4,6300 zł
0,00% 0,0000 zł
Mirbud SA (MRB)

Akcjonariat - MIRBUD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 424 775 646 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 91 744 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 552 901
Liczba głosów na WZA: 91 744 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,19%
Kapitał akcyjny: 9 174 420,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 552 901
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirgos Jerzy ZWZ 41 271 064 (44,98%) 41 271 064 (44,98%) 2021-06-24 -
NN PTE SA portfel 10 281 837 (11,21%) 10 281 837 (11,21%) 2018-12-31 KGN, ELT, KPL, TSG, FEE, PHN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 950 000
1,00 1 950 000
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2006-12-22
2008-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 2 873 947
0,10 85 366 447
8 536 644,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-12
2018-07-24
seria K za warranty subskrypcyjne 6 377 753
0,10 91 744 200
9 174 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-30
seria B 1 462 500
1,00 3 412 500
3 412 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24

2008-12-29
obniżenie wartości nominalnej akcji 2007-04-05
0,10 34 125 000
3 412 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-23
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2007-06-12 2 264 000
0,10 36 389 000
3 638 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2008-10-28
2008-12-29
seria D 2008-10-16 3 611 000
0,10 40 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2008-10-28
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-23 5 000 000
11 000 000,00
0,10 2,20 45 000 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-24
2009-12-11
2009-12-04
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2009-12-15 10 000 000
28 000 000,00
0,10 2,80 55 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26
2010-03-03
2010-03-26
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2010-05-04 10 000 000
28 000 000,00
0,10 2,80 65 000 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-05-19
2010-06-11
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-07-23 10 000 000
30 000 000,00
0,10 3,00 75 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-23
2010-08-18
seria I - subskrypcja prywatna 2014-06-11 7 492 500
10 864 125,00
0,10 1,45 82 492 500
8 249 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2019-05-17 7 684 760
8 299 540,80
0,10 1,08
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2019-05-17 6 377 778
6 888 000,24
0,10 1,08
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Mirgos Jerzy ZWZ 41 037 453 (100 000) 44,73 (0,11) 41 037 453 (100 000) 44,73 (0,11) 2020-06-30
Mirgos Jerzy 40 937 453 (10 100 000) 44,62 (11,01) 40 937 453 (10 100 000) 44,62 (11,01) 2019-12-11
Migros Kaja 241 279 (-10 000 000) 0,26 (-10,90) 241 279 (-10 000 000) 0,26 (-10,90) 2019-12-11
Mirgos Jerzy 30 837 453 (-10 000 000) 33,61 (-14,23) 30 837 453 (-10 000 000) 33,61 (-14,23) 2019-12-10
Migros Kaja 10 241 279 11,16 10 241 279 11,16 2019-12-10
Mirgos Jerzy 40 837 453 47,84 (3,33) 40 837 453 47,84 (3,33) 2019-09-30
Mirgos Jerzy 40 837 453 (6 648 120) 44,51 (4,46) 40 837 453 (6 648 120) 44,51 (4,46) 2019-09-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., NWZ 34 189 333 (30 000) 40,05 (-1,36) 34 189 333 (30 000) 40,05 (-1,36) 2019-07-12
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., NWZ 34 159 333 41,41 (1,40) 34 159 333 41,41 (1,40) 2019-05-17
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., NWZ 34 159 333 (156 212) 40,01 (-1,21) 34 159 333 (156 212) 40,01 (-1,21) 2019-05-17
Peter Gyllenhammar AB 3 674 535 (-625 865) 4,45 (-0,76) 3 674 535 (-625 865) 4,45 (-0,76) 2019-03-26
NN PTE SA portfel 10 281 837 12,46 (0,42) 10 281 837 12,46 (0,42) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 10 281 837 (88 788) 12,04 (-0,31) 10 281 837 (88 788) 12,04 (-0,31) 2018-12-31
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 34 003 121 (644 471) 41,22 (0,78) 34 003 121 (644 471) 41,22 (0,78) 2018-10-25
NN Investment Partners TFI SA portfele 2 240 823 (-324 046) 2,72 (-0,38) 2 240 823 (-324 046) 2,72 (-0,38) 2018-06-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 33 358 650 (213 642) 40,44 (0,26) 33 358 650 (213 642) 40,44 (0,26) 2018-06-11
Peter Gyllenhammar AB 4 300 400 5,21 4 300 400 5,21 2018-02-19
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 33 145 008 (87 658) 40,18 (0,11) 33 145 008 (87 658) 40,18 (0,11) 2017-10-06
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 33 057 350 (466 756) 40,07 (0,56) 33 057 350 (466 756) 40,07 (0,56) 2017-05-22
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 32 590 594 (125 910) 39,51 (0,16) 32 590 594 (125 910) 39,51 (0,16) 2016-06-24
NN Investment Partners TFI SA 2 564 869 (-1 725 037) 3,10 (-2,61) 2 564 869 (-1 725 037) 3,10 (-2,61) 2015-11-15
Pioneer Pekao IM SA 4 089 839 (18 437) 4,95 (0,02) 4 089 839 (18 437) 4,95 (0,02) 2015-10-22
Pioneer Pekao IM SA 4 071 402 (-3 554 007) 4,93 (-4,31) 4 071 402 (-3 554 007) 4,93 (-4,31) 2015-10-08
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 10 193 049 (1 866 416) 12,35 (2,26) 10 193 049 (1 866 416) 12,35 (2,26) 2014-12-29
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 464 684 (107) 39,35 32 464 684 (107) 39,35 2014-11-20
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 8 326 633 (976 633) 10,09 (1,19) 8 326 633 (976 633) 10,09 (1,19) 2014-10-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 464 577 (150 000) 39,35 (0,18) 32 464 577 (150 000) 39,35 (0,18) 2014-07-24
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 314 577 (50 000) 39,17 (0,06) 32 314 577 (50 000) 39,17 (0,06) 2014-07-02
Pioneer Pekao IM SA 7 625 409 (76 353) 9,24 (-0,82) 7 625 409 (76 353) 9,24 (-0,82) 2014-06-28
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 264 577 (7 492 500) 39,11 (9,09) 32 264 577 (7 492 500) 39,11 (9,09) 2014-06-27
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 772 077 (20 805) 30,02 (-2,98) 24 772 077 (20 805) 30,02 (-2,98) 2014-06-26
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 7 350 000 8,90 (-0,90) 7 350 000 8,90 (-0,90) 2014-06-11
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 7 350 000 9,80 7 350 000 9,80 2014-06-11
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 751 272 33,00 24 751 272 33,00 2014-06-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 751 272 33,00 (3,00) 24 751 272 33,00 (3,00) 2014-06-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 751 272 (-7 350 000) 30,00 (-12,80) 24 751 272 (-7 350 000) 30,00 (-12,80) 2014-06-10
NN Investment Partners TFI SA 4 289 906 5,71 (0,51) 4 289 906 5,71 (0,51) 2014-05-12
NN Investment Partners TFI SA 4 289 906 5,20 4 289 906 5,20 2014-05-12
Pioneer Pekao IM SA 7 549 056 10,06 (0,91) 7 549 056 10,06 (0,91) 2012-12-28
Pioneer Pekao IM SA 7 549 056 (100 000) 9,15 (-0,78) 7 549 056 (100 000) 9,15 (-0,78) 2012-12-28
Pioneer Pekao IM SA 7 449 056 (2 449 056) 9,93 (3,27) 7 449 056 (2 449 056) 9,93 (3,27) 2012-12-27
Rockbridge TFI SA 3 545 185 (-192 075) 4,72 (-0,26) 3 545 185 (-192 075) 4,72 (-0,26) 2012-09-26
Pioneer Pekao IM SA 5 000 000 (-1 179 380) 6,66 (-2,84) 5 000 000 (-1 179 380) 6,66 (-2,84) 2012-08-12
Rockbridge TFI SA 3 737 260 (-69 641) 4,98 (-0,09) 3 737 260 (-69 641) 4,98 (-0,09) 2012-07-17
Rockbridge TFI SA 3 806 901 (-452 923) 5,07 (-0,60) 3 806 901 (-452 923) 5,07 (-0,60) 2012-07-16
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 101 272 (16 000) 42,80 (0,02) 32 101 272 (16 000) 42,80 (0,02) 2012-07-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 085 272 (191 900) 42,78 (0,26) 32 085 272 (191 900) 42,78 (0,26) 2012-05-28
Rockbridge TFI SA 4 259 824 (846 009) 5,67 (0,42) 4 259 824 (846 009) 5,67 (0,42) 2012-03-31
Millennium TFI SA 3 698 718 (-212 135) 4,93 (-0,28) 3 698 718 (-212 135) 4,93 (-0,28) 2012-01-20
Millennium TFI SA 3 910 853 (1 644 213) 5,21 (0,18) 3 910 853 (1 644 213) 5,21 (0,18) 2012-01-19
Mirgos, Halina Zofia 292 716 0,39 (0,04) 292 716 0,39 (0,04) 2011-12-20
Mirgos, Halina Zofia 292 716 (29 798) 0,35 292 716 (29 798) 0,35 2011-12-20
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 893 372 (58 608) 42,52 (0,08) 31 893 372 (58 608) 42,52 (0,08) 2011-12-20
Mirbud SA 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Mirbud SA 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Jankowski Dariusz 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Jankowski Dariusz 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 834 764 (80 378) 42,44 (0,11) 31 834 764 (80 378) 42,44 (0,11) 2011-09-06
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 754 386 (38 841) 42,33 (0,05) 31 754 386 (38 841) 42,33 (0,05) 2011-07-20
Mirgos, Halina Zofia 262 918 (28 346) 0,35 (0,04) 262 918 (28 346) 0,35 (0,04) 2011-07-07
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 715 545 (24 484) 42,28 (0,03) 31 715 545 (24 484) 42,28 (0,03) 2011-06-14
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 691 061 (12 770) 42,25 (0,02) 31 691 061 (12 770) 42,25 (0,02) 2011-05-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 678 291 (8 529) 42,23 (0,01) 31 678 291 (8 529) 42,23 (0,01) 2011-04-29
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 669 762 (17 017) 42,22 (0,02) 31 669 762 (17 017) 42,22 (0,02) 2011-04-18
Generali OFE 3 002 581 (-754 344) 4,00 (-1,00) 3 002 581 (-754 344) 4,00 (-1,00) 2011-03-14
Generali OFE 3 756 925 (23 119) 5,00 (0,03) 3 756 925 (23 119) 5,00 (0,03) 2011-03-13
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 652 745 (23 148) 42,20 (0,03) 31 652 745 (23 148) 42,20 (0,03) 2011-02-23
Gola Marek 0 (-20 000) 0,00 (-0,05) 0 (-20 000) 0,00 (-0,05) 2011-01-20
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 629 597 (47 550) 42,17 (0,07) 31 629 597 (47 550) 42,17 (0,07) 2011-01-03
Generali OFE 3 733 806 4,97 (0,97) 3 733 806 4,97 (0,97) 2010-11-15
Generali OFE 3 733 806 (33 806) 4,00 (-2,72) 3 733 806 (33 806) 4,00 (-2,72) 2010-11-15
Mirgos, Halina Zofia 234 572 (24 654) 0,31 (0,04) 234 572 (24 654) 0,31 (0,04) 2010-11-02
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 582 047 (59 466) 42,10 (0,07) 31 582 047 (59 466) 42,10 (0,07) 2010-10-21
Rubicon Partners Corporate Finance SA 0 (-200 000) 0,00 (-0,26) 0 (-200 000) 0,00 (-0,26) 2010-10-20
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 522 581 (277 582) 42,03 (0,38) 31 522 581 (277 582) 42,03 (0,38) 2010-10-13
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 244 999 (-2 383 498) 41,65 (-3,18) 31 244 999 (-2 383 498) 41,65 (-3,18) 2010-09-10
Rubicon Partners Corporate Finance SA 200 000 (-634 079) 0,26 (-1,02) 200 000 (-634 079) 0,26 (-1,02) 2010-09-08
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 33 628 497 (5 634 351) 44,83 (7,51) 33 628 497 (5 634 351) 44,83 (7,51) 2010-09-08
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 27 994 146 (4 139 000) 37,32 (5,52) 27 994 146 (4 139 000) 37,32 (5,52) 2010-09-06
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 23 855 146 (2 368) 31,80 (-4,89) 23 855 146 (2 368) 31,80 (-4,89) 2010-08-18
Rubicon Partners Corporate Finance SA 834 079 (-5 000 000) 1,28 (-7,69) 834 079 (-5 000 000) 1,28 (-7,69) 2010-07-26
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 23 852 778 36,69 (4,89) 23 852 778 36,69 (4,89) 2010-07-26
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 23 852 778 (1 506) 31,80 (-4,89) 23 852 778 (1 506) 31,80 (-4,89) 2010-07-26
Gembala Holdings Ltd. 1 506 (-4 737 766) 0,00 (-7,29) 1 506 (-4 737 766) 0,00 (-7,29) 2010-07-26
Pioneer Pekao IM SA 6 179 380 9,50 (1,27) 6 179 380 9,50 (1,27) 2010-07-23
Pioneer Pekao IM SA 6 179 380 8,23 6 179 380 8,23 2010-07-23
Gembala Holdings Ltd. 4 739 272 (600 000) 7,29 (0,93) 4 739 272 (600 000) 7,29 (0,93) 2010-07-20
Rubicon Partners Corporate Finance SA 5 834 079 (-3 839 271) 8,97 (-5,91) 5 834 079 (-3 839 271) 8,97 (-5,91) 2010-07-05
Mirgos Jerzy 23 851 272 (4 039 271) 36,69 (0,67) 23 851 272 (4 039 271) 36,69 (0,67) 2010-07-02
Mirgos, Halina Zofia 209 918 (199) 0,27 (-0,05) 209 918 (199) 0,27 (-0,05) 2010-06-30
Mirgos, Halina Zofia 209 719 0,32 (0,05) 209 719 0,32 (0,05) 2010-06-17
Mirgos, Halina Zofia 209 719 (15 689) 0,27 (-0,02) 209 719 (15 689) 0,27 (-0,02) 2010-06-17
Rubicon Partners Corporate Finance SA 9 673 350 (-200 000) 14,88 (-0,30) 9 673 350 (-200 000) 14,88 (-0,30) 2010-06-11
Rubicon Partners Corporate Finance SA 9 873 350 (9 673 350) 15,18 (14,74) 9 873 350 (9 673 350) 15,18 (14,74) 2010-06-11
Gembala Holdings Ltd. 4 139 272 (64 355) 6,36 (-1,04) 4 139 272 (64 355) 6,36 (-1,04) 2010-05-20
Mirgos Jerzy 19 812 001 36,02 (5,54) 19 812 001 36,02 (5,54) 2010-05-04
Mirgos Jerzy 19 812 001 (-5 499 999) 30,48 (-25,76) 19 812 001 (-5 499 999) 30,48 (-25,76) 2010-05-04
Rockbridge TFI SA 3 413 815 5,25 (0,70) 3 413 815 5,25 (0,70) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 3 413 815 4,55 (0,55) 3 413 815 4,55 (0,55) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 3 413 815 4,00 (-2,20) 3 413 815 4,00 (-2,20) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 3 413 815 (1 000 000) 6,20 (1,82) 3 413 815 (1 000 000) 6,20 (1,82) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 2 413 815 4,38 2 413 815 4,38 2010-04-29
Gembala Holdings Ltd. 4 074 917 7,40 (1,14) 4 074 917 7,40 (1,14) 2010-04-29
Gembala Holdings Ltd. 4 074 917 (289 231) 6,26 (-0,62) 4 074 917 (289 231) 6,26 (-0,62) 2010-04-29
Gembala Holdings Ltd. 3 785 686 6,88 3 785 686 6,88 2010-03-26
Rubicon Partners Corporate Finance SA 200 000 (-4 200 000) 0,44 (-9,33) 200 000 (-4 200 000) 0,44 (-9,33) 2010-01-29
Rubicon Partners Corporate Finance SA 4 400 000 9,77 4 400 000 9,77 2010-01-27
Mirgos Jerzy 25 312 000 56,24 (10,22) 25 312 000 56,24 (10,22) 2010-01-27
Mirgos Jerzy 25 312 000 (-4 400 000) 46,02 (-28,26) 25 312 000 (-4 400 000) 46,02 (-28,26) 2010-01-27
Millennium TFI SA 2 266 640 5,03 (0,91) 2 266 640 5,03 (0,91) 2010-01-21
Millennium TFI SA 2 266 640 4,12 (0,64) 2 266 640 4,12 (0,64) 2010-01-21
Millennium TFI SA 2 266 640 3,48 (0,49) 2 266 640 3,48 (0,49) 2010-01-21
Millennium TFI SA 2 266 640 2,99 2 266 640 2,99 2010-01-21
Generali OFE 3 700 000 6,72 (1,03) 3 700 000 6,72 (1,03) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 5,69 (0,76) 3 700 000 5,69 (0,76) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 4,93 (0,93) 3 700 000 4,93 (0,93) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 4,00 (-4,22) 3 700 000 4,00 (-4,22) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 8,22 3 700 000 8,22 2010-01-05
Mirgos Jerzy 29 712 000 74,28 (8,26) 29 712 000 74,28 (8,26) 2009-10-19
Mirgos Jerzy 29 712 000 (-4 288 520) 66,02 (-18,98) 29 712 000 (-4 288 520) 66,02 (-18,98) 2009-10-19
Mirgos, Halina Zofia 194 030 (19 450) 0,29 (-0,02) 194 030 (19 450) 0,29 (-0,02) 2009-06-10
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,31 (0,05) 174 580 0,31 (0,05) 2009-05-14
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,26 (-0,17) 174 580 0,26 (-0,17) 2009-05-14
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,43 (0,05) 174 580 0,43 (0,05) 2009-05-14
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,38 174 580 0,38 2009-05-14
Mirgos Jerzy 34 000 520 (50 100) 85,00 (0,13) 34 000 520 (50 100) 85,00 (0,13) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,05 (0,01) 20 000 0,05 (0,01) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,04 (0,01) 20 000 0,04 (0,01) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,03 20 000 0,03 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,03 (0,01) 20 000 0,03 (0,01) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,02 20 000 0,02 2009-05-14
Mirgos Jerzy 33 950 420 84,87 33 950 420 84,87 2008-10-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2021-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.