Forum Giełda +Dodaj wątek

WIELKI DON MARIUSZ PATROWICZ POŻYCZYŁ 2,5 MLN CASH FLOW I MEWA SA

Zgłoś do moderatora
WIELKI DON MARIUSZ PATROWICZ POŻYCZYŁ 2,5 MLN CASH FLOW I MEWA SA

Udzielenie pożyczki w kwocie 2.500.000 złotych Spółce Cash Flow S.A. z poręczeniem Mewa S.A.
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.07.2012r. Emitent, jako pożyczkodawca zawarł ze spółką Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 2.500.000,00 zł. Strony postanowiły, że przedmiot umowy pożyczki zostanie przekazany pożyczkobiorcy do dnia 31.07.2012r.
Strony określiły wysokość odsetek za korzystanie z kapitału w wysokości stopy WIBOR3M plus marża w wysokości 8,88 %, co na dzień zawarcia umowy wynosi 14 % . Odsetki będą spłacane przez Pożyczkobiorcę w comiesięcznych ratach. Zwrot pożyczki oraz spłata należnych odsetek zostały określone na dzień 31.07.2013r.

Emitent informuje, że pożyczkobiorca spółka Cash Flow S.A. w Dąbrowie Górniczej to podmiot działający na rynku obrotu wierzytelnościami i windykacji należności gospodarczych. Cash Flow S.A. świadczy również usługi w zakresie faktoringu, finansowania zobowiązań i należności, udzielania pożyczek krótkookresowych, zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi oraz oferuje produkty finansowe projektowane pod indywidualne potrzeby klienta. Cash Flow S.A. jest spółką, której akcje notowane są na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informuje, że udzielona pożyczka zwrot pożyczki został zabezpieczony przez:
1) Udzielenie poręczenia osobistego przez Prezesa Zarządu Cash Flow S.A w Dąbrowie Górniczej Pana Grzegorza Gniadego, do pełnej kwoty pożyczki powiększonej o odsetki umowne, co do którego Pan Grzegorz Gniady poddał się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777§ 1 pkt. 5 k.p.c
2) Udzielenie poręczenia osobistego przez Panią Annę Glińską - Gniady, do pełnej kwoty pożyczki powiększonej o odsetki umowne, co do którego Pani Anna Glińska - Gniady poddała się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777§ 1 pkt 5 k.p.c
3) Poręczenia przez spółkę MEWA S.A. w z siedzibą w Biłgoraju, do pełnej kwoty pożyczki powiększonej o odsetki umowne, co do którego MEWA S.A. w Biłgoraju poddała się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777§ 1 pkt. 5 k.p.c,
oraz
4) Weksel własny wystawiony przez Cash Flow S.A. poręczony przez Pana Grzegorza Gniadego, Annę Glińską - Gniady oraz Mewa S.A.

Emitent informuje, że spółka MEWA S.A. to istniejący od ponad 50 lat podmiot związany z branżą tekstylną, której akcje notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Zarząd informuje, że w jego ocenie udzielenie pożyczki na wskazanych powyżej warunkach, będzie korzystne dla spółki oraz jej akcjonariuszy. Zarząd wskazuje, że wykorzystanie części środków spółki w ramach umowy pożyczki nie będzie negatywnie wpływało na realizację planów rozwoju spółki przewidzianych na najbliższy okres czasu. Ponadto Emitent wskazuje, że w jego ocenie zagospodarowanie wolnych środków finansowych spółki w opisany powyżej sposób , w związku z bardzo korzystnymi warunkami umowy pożyczki , będzie stanowiło źródło dodatkowego stabilnego przychodu Emitenta. Natomiast wobec szeregu pozyskanych zabezpieczeń udzielonych przez wiarygodne podmioty w ocenie Emitenta nie zachodzi ryzyko nie uzyskania zwrotu pożyczki i odsetek w pełnej wysokości.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
,,,

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POLYMETAL 0,00% 0,06 2016-06-29 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.