze kredytowym Bankier.pl, gdzie wyliczymy harmonogram spłaty zobowiązania z podziałem na kapitał i odsetki.

Ile kosztuje kredyt? Opłaty i prowizje

Oprócz odsetek na całkowity koszt kredytu składają się również różnego rodzaju opłaty i prowizje. Ich wysokość zależna jest od cennika banku lub firmy pożyczkowej. Mogą one mieć charakter płaskiej stawki (np. 40 zł za przygotowanie wniosku) lub procentowej (np. 2 proc. od kwoty kredytu).

Teoretycznie funkcją opłat i prowizji jest pokrycie kosztów, jakie kredytodawca ponosi w związku z konkretnymi czynnościami (np. weryfikacją klienta w bazach danych). W praktyce jednak czasem opłaty odpowiadają za większość całkowitego kosztu, a zdarzają się nawet pożyczki, w których oprocentowanie wynosi zero, a jedynym wynagrodzeniem pożyczkodawcy są prowizje.

W formularzu informacyjnym przedstawianym nam przez bank lub firmę pożyczkową powinniśmy znaleźć informację o opłatach i prowizjach naliczanych w związku z zawarciem umowy.

Na całkowity koszt kredytu składają się także koszty usług dodatkowych, towarzyszących kredytowi. Przede wszystkim chodzi tu o ubezpieczenia, które są wymagane przez pożyczkodawcę. Składki mogą być pobierane łącznie z ratami albo jednorazowo.

Przeczytaj: Jak ocenić ryzyko kredytowe?

Całkowity koszt kredytu – jak obliczyć?

Całkowity koszt kredytu obliczymy sumując wszystkie wymienione przez nas składniki. Są to:

  • Odsetki,
  • Opłaty i prowizje,
  • Składki ubezpieczeniowe oraz koszty prowadzenia rachunku do spłaty kredytu, jeśli nie mamy możliwości samodzielnego wyboru rachunku
  • Oraz koszty innych usług dodatkowych, jeśli są one obowiązkowe albo wymagane, żeby otrzymać kredyt na określonych warunkach.

Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się tylko niektórych elementów – niezależnych od pożyczkodawcy. Dotyczy to opłat notarialnych związanych np. z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-08-21

Kredyt dla nowych firm na start - jak dostać? Warunki.

Niezależnie jednak od tego, kto zabiera się za tworzenie firmy, potrzebuje odpowiedniego kapitału na jej rozwój. Niestety, nie każdy posiada oszczędności i nie wszyscy mogą liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Wówczas jedynym rozwiązaniem wydaje się być kredyt dla nowych firm

2019-08-16

Kredyt samochodowy 50/50 - oferta, warunki

Jednym z popularniejszych produktów pozwalających na finansowanie zakupu samochodu jest kredyt 50/50. Na czym dokładnie polega i czy warto się nim w ogóle zainteresować?

2019-08-13

Jak działa kredyt oddłużeniowy (dla bardzo zadłużonych)?

Wbrew pozorom nie jest trudno wpaść w spiralę zadłużeń. Niespodziewane wydatki, które spadają na nas jak grom z jasnego nieba są w stanie mocno namieszać w budżecie domowym. Problemy ze spłatą jednego zadłużenia generują kolejne i tak w kółko.

Jak wybrać najlepszy kredyt na samochód?

Kupno samochodu, zarówno dla osoby prywatnej, jak i dla firmy, bywa dość poważną inwestycją. Niewielu kupujących dysponuje gotówką, którą mogliby przeznaczyć na taki cel. Jedynym rozwiązaniem wydaje się zatem być zaciągnięcie kredytu na samochód. Jaki kredyt będzie jednak najlepszym wyborem?

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Osoby ubiegające się o kredyty, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że umowa o pracę jest jednym z podstawowych źródeł dochodów, branych pod uwagę przez banki. Bardzo duże znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby, która wnioskuje o pożyczkę.

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

Jak spłacić chwilówki - sprawdzone sposoby na spłatę długów

Warto dowiedzieć się w jaki sposób można poradzić sobie z problemem, jakim jest spłata takich szybki i łatwych pożyczek.

Ikona informacji
poradniki