4,0600 zł
-1,46% -0,0600 zł
Mirbud SA (MRB)

Akcjonariat - MIRBUD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 372 481 452 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 91 744 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50 442 901
Liczba głosów na WZA: 91 744 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,98%
Kapitał akcyjny: 9 174 420,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50 442 901
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 45,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirgos Jerzy ZWZ 41 271 064 (44,98%) 41 271 064 (44,98%) 2021-06-24 -
NN PTE SA 9 171 837 (10,00%) 9 171 837 (10,00%) 2021-08-18 KGN, ELT, KPL, TSG, FEE, PHN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 950 000
1,00 1 950 000
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2006-12-22
2008-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 2 873 947
0,10 85 366 447
8 536 644,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-12
2018-07-24
seria K za warranty subskrypcyjne 6 377 753
0,10 91 744 200
9 174 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-30
seria B 1 462 500
1,00 3 412 500
3 412 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24

2008-12-29
obniżenie wartości nominalnej akcji 2007-04-05
0,10 34 125 000
3 412 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-23
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2007-06-12 2 264 000
0,10 36 389 000
3 638 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2008-10-28
2008-12-29
seria D 2008-10-16 3 611 000
0,10 40 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-24
2008-10-28
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-23 5 000 000
11 000 000,00
0,10 2,20 45 000 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-24
2009-12-11
2009-12-04
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2009-12-15 10 000 000
28 000 000,00
0,10 2,80 55 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26
2010-03-03
2010-03-26
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2010-05-04 10 000 000
28 000 000,00
0,10 2,80 65 000 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-10
2010-05-19
2010-06-11
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-07-23 10 000 000
30 000 000,00
0,10 3,00 75 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-23
2010-08-18
seria I - subskrypcja prywatna 2014-06-11 7 492 500
10 864 125,00
0,10 1,45 82 492 500
8 249 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2019-05-17 7 684 760
8 299 540,80
0,10 1,08
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2019-05-17 6 377 778
6 888 000,24
0,10 1,08
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN PTE SA 9 488 215 (-793 622) 10,34 (-1,70) 9 488 215 (-793 622) 10,34 (-1,70) 2021-08-09
Mirgos Jerzy ZWZ 41 037 453 (100 000) 44,73 (0,11) 41 037 453 (100 000) 44,73 (0,11) 2020-06-30
Mirgos Jerzy 40 937 453 (10 100 000) 44,62 (11,01) 40 937 453 (10 100 000) 44,62 (11,01) 2019-12-11
Migros Kaja 241 279 (-10 000 000) 0,26 (-10,90) 241 279 (-10 000 000) 0,26 (-10,90) 2019-12-11
Mirgos Jerzy 30 837 453 (-10 000 000) 33,61 (-14,23) 30 837 453 (-10 000 000) 33,61 (-14,23) 2019-12-10
Migros Kaja 10 241 279 11,16 10 241 279 11,16 2019-12-10
Mirgos Jerzy 40 837 453 47,84 (3,33) 40 837 453 47,84 (3,33) 2019-09-30
Mirgos Jerzy 40 837 453 (6 648 120) 44,51 (4,46) 40 837 453 (6 648 120) 44,51 (4,46) 2019-09-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., NWZ 34 189 333 (30 000) 40,05 (0,04) 34 189 333 (30 000) 40,05 (0,04) 2019-07-12
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., NWZ 34 159 333 40,01 (-1,40) 34 159 333 40,01 (-1,40) 2019-05-17
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., NWZ 34 159 333 (156 212) 41,41 (0,19) 34 159 333 (156 212) 41,41 (0,19) 2019-05-17
Peter Gyllenhammar AB 3 674 535 (-625 865) 4,45 (-0,76) 3 674 535 (-625 865) 4,45 (-0,76) 2019-03-26
NN PTE SA portfel 10 281 837 12,04 (0,83) 10 281 837 12,04 (0,83) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 10 281 837 11,21 (-1,25) 10 281 837 11,21 (-1,25) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 10 281 837 (88 788) 12,46 (0,11) 10 281 837 (88 788) 12,46 (0,11) 2018-12-31
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 34 003 121 (644 471) 41,22 (0,78) 34 003 121 (644 471) 41,22 (0,78) 2018-10-25
NN Investment Partners TFI SA portfele 2 240 823 (-324 046) 2,72 (-0,38) 2 240 823 (-324 046) 2,72 (-0,38) 2018-06-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 33 358 650 (213 642) 40,44 (0,26) 33 358 650 (213 642) 40,44 (0,26) 2018-06-11
Peter Gyllenhammar AB 4 300 400 5,21 4 300 400 5,21 2018-02-19
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 33 145 008 (87 658) 40,18 (0,11) 33 145 008 (87 658) 40,18 (0,11) 2017-10-06
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 33 057 350 (466 756) 40,07 (0,56) 33 057 350 (466 756) 40,07 (0,56) 2017-05-22
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd., ZWZ 32 590 594 (125 910) 39,51 (0,16) 32 590 594 (125 910) 39,51 (0,16) 2016-06-24
NN Investment Partners TFI SA 2 564 869 (-1 725 037) 3,10 (-2,61) 2 564 869 (-1 725 037) 3,10 (-2,61) 2015-11-15
Pioneer Pekao IM SA 4 089 839 (18 437) 4,95 (0,02) 4 089 839 (18 437) 4,95 (0,02) 2015-10-22
Pioneer Pekao IM SA 4 071 402 (-3 554 007) 4,93 (-4,31) 4 071 402 (-3 554 007) 4,93 (-4,31) 2015-10-08
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 10 193 049 (1 866 416) 12,35 (2,26) 10 193 049 (1 866 416) 12,35 (2,26) 2014-12-29
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 464 684 (107) 39,35 32 464 684 (107) 39,35 2014-11-20
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 8 326 633 (976 633) 10,09 (0,29) 8 326 633 (976 633) 10,09 (0,29) 2014-10-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 464 577 (150 000) 39,35 (0,18) 32 464 577 (150 000) 39,35 (0,18) 2014-07-24
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 314 577 (50 000) 39,17 (0,06) 32 314 577 (50 000) 39,17 (0,06) 2014-07-02
Pioneer Pekao IM SA 7 625 409 (76 353) 9,24 (-0,82) 7 625 409 (76 353) 9,24 (-0,82) 2014-06-28
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 264 577 (7 492 500) 39,11 (9,09) 32 264 577 (7 492 500) 39,11 (9,09) 2014-06-27
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 772 077 (20 805) 30,02 (-2,98) 24 772 077 (20 805) 30,02 (-2,98) 2014-06-26
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 7 350 000 9,80 (0,90) 7 350 000 9,80 (0,90) 2014-06-11
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 7 350 000 8,90 7 350 000 8,90 2014-06-11
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 751 272 33,00 24 751 272 33,00 2014-06-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 751 272 33,00 (3,00) 24 751 272 33,00 (3,00) 2014-06-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 24 751 272 (-7 350 000) 30,00 (-12,80) 24 751 272 (-7 350 000) 30,00 (-12,80) 2014-06-10
NN Investment Partners TFI SA 4 289 906 5,71 (0,51) 4 289 906 5,71 (0,51) 2014-05-12
NN Investment Partners TFI SA 4 289 906 5,20 4 289 906 5,20 2014-05-12
Pioneer Pekao IM SA 7 549 056 10,06 (0,91) 7 549 056 10,06 (0,91) 2012-12-28
Pioneer Pekao IM SA 7 549 056 (100 000) 9,15 (-0,78) 7 549 056 (100 000) 9,15 (-0,78) 2012-12-28
Pioneer Pekao IM SA 7 449 056 (2 449 056) 9,93 (3,27) 7 449 056 (2 449 056) 9,93 (3,27) 2012-12-27
Rockbridge TFI SA 3 545 185 (-192 075) 4,72 (-0,26) 3 545 185 (-192 075) 4,72 (-0,26) 2012-09-26
Pioneer Pekao IM SA 5 000 000 (-1 179 380) 6,66 (-2,84) 5 000 000 (-1 179 380) 6,66 (-2,84) 2012-08-12
Rockbridge TFI SA 3 737 260 (-69 641) 4,98 (-0,09) 3 737 260 (-69 641) 4,98 (-0,09) 2012-07-17
Rockbridge TFI SA 3 806 901 (-452 923) 5,07 (-0,60) 3 806 901 (-452 923) 5,07 (-0,60) 2012-07-16
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 101 272 (16 000) 42,80 (0,02) 32 101 272 (16 000) 42,80 (0,02) 2012-07-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 32 085 272 (191 900) 42,78 (0,26) 32 085 272 (191 900) 42,78 (0,26) 2012-05-28
Rockbridge TFI SA 4 259 824 (846 009) 5,67 (-0,53) 4 259 824 (846 009) 5,67 (-0,53) 2012-03-31
Millennium TFI SA 3 698 718 (-212 135) 4,93 (-0,28) 3 698 718 (-212 135) 4,93 (-0,28) 2012-01-20
Millennium TFI SA 3 910 853 (1 644 213) 5,21 (1,73) 3 910 853 (1 644 213) 5,21 (1,73) 2012-01-19
Mirgos, Halina Zofia 292 716 0,39 (0,04) 292 716 0,39 (0,04) 2011-12-20
Mirgos, Halina Zofia 292 716 (29 798) 0,35 292 716 (29 798) 0,35 2011-12-20
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 893 372 (58 608) 42,52 (0,08) 31 893 372 (58 608) 42,52 (0,08) 2011-12-20
Mirbud SA 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Mirbud SA 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Jankowski Dariusz 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Jankowski Dariusz 39 0,00 39 0,00 2011-09-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 834 764 (80 378) 42,44 (0,11) 31 834 764 (80 378) 42,44 (0,11) 2011-09-06
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 754 386 (38 841) 42,33 (0,05) 31 754 386 (38 841) 42,33 (0,05) 2011-07-20
Mirgos, Halina Zofia 262 918 (28 346) 0,35 (0,04) 262 918 (28 346) 0,35 (0,04) 2011-07-07
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 715 545 (24 484) 42,28 (0,03) 31 715 545 (24 484) 42,28 (0,03) 2011-06-14
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 691 061 (12 770) 42,25 (0,02) 31 691 061 (12 770) 42,25 (0,02) 2011-05-30
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 678 291 (8 529) 42,23 (0,01) 31 678 291 (8 529) 42,23 (0,01) 2011-04-29
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 669 762 (17 017) 42,22 (0,02) 31 669 762 (17 017) 42,22 (0,02) 2011-04-18
Generali OFE 3 002 581 (-754 344) 4,00 (-1,00) 3 002 581 (-754 344) 4,00 (-1,00) 2011-03-14
Generali OFE 3 756 925 (23 119) 5,00 (0,03) 3 756 925 (23 119) 5,00 (0,03) 2011-03-13
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 652 745 (23 148) 42,20 (0,03) 31 652 745 (23 148) 42,20 (0,03) 2011-02-23
Gola Marek 0 (-20 000) 0,00 (-0,05) 0 (-20 000) 0,00 (-0,05) 2011-01-20
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 629 597 (47 550) 42,17 (0,07) 31 629 597 (47 550) 42,17 (0,07) 2011-01-03
Generali OFE 3 733 806 4,97 (0,97) 3 733 806 4,97 (0,97) 2010-11-15
Generali OFE 3 733 806 (33 806) 4,00 (-0,93) 3 733 806 (33 806) 4,00 (-0,93) 2010-11-15
Mirgos, Halina Zofia 234 572 (24 654) 0,31 (0,04) 234 572 (24 654) 0,31 (0,04) 2010-11-02
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 582 047 (59 466) 42,10 (0,07) 31 582 047 (59 466) 42,10 (0,07) 2010-10-21
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 522 581 (277 582) 42,03 (0,38) 31 522 581 (277 582) 42,03 (0,38) 2010-10-13
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 31 244 999 (-2 383 498) 41,65 (-3,18) 31 244 999 (-2 383 498) 41,65 (-3,18) 2010-09-10
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 33 628 497 (5 634 351) 44,83 (7,51) 33 628 497 (5 634 351) 44,83 (7,51) 2010-09-08
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 27 994 146 (4 139 000) 37,32 (5,52) 27 994 146 (4 139 000) 37,32 (5,52) 2010-09-06
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 23 855 146 (2 368) 31,80 23 855 146 (2 368) 31,80 2010-08-18
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 23 852 778 31,80 (-4,89) 23 852 778 31,80 (-4,89) 2010-07-26
Mirgos Jerzy wraz z Gembala Holdings Ltd. 23 852 778 (1 506) 36,69 23 852 778 (1 506) 36,69 2010-07-26
Gembala Holdings Ltd. 1 506 (-4 737 766) 0,00 (-7,29) 1 506 (-4 737 766) 0,00 (-7,29) 2010-07-26
Pioneer Pekao IM SA 6 179 380 9,50 (1,27) 6 179 380 9,50 (1,27) 2010-07-23
Pioneer Pekao IM SA 6 179 380 8,23 6 179 380 8,23 2010-07-23
Gembala Holdings Ltd. 4 739 272 (600 000) 7,29 (0,93) 4 739 272 (600 000) 7,29 (0,93) 2010-07-20
Mirgos Jerzy 23 851 272 (4 039 271) 36,69 (0,67) 23 851 272 (4 039 271) 36,69 (0,67) 2010-07-02
Mirgos, Halina Zofia 209 918 (199) 0,27 (-0,05) 209 918 (199) 0,27 (-0,05) 2010-06-30
Mirgos, Halina Zofia 209 719 0,32 (0,05) 209 719 0,32 (0,05) 2010-06-17
Mirgos, Halina Zofia 209 719 (15 689) 0,27 (-0,02) 209 719 (15 689) 0,27 (-0,02) 2010-06-17
Gembala Holdings Ltd. 4 139 272 (64 355) 6,36 (-1,04) 4 139 272 (64 355) 6,36 (-1,04) 2010-05-20
Mirgos Jerzy 19 812 001 36,02 (5,54) 19 812 001 36,02 (5,54) 2010-05-04
Mirgos Jerzy 19 812 001 (-5 499 999) 30,48 (-25,76) 19 812 001 (-5 499 999) 30,48 (-25,76) 2010-05-04
Rockbridge TFI SA 3 413 815 6,20 (0,95) 3 413 815 6,20 (0,95) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 3 413 815 5,25 (0,70) 3 413 815 5,25 (0,70) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 3 413 815 4,55 (0,55) 3 413 815 4,55 (0,55) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 3 413 815 (1 000 000) 4,00 (-0,38) 3 413 815 (1 000 000) 4,00 (-0,38) 2010-04-30
Rockbridge TFI SA 2 413 815 4,38 2 413 815 4,38 2010-04-29
Gembala Holdings Ltd. 4 074 917 7,40 (1,14) 4 074 917 7,40 (1,14) 2010-04-29
Gembala Holdings Ltd. 4 074 917 (289 231) 6,26 (-0,62) 4 074 917 (289 231) 6,26 (-0,62) 2010-04-29
Gembala Holdings Ltd. 3 785 686 6,88 3 785 686 6,88 2010-03-26
Mirgos Jerzy 25 312 000 56,24 (10,22) 25 312 000 56,24 (10,22) 2010-01-27
Mirgos Jerzy 25 312 000 (-4 400 000) 46,02 (-28,26) 25 312 000 (-4 400 000) 46,02 (-28,26) 2010-01-27
Millennium TFI SA 2 266 640 3,48 (0,49) 2 266 640 3,48 (0,49) 2010-01-21
Millennium TFI SA 2 266 640 2,99 (-2,04) 2 266 640 2,99 (-2,04) 2010-01-21
Millennium TFI SA 2 266 640 5,03 (0,91) 2 266 640 5,03 (0,91) 2010-01-21
Millennium TFI SA 2 266 640 4,12 2 266 640 4,12 2010-01-21
Generali OFE 3 700 000 4,93 (0,93) 3 700 000 4,93 (0,93) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 4,00 (-4,22) 3 700 000 4,00 (-4,22) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 8,22 (1,50) 3 700 000 8,22 (1,50) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 6,72 (1,03) 3 700 000 6,72 (1,03) 2010-01-05
Generali OFE 3 700 000 5,69 3 700 000 5,69 2010-01-05
Mirgos Jerzy 29 712 000 74,28 (8,26) 29 712 000 74,28 (8,26) 2009-10-19
Mirgos Jerzy 29 712 000 (-4 288 520) 66,02 (-18,98) 29 712 000 (-4 288 520) 66,02 (-18,98) 2009-10-19
Mirgos, Halina Zofia 194 030 (19 450) 0,29 (-0,14) 194 030 (19 450) 0,29 (-0,14) 2009-06-10
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,43 (0,05) 174 580 0,43 (0,05) 2009-05-14
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,38 (0,07) 174 580 0,38 (0,07) 2009-05-14
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,31 (0,05) 174 580 0,31 (0,05) 2009-05-14
Mirgos, Halina Zofia 174 580 0,26 174 580 0,26 2009-05-14
Mirgos Jerzy 34 000 520 (50 100) 85,00 (0,13) 34 000 520 (50 100) 85,00 (0,13) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,05 (0,01) 20 000 0,05 (0,01) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,04 (0,01) 20 000 0,04 (0,01) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,03 20 000 0,03 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,03 (0,01) 20 000 0,03 (0,01) 2009-05-14
Gola Marek 20 000 0,02 20 000 0,02 2009-05-14
Mirgos Jerzy 33 950 420 84,87 33 950 420 84,87 2008-10-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2021-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.