Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  15,70 zł , zmiana od tamtej pory: -3,18%

Zestawienie kontraktów...

Zgłoś do moderatora
1. RB 5/2020
Cytat:"Projprzem Budownictwo...zawarła jako Generalny Wykonawca, ze spółką PREH Car Connect Polska...umowę na realizację inwestycji budowlanej pn.: „BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ z BUDYNKIEM SOCJALNO - BIUROWYM, w tym rozbudowa i przebudowa zakładowych sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowych, wodociągowych i elektrycznych, rozbudowa i przebudowa zakładowych dróg wewnętrznych i parkingu oraz budowa zjazdu w Siemianicach”, o wartości wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy w wysokości 13.518.036,24 zł netto"
LINK: link 

2. RB 14/2020
Cytat:"Projprzem Budownictwo...zawarła jako Generalny Wykonawca ze spółką Plek 1 Sp. z o.o. jako Zamawiającym umowę o Generalne Wykonawstwo osiedla mieszkaniowego pn.: „PERFUMIARNIA" w Poznaniu o wartości wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy w wysokości 74.799.483,92 zł netto. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego kredytu bankowego"
LINK: link 

3. RB 16/2020
Cytat:"Projprzem Budownictwo...ze spółką Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Sękowie jako Zamawiającym, w celu realizacji hali przemysłowej i budynków biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bartoszewicach gm. Płużnica, o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 14.300.000,00 zł netto"
LINK: link 

4. RB 17/2020
Cytat:" Projprzem Budownictwo...zawarła List Intencyjny ze spółką GS Engineering & Construction Corp. siedzibą w Biskupicach Podgórnych (jako Wykonawcą), na realizację robót ziemnych dla zadania inwestycyjnego: „LGCWA P4 Project”, o wartości wynagrodzenia Podwykonawcy w wysokości 21.780.000,- zł netto. Na podstawie Listu Intencyjnego Podwykonawca zgodnie z ustaleniami stron może rozpocząć prace związane z przedmiotowym zadaniem, niemniej strony planują, że niezwłocznie zawrą umowę regulującą szczegóły współpracy" ---> 3 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
LINK: link 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PROJPRZEM -3,80% 15,20 2021-09-24 14:55:26
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.