Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,23 zł , zmiana od tamtej pory: 26,09%
informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku, odbytego po przerwie w dniu 17 maja 2019 roku oraz o wyborze audytora do sprawozdań finansowych w latach 2018 i 2019. / Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019, which was held after the break on 17 May 2019 and about appointment of auditor for financial statements in year 2018 and 2019. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: [English version below polish version]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 40/1, 31 – 005 Kraków, zwołane w dniu 17 kwietnia 2019 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 14/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu dzisiejszym było kontynuacją zgromadzenia z dnia 9 maja 2019 roku po przerwie.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie odbytego w dniu 17 maja 2019 roku została powzięta jedna uchwała. Obecni akcjonariusze postanowili powziąć uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie uchwały numer 1/2019 z dnia 17 maja 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wybrać Lahendused Pluss KV OÜ, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Resbud SE za rok 2018 i 2019 oraz dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 i 2019.

Za uchwałą oddano: 4.290.000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2019 roku obecny był jeden akcjonariusz AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 33 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.
  • WZA Autor: ~HirosRynku
  • Re: WZA Autor: ~Dark

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
RESBUD 3,57% 0,29 2020-04-08 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.