Forum Giełda +Dodaj wątek

Szanowni Państwo,
po raz pierwszy mam zaszczyt przedstawić Państwu raport roczny z działalności spółki OPTeam S.A. i Grupy
Kapitałowej OPTeam S.A. oraz zaprezentować perspektywy rozwoju w 2011 r.
Rok 2010 był dla Spółki czasem szczególnym. Z sukcesem zakończyliśmy realizację kilku kluczowych projektów
inwestycyjnych, które dają Spółce nowe perspektywy wzrostu. Pozwolę sobie je pokrótce przedstawić.
W styczniu 2010 r., wraz z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie, założyliśmy Centrum Rozliczeń
Elektronicznych Polskie ePłatności. Spółka ta zajmuje się autoryzacją i rozliczaniem płatności realizowanych z
wykorzystaniem kart płatniczych. Kapitał akcyjny powołanego ‘joint-venture’ wyniósł 24,384 tys. zł. OPTeam S.A. objęła
50% akcji Spółki w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Centrum Rozliczeniowego
OPTeam. W ten sposób pozyskaliśmy finansowanie dla projektu, którego realizację rozpoczęliśmy w 2008 r. Zyskaliśmy
też partnera biznesowego, wnoszącego do przedsięwzięcia poważną wartość dodaną. Zarząd OPTeam oczekuje, że w
najbliższych latach ta inwestycja przyniesie nam znaczący zwrot kapitału. Jestem przekonany, że uzupełnienie naszych
kompetencji biznesowych o usługi w zakresie rozliczeń płatności elektronicznych znakomicie wesprze dotychczasową
ofertę Spółki z zakresu systemów kart elektronicznych, pozwoli Spółce zaistnieć w nowym, atrakcyjnym segmencie
usług finansowych, co w konsekwencji korzystnie wpłynie na wzrost rentowności OPTeam S.A. i Spółki Polskie
ePłatności S.A..
Drugim zrealizowanym w 2010 r. zadaniem inwestycyjnym była budowa Centrum Projektowego Nowoczesnych
Technologii OPTeam (CPNT) w Tajęcinie k. Rzeszowa. CPNT to kompleks biurowo-produkcyjny o pow. 3.200 m2
zlokalizowany na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis” (Dolina Lotnicza, Specjalna
Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec). W CPNT skupiliśmy wszystkie działy technologiczne Spółki oraz
zbudowaliśmy duże Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) między innymi dla potrzeb zdalnego udostępniania
naszych aplikacji. Skoncentrowanie działów technologicznych w jednym miejscu, stworzenie dużego centrum
hostingowego i wdrożenie technologii pracy grupowej dały nam warunki do rozwoju nowej generacji innowacyjnych
produktów z zakresu systemów kartowych oraz przyśpieszyły rozwój kompetencji w szeroko rozumianym obszarze
bezpieczeństwa danych. Na inwestycję, której łączny koszt wyniósł 16.119 tys. zł, Spółka pozyskała dotację
inwestycyjną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 8.989 tys. zł. W wyniku tej i
pozostałych inwestycji majątek trwały netto Spółki OPTeam S.A. w 2010 r. wzrósł o 14.362 tys. zł, tj. o 99,6% wobec
stanu na koniec 2009 r.
W sierpniu 2010 r., w wyniku publicznej emisji akcji serii D, OPTeam S.A. pozyskała 5.440 tys. zł. W dniu 11
października 2010 r. akcje Spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udany debiut był
zwieńczeniem naszych wysiłków, podejmowanych od 2008 r. w celu wprowadzenia Spółki na warszawski parkiet. Tego
dnia dla OPTeam zaczął się nowy etap pracy i rozwoju – jako spółki giełdowej. Pozyskaliśmy kapitał niezbędny do
sfinansowania projektów inwestycyjnych. Wzrósł prestiż i rozpoznawalność Spółki, co w najbliższym czasie znajdzie
odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. Wzrosły nasze możliwości pozyskiwania dużych projektów i ich realizacji.
Mamy również otwartą drogę do pozyskiwania dalszych środków na szybszy rozwój. Jestem przekonany, że
wprowadzając Spółkę na Giełdę podjęliśmy trafną decyzję, a w przyszłości będziemy efektywnie wykorzystywać
wszystkie możliwości wynikające ze statusu spółki giełdowej.

W 2010 r., we współpracy z Zarządem Elektry, spółki zależnej OPTeam S.A., rozpoczęliśmy proces łączenia obydwu
podmiotów. Elektra Sp. z o.o. specjalizowała się we wdrożeniach systemów do zarządzania klasy ERP. Celem
połączenia było zbudowanie wspólnej oferty dla rynku przedsiębiorstw i pozyskiwanie większych kontraktów. Proces
integracji obydwu spółek zakończył się 3 stycznia 2011 r.
Pomimo tego, że w 2010 r. koniunktura rynkowa nie sprzyjała branży IT, Grupa OPTeam zanotowała wzrost na
poziomie operacyjnym. Przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 59 057 tys. zł i były o 4,84 % wyższe od
przychodów ze sprzedaży w 2009 r. . Korzystne zmiany widać również w relacji kosztów do przychodów, co wynika z
ograniczenia kosztów operacyjnych. Dodatnia dynamika sprzedaży, redukcja kosztów operacyjnych, a także niższe
obciążenia podatkiem dochodowym jednostki dominującej (w wyniku zwolnienia z podatku dochodowego działalności
prowadzonej od sierpnia 2010 r. w SSE), pozwoliły Grupie Kapitałowej wypracować w 2010 r. 2 074 tys. zł zysku netto, ,
z czego zysk netto przypadający akcjonariuszom OPTeam S.A. wyniósł 1 860 tys. zł. W porównaniu do 2009 r.
odnotowaliśmy 36,66% wzrost..
Projekty inwestycyjne, które udało nam się zrealizować, stanowią podstawę dla dynamicznego rozwoju OPTeam w
2011r. i w kolejnych latach. Zamierzamy skoncentrować nasze wysiłki na najbardziej rentownych produktach i usługach,
co powinno przełożyć się na wzrost zysku. Za najbardziej obiecujące obszary biznesowe uważamy segment systemów
kartowych (elektroniczna identyfikacja, funkcje kampusowe, mikropłatności) wdrażanych w szkołach wyższych,
ponadpodstawowych, dużych instytucjach i przedsiębiorstwach, sieciach handlowych, a także segment
specjalistycznych rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwami (ERP) oraz zaawansowanych usług integracji
systemów ICT dla rynku energetyki i gazownictwa.
W imieniu Zarządu, chciałbym serdecznie podziękować Państwu, naszym Akcjonariuszom, za zaufanie i wsparcie,
którym obdarzyliście Spółkę. Będziemy się starali sprostać Waszym oczekiwaniom i jestem przekonany, że nie
zawiedziemy Państwa zaufania. Dziękuję również Pracownikom całej Grupy Kapitałowej OPTeam za wysiłek i
zaangażowanie w trakcie całego minionego roku.
Z wyrazami szacunku,
Janusz Bober
Prezes Zarządu OPTeam S.A.
  • wyniki Autor: ~wojwoj
  • Re: wyniki Autor: ~wojwoj
  • Re: wyniki Autor: ~teńka
  • Re: wyniki Autor: ~teńka

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OPTEAM -1,03% 14,45 2021-12-03 16:26:04
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.